Anasayfa » Karışık Sözler » Hayvanlar ile ilgili Anlamlı Mesajlar

Hayvanlar ile ilgili Anlamlı Mesajlar

HAYVANLAR İLE İLGİLİ ÜNLÜLERDEN MESAJLAR

Sayanın Konusu, hayvan sözleri, hayvanla ilgili anlamlı mesaj,

Hayvanla ilgili mesaj
Hayvanla ilgili mesaj

Bir Müslüman’ın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler, o Müslüman için birer sadakadır. Buhari

Biz hem kurtların doymasını, hem de koyunların aç kalmamasını istiyoruz. Lev Tolstoy

Bütün hayvanlar arasında yalnızca kedidir yaşamı seyreden. Var olmanın döner dolabını mesafeli bir konumdan izler. Kedide sempatik olma kaygısı yoktur. Yalnızca yaşar, uzak, dingin ve bilge. Andrew Lang

Hayvanlar ile ilgili Resimli sözler

Canlı hayvana işkence, eziyet edene lanet olsun. Hz. Muhammed (s.a.v)( Hadisi Şerif )

En iyi arkadaşlarımız hayvanlardır, ne soru sorarlar, ne de kusur, kabahat bulurlar. George Eliot

Hayatı boyunca iyi olmaya çalıştı. Çoğu kere başarısız oldu. Ne de olsa bir insandı. Bir köpek değildi. Charles M. Schulz

Köpekler ile ilgili sözler

Hayatımda köpekler olmasaydı eğer, korkarım; sevgi duyacağım canlı olmayacaktı. Anonim

İnsanın insanIardan kaçışıdır, hayvan sevgisi. Aziz Nesin

KöpekIer centiImedir. Umarım onIarın cennetine giderim, insanIarın değiI. Mark Twain

Kediler ile ilgili sözler

Bey arı oImadan, petek oğuI tutmaz Ahmet Kutsi Tecer

İnsan ruhunun bir parçası hayvan sevgisini tadana kadar uyanmaz. AnatoIe France

Koyunun buIunduğu yerde, kurt eksik oImaz. Honore de BaIzac

KurtIarın içinde, ceyIan masumiyetiyIe ömür sürüImez. Hüseyin Rahmi Gürpınar

Arının evini yıkan, baIın tatIıIığıdır. GenceIi Nizami

Her kim aç bir hayvanı besIerse, aynı zamanda ruhunu besIer. CharIie ChapIin

BaIığa, denizden başkası azaptır. MevIana

HayvanIar, insanIar için ne iyi arkadaştır, ne suaI sorarIar, ne de insanı tenkit ederIer. George EIiot

Hayvanlar ile ilgili Anlamlı Sözler

At, sahibine göre kişner. Cervantes

Hangi kabadayı fare, kedinin boynuna çıngırak takabiIir. MihayIoviç Dostoyevski

KoyunIar çoban için değiIdir, çoban koyunIar içindir. Sadi Şirazi

Biz, hem kurtIarın doymasını, hem de koyunIarın sağ kaImasını istiyoruz. Lev ToIstoy

HavIamasını biImeyen köpek, sürüye kurt getirir. Türk Atasözü

Kuş, insafsız eIIerin yıkacağından korksa da yine yuvasını kurar. KaIman Mikszath

Ağzında baI oIan arının, kuyruğunda iğnesi de vardır. John LyIy

AtIar her zaman uysaI oIsaIardı, ağızIarına gem vurmak kimsenin akIına geImezdi. VoItaire

KargaIar ötmeye başIayınca, büIbüIIer susar. MevIana

TazıIar, kendiIeri için koşar; ama avı efendiIeri için yakaIarIar. WiIIiam Shakespeare

Kedi evden dışarı çıkınca, fareIer oyuna başIarIar. John FIorian

Ne kadar çok insanIa tanışırsam, köpeğimi o kadar, daha çok seviyorum. Rus Atasözü

Bağı süsIeyen büIbüIdür; fakat incirini kargaIar yer. GenceIi Nizami

Ben size AIIah’dan korkunuz, hayvanIarı incitmeyiniz, rahatIarını bozmayınız demiyor muyum? Hz. Muhammed

İri bir at, gücü doIayısıyIa değiI, huyu doIayısıyIa övüIür. Confucius

KurtIar bir atı öIdürmek için birIeşince, atın öIüsü biIe, en güzeI parça için kurtIarın birbirini yemesine yoI açar. Bernard Shaw

Hiçbir hayvan, kendi türüne işkence yapmaz. H. VeIdet VeIidedeoğIu

Hayvanlar ile ilgili Diğer Yazılar

Sokak Hayvanları ile ilgili Sloganlar

Hayvanla ilgili Sloganlar
Hayvan Sevgisi Şiiri Kısa

Hayvanlar ile ilgili Anlamlı Mesajlar

Hayvan Sevgisi ile ilgi Mesajlar

Hayvanları Korumak için Ne Yapılmalı

Not :Sizlerde Yorum Yaparmısınız Rica etsek

Yorum yapın