Anasayfa » Karışık Sözler » İdare Yönetim ile ilgili Anlamlı sözler

İdare Yönetim ile ilgili Anlamlı sözler

idare etmekle ve yönetme ile ilgili özlü etkili ve anlamlı sözleri bu yazımızda sizlere hazırladık.

Siz nasıl iseniz; idarecileriniz de öyle olur.

Hadis

İyilerinizi kötüler idare ettiğinde, fikıhülim de)kötülerinizde olduğunda, hükümdarlık küçüklerinize geçtiğinde işte o zaman bir fitne sizin başınızı sarar. Hücum edersiniz; fakat karşı hücumla karşılaşırsınız.

(Hadis) Taberani

Kıyamet gününde insanlardan Allah’ın en sevgilisi ve O’na en yakın olanı, adaletli başkandır. Kıyamet gününde in sanlardan Allah’ın en sevmediği ve O’na en uzak olanı; zalim devlet başkandır.

Hz. Muhammed (s.a.v.)

Çok söyleyen değil, çok iş yapan yöneticiye muhtaçsınız.

Hz. Ömer (r.a.)

Sevginin kurduğu devleti, adalet devam ettirir.

Farabi

Her memleketin hakettiği bir hükümeti vardır.

J. Maistere

Hükümetlerin en kötüsü, suçsuzu korkutandır.

Kendinizi yönetirken kafanızı, başkalarını yönetirken kalbinizi kullanın.

Evi ev eden avrat, yurdu şen eden devlet.

Atasözü

Mal cimrilerde, silah korkanlarda, idare de zayıflarda olursa, işler bozulur.

Hz. Ebubekir

İnsanlar üç sınıftır: İdareciler, din alimleri ve halk. İdareciler bozulunca, geçim; alimler bozulunca, din; halk bozulunca da hak bozulur.

Ebu Bekir Verrak

Kendini yönet, dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin.

Plato

Kötü idarecilerin başarısı, halkın ıstırabıdır.

Bir memlekette ayaklar baş olursa, başlar ayaklar altında mahvolur.

Cumhuriyetler lüks, saltanat idareleri ise fakirlik yüzünden yıkılırlar.

Montesguie

İyi yönetim yakındakileri mutlu eder; uzaktakileri kendine çeker.

Konfüçyus

Cehennemde dağlar gibi büyük yılanlar, katırlar gibi akrepler vardır. Bunlar, maiyeti arasında adalet etmeyen devlet adamlarını zehirleyip duracaklardır.

Hz. Ali (r.a.)

İdare, idareden ibaret olmamalı

İyilik yaparsam bana yardım ediniz. Kötülük yaparsam beni alıkoyunuz. Allah ve Rasülüne itaat ettikçe bana itaat ediniz, onlara isyan edersem bana itaat etmeyiniz.

Hz. Ebubekir (r.a.)

Buyruğu altında çalışan kimselerin başarılarından gerçek bir sevinç duymayan insan, büyük bir lider olamaz.

W. A. Nance

Demokrasi, insanlara kaypaklık kazandırır.

Kimi demokrasilerde devlet değil, vaziyet idare edilir.

Bir koyun sürüsünün başında bir arslan olması, bir arslan sürüsünün başında bir koyunun bulunmasından daha iyidir.

D. Defae

Yönetim; çalışanlara yapmaları gerekenleri gönüllü olarak yaptırabilmek sanatıdır.

Rejimler, güç kaybettikleri zaman şiddete başvururlar.

Alexis Tocgueville

Ülkeler at üstünde fethedilir: fakat at üzerinden idare edilemez.

Ben öyle yöneticiler istiyorum ki, halkın arasında iken halktan biri zannedilsin; halktan biri iken de yönetici gibi görünsün.

Hz. Ali (r.a.)

Buyruğu altında çalışan kimselerin başarılarından gerçek bir sevinç duymayan insan, büyük lider olamaz. Yönetimde en büyük felaket, yarım bilgili insanların tam yetkili olmasıdır.

Laplace

İyi   bir  idareci;     bütün   gününü     tekerlekli   sandalyeye mahkum etmeyen kişidir.

Kötü yönetici yoktur. Çok iyi idareciler vardır.

En iyi hükümet, bize kendimizi yönetmeyi öğretendir.

J. W. Goethe

İdare etmek, düzeltmekten ibarettir.

Meçhul

Üç kişilik bir grupla yola çıktığınızda, birinizi başkan seçiniz.

Hadis-i Şerif

Devlet idarecilerinin hayırlısı, âlimlerin ayağına, alimlerin şerlisi devlet idarecilerinin ayağına gidendir.

Hz. Muhammed (s.a.v.)

Olgun devlet adamını sevindirmek isterseniz eleştiriniz.

Basit bir hükümet adamını sevindirmek isterseniz övünüz.

Benjamin Disraeli

İyi bir lider, başarısızlıkta kendine düşenden biraz fazlasını; başarıda da hissesine düşenden daha azını kendisine ayırır.

Arnold Glasoıv

Sakin bir denizde herkes kaptan kesilir.

John Ray

İki yoksul bir kilime sığar da; iki padişah bir iklime sığmaz.

Şeyh Sadi Şirazî

Yönetici uygular, lider ise yenilik getirir. Yönetici; işleri doğru yapar, liderse doğru işi yapar.

Aslan köpeklere baş olursa, köpeklerin her biri kendi karşısındakine aslan kesilir Eğer aslanlara köpek baş olursa o aslanların hepsi köpek olur.

Yusuf Has Hacip

Otorite; itaate zorlar; akıl ise itaatli davranır. Richelieu %/ Baş nereye giderse, ayak ta oraya gider.

Hikmetli Söz

Emrindekileri sevmeli insan. Sevdiğini de onlara hiç bir zaman söylememeli.

A. de Saint Exupery

Çoban yatmazsa, sürüye kurt girmez.

Atasözü

Emre lakayt davranmak, amiri tanımamaktan doğar.

Ebu Atnr İsmail B. Nüceyd

Her sistem, kendine layık olduğu lideri üretir.

R.Garaudy

Vehbi Koç, karar almaz, karar aldırtır… Böylece, kararı aldırttığı yetkili idareciyi ağır bir sorumluluk altına sokmuş olur. En sevmediği karar tipi ise yetkili idarecilerin “emredersiniz, öyle yaparız” diye başlayan ifadeleridir.

Liderlerin kalitesini anlamanın en kısa yolu, etrafındaki kişilere bakmaktır.

Machiavelli

Bir lider, başkalarına yapmak istemedikleri şeyleri yaptırıp bundan hoşlanmalarını sağlama yeteneğine sahip kişidir.

Harry Trucma

İdarecilik yapmak isteyen, duymalı; duymamalı, görmeli, görmemeli.

Alman Atasözü

Bir liderin başlıca fonksiyonu, ümitleri canlı tutmaktır.

John W. Gardner

Ey müslümanlar! Sizin en hayırlınız olmadığım halde, sizi idare etmek üzere seçildim. İyilik yaparsam bana yardım ediniz; kötülük yaparsam, beni doğrultunuz. Doğruluk, emanet; yalancılık da hıyanettir. Sizin yanınızda zayıf olanlar, haklarını alıncaya kadar benim yanımda güçlüdürler. Yanınızdaki güçlüler de, onlar üzerindeki hakları alıncaya kadar yanımda güçsüzdürler. Hangi İslam Toplumu Allah yolunda cihadı terkederse, Allah ona zillet ve aşağılık verir. Hangi müslüman toplum arasındaki fuhuş yayılırsa, Allah’ın onlara vereceği bela ve cezayı umumileştir. Allaha ve Resulu’ne itaat ettiğim müddetçe, bana itaat edin! Şayet ben, Allah’a ve Resulu’ne isyan edersem, artık bana itaat yoktur.

Hz. Ebubekir (r.a.)

İmamet müşavere ile gerçekleşen bir iştir, meliklik ise kılıç zoru ile ele geçirilen makamdır.

Ebu Musa El-Eşârî

Muhakkak ki İslam islam olamaz cemaat olmadıkça.Ve cemaat cemaat olamaz, emir olmadıkça.Ve emirde emir olamaz, ona itaat olmadıkça.

Hz. Ömer (r.a.)

Bir insanın halife mi yoksa sultan mı olduğu şöyle anlaşılır:

Eğer o kişi müslümanlarm malından bir dirhem dahi olsa, kanunsuz olarak (hakkın olmadığı halde) alırsa ve bunu da keyfin için harcarsa o zaman sultansın; değilse halifesin.

İbn Sa’d

 

Yorum yapın