Anasayfa » EĞİTİM » İletişim İle İlgili Kompozisyon Örnekleri

İletişim İle İlgili Kompozisyon Örnekleri

iletişim ile ilgili kompozisyon, iletişim ile ilgili kompozisyon örnekleri, iletişim ile ilgili kompozisyon nasıl yazılır, 2021 iletişim ile ilgili kompozisyon, 2021 iletişim ile ilgili kompozisyon örnekleri, iletişim ile ilgili kısa kompozisyonlar, iletişim ile ilgili kompozisyon ödevleri, iletişim ile ilgili kısa kompozisyon örnekler

İletişim, iletilmek istenen bilginin hem gönderici hem de alıcı tarafından anlaşıldığı ortamda bilginin bir göndericiden bir alıcıya aktarılma sürecidir. Organizmaların çeşitli yöntemlerle bilgi alışverişi yapmalarına olanak tanıyan bir süreçtir.  Bizde size iletişim ile ilgili kompozisyonlar hazırladık. İletişim ile ilgili kompozisyon örnekleri nelerdir, iletişim ile ilgili nasıl kompozisyon yazılır?

İletişim İle İlgili Kompozisyon Örnekleri Nelerdir?

İletişim İle İlgili Kompozisyon Örnekleri 1

İletişi kişinin duygu, düşünce ve isteklerini karşı tarafa iletmek, anlatmak için kullandığı yöntemdir. İletişimdeki esas amaç karşı tarafla bir etkileşime geçmektir. Çünkü insan yaratılışı itibarıyla daima başkaları ile etkileşime geçmek ister. Sosyal bir varlık olan insan bu iletişim arzusunun hayalidir. Geçmiş dönemden günümüze kadar uzanan geniş zaman aralığında iletişim her zaman ön planda olmuştur.

İlk çağlarda basit olayları, istekleri birbiri ile konuşarak ya da taş duvarlara, kil tabletlere çizilen resimler vasıtasıyla halletmişlerdir. Teknolojinin gelişmesi, insanların küçük gruplardan büyük şehir hayatlarına geçmesi etkileşimin daha çok olmasına sebep olmuştur. Ve iletişimin en önemli basamaklarından birisi olan yazı icat edilmiştir. Zaman daha da ilerledikçe yeni teknolojiler yani iletişim araçlarının yerine bırakmıştır. Uzak mesafede durmanla haberleşen insanoğlu zamanla kuşları evcilleştirerek bu kuşlar vasıtası ile iletişim kurmuştur. Posta teşkilatı kurularak mektupları uzak yerlerde bulunan insanlarla iletişime geçmiştir. Günümüzse tam manasıyla bir iletişim devridir.

Radyo, televizyon, bilgisayar, sosyal medya, internet gibi araçlar iletişimi en hızlı ve en kolay şekilde yapmamıza olanak sunar. Unutmayalım ki iletişim bizim için vazgeçilmez bir olgudur. Sağlıklı iletişim kurmak ise en önemlisidir. Bilgi kirliliğinin çok yoğun olduğu bu dönemde sağlıklı iletişim kurmak en önemlidir. Bunun içindir ki iletişim kurarken her zaman dikkat etmeliyiz. Duygularımızı karşı tarafa daha sağlıklı anlatmalıyız.

İletişim İle İlgili Kompozisyon Örnekleri 2

İletişim, insanların birbirini anlamak için geliştirdiği sözlü, sözsüz ve yazılı unsurlardır. Her iş öge ile de insanların anlaşması mümkündür. Ancak bu üç ögeden en fazla kullanılanı şüphesiz ki sözlü iletişim, yani konuşmadır. İletişim kurmak sadece insanlar için geçerli bir durum değildir. Hayvanların da kendilerine has iletişim yöntemleri bulunmaktadır. Çıkardıkları seslerin farklı anlamlar taşıdığı bilim dünyasınca bilinmektedir. Ancak onlarda, insanlardaki kadar gelişmiş bir iletişim olanağı yoktur.

Sahip oldukları iletişim gücü, sadece Allah’ı onlara içgüdüsel olarak verdiği kadardır. İletişimlerini geliştirmeleri diye bir imkanları veya zekaları yoktur. Oysa insanlar arasındaki iletişim günbegün daha etkili hale gelmektedir. İletişimi en etkili kullanan canlılar şüphesiz ki insanlardır. İnsanlar, her türlü durum, olay veya varlığı anlatacak sözcüklere, seslere sahiptir. Üstelik insanların iletişim yöntemleri sadece seslerden ibaret değildir. Beden dili ve yazı da en etkin iletişim yollarındandır. İnsanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa anlaşır derler. Gerçekten de insanların herhangi bir sıkıntı, problem karşısında iletişime geçmesi, bu tür problemleri güzel bir şekilde konuşarak çözmesi gerekir. İletişimin etkin kullanılmadığı bir yerde çatışma başlar. İnsanlar birbirini anlayamazlar.

İnsanlar arasında çıkan problemlerin iletişim yolu ile çözülememesi mümkün değildir. Özellikle eşler arasında iletişimin önemi çok büyüktür. İletişimsizlikten kaynaklanan birçok problem, zamanla büyüyerek boşanmalara bile sebep olmaktadır. Allah bize konuşma kabiliyeti verdiyse bunu en iyi, en faydalı şekilde kullanmak lazım. Meseleleri kavga ederek, savaşarak değil, konuşarak, anlaşarak çözmemiz gerekir. Aksi takdirde, üzerinde yaşadığımız dünya çekilmez bir hal alır.

İletişim İle İlgili Kompozisyon Örnekleri Nelerdir?

Diğer kompozisyon örneklerimize buradan ulaşabilirsiniz;

Yorum yapın