Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap

ingilizce Türkçe Değişim ile ilgili Anlamlı Sözler

0

Değişim ile ilgili ingilizce ve Türkçe Açıklamalı sözler,ingilizce değişim sözleri, değişmek ile ilgili ingilizce Sözler, değişimin iyi olduğunu anlatan sözler,

Değişmek ile ilgili sözler

Değişimin önemini anlatan ingilizce Türkçe Sözler

Change, like healing, takes time.

Değişim, iyileşmek gibi, zaman alır.
Veronica Roth


Change your thoughts and you change your world.

Düşüncelerini değiştir ve dünyan değişsin. Norman Vincent Peale


Intelligence is the ability to adapt to change.

Zeka, değişime ayak uydurabilme becerisidir. Stephen Hawking


If you don’t like something, change it. If you can’t change it, change your attitude.

Bir şeyden memnun değilsen, değiştir. Değiştiremiyorsan, tutumunu değiştir.
Maya Angelou


Sometimes it’s the smallest decisions that can change your life forever.

Bazen en küçük kararlar hayatını sonsuza dek değiştirebilir. Keri Russell


Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.

Eğitim, dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silahtır.
Nelson Mandela


One day spent with someone you love can change everything

Sevdiğin biriyle geçirdiğin bir gün her şeyi değiştirebilir. Mitch Albom


It’s only after you’ve stepped outside your comfort zone that you begin to change, grow, and transform.

Sadece konfor alanınızın dışına çıktığınızda, değişmeye, büyümeye ve dönüşmeye başlarsınız. Roy T. Bennett


There is nothing permanent except change.

Değişmeyen tek şey, değişimin kendisidir. Heraclitus

Değişim ile ilgili ingilizce kelimeler

Değişim sözleri ingilizce


Things change. And friends leave. Life doesn’t stop for anybody

Şeyler değişir. Ve arkadaşlar ayrılır. Hayat kimse için durmuyor Stephen Chbosky


Change your life today. Don’t gamble on the future, act now, without delay.

Hayatını bugün değiştir. Gelecek üzerine kumar oynama, hemen harekete geç, gecikmeden. Simone de Beauvoir


I can’t change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination.

Rüzgarın yönünü değiştiremem, fakat hedefime ulaşmak için daima yelkenlerimi ayarlayabilirim. Jimmy Dean


Let us remember: One book, one pen, one child, and one teacher can change the world.

Hatırlayalım: Bir kitap, bir kalem, bir çocuk ve bir öğretmen dünyayı değiştirebilir. Malala Yousafzai


Art, freedom and creativity will change society faster than politics.

Sanat, özgürlük ve yaratıcılık, toplumu siyasetten daha hızlı değiştirecektir.
Victor Pinchuk


Prayer does not change God, but it changes him who prays.

Dua, Tanrı’yı ​​değiştirmez, ama dua eden kişiyi değiştirir. Soren Kierkegaard


If you don’t like how things are, change it! You’re not a tree.

Bulunduğun yer seni memnun etmiyorsa, yerini değiştir. Ağaç değilsin. Jim Rohn


No matter what people tell you, words and ideas can change the world.

İnsanlar ne derse desin, kelimeler ve fikirler dünyayı değiştirebilir.
Robin Williams


Nothing is so painful to the human mind as a great and sudden change

Hiçbir şey insan aklı için, büyük ve ani bir değişim kadar acı verici değildir.
Mary Wollstonecraft Shelley


I am married and happy. My only wish is that nothing will change.

Evli ve mutluyum. Benim tek dileğim, hiçbir şeyin değişmemesi. Alexander Pushkin

Değişim ile ilgili ingilizce türkçe çevirili sözler


Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself.

Dün akıllıydım, dünyayı değiştirmek istedim. Bugün bilgeyim, kendimi değiştiriyorum. Mevlana (Rumi)


Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself.

Herkes dünyayı değiştirmeyi düşünüyor, ancak kimse kendini değiştirmeyi düşünmüyor. Leo Tolstoy


This is a new year. A new beginning. And things will change.

Bu yeni bir yıl. Yeni bir başlangıç. Ve herşey değişecek. Taylor Swift


If you’re changing the world, you’re working on important things. You’re excited to get up in the morning.

Dünyayı değiştiriyorsanız, önemli şeyler üzerinde çalışıyorsunuz ve Sabah kalkmaktan heyecan duyuyorsunuzdur.
Larry Page, Google


Progress is impossible without change, and those who cannot change their minds cannot change anything.

Değişim olmaksızın ilerleme imkansızdır, ve fikrini değiştirmeyenler, hiçbir şeyi değiştiremezler. George Bernard Shaw


The present changes the past. Looking back, you do not find what you left behind.

İçinde bulunduğumuz zaman geçmişi değiştirir. Geriye dönüp baktığın zaman geride bıraktığın şeyi bulamazsın.
Erica Jong


Two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference.

Ağaçlık bir alanda bir yol ayrımı vardı, ben daha az kullanılmış olanı seçtim. İşte bu herşeyi değiştiren şey oldu.
Robert Frost


You’re always you, and that don’t change, and you’re always changing, and there’s nothing you can do about it

Sen her zaman sensin, ve bu değişmez ama sen her zaman değişiyorsun, ve bununla ilgili yapabileceğin hiçbir şey yok.  Neil Gaiman


I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the waters to create many ripples.

Yalnız başıma dünyayı değiştiremem ama birçok dalga oluşturmak için suya taş atabiliyorum. Mother Teresa


If you don’t like something, change it; if you can’t change it, change the way you think about it.

Birşeyden hoşlanmıyorsan, onu değiştir; değiştiremiyorsan da, ona bakış açını değiştir. Mary Engelbreit


Change the way you look at things and the things you look at change.

Bir şeylere bakma şeklinizi değiştirirseniz, baktığınız şeyler değişir. Wayne W. Dyer


Taking a new step, uttering a new word, is what people fear most

Yeni bir adım atmak, yeni bir söz söylemek, insanların en çok korktuğu şeydir. F. Dostoyevski


Destiny is not a matter of chance; it is a matter of choice. It is not a thing to be waited for, it is a thing to be achieved.

Kader, bir şans meselesi değildir; Bu bir tercih meselesidir. Beklenilmesi gereken bir şey değil, başarılması gereken bir şeydir. William Jennings Bryan


Maturity is when you stop complaining and making excuses, and start making changes.

Olgunluk, şikayet etmeyi ve bahaneler üretmeyi bırakıp değişiklik yapmaya başladığınızda ortaya çıkar. Roy T. Bennett


No matter who you are, no matter what you did, no matter where you’ve come from, you can always change, become a better version of yourself.

Kim olursanız olun, ne yaparsanız yapın, nereden gelirseniz gelin, her zaman değişebilir, kendinizin daha iyi bir versiyonu haline gelebilirsiniz.
– Madonna –


You’ve changed me forever. And I’ll never forget you.

Beni sonsuza dek değiştirdin. Ve seni asla unutmayacağım. Kiera Cass –


I find the best way to love someone is not to change them, but instead, help them reveal the greatest version of themselves.

Birisini sevmenin en iyi yolunun onları değiştirmemek olduğunu keşfettim, bunun yerine, kendilerinin en iyi halini ortaya çıkarmaları için onlara yardım edin. Steve Maraboli


Dripping water hollows out stone, not through force but through persistence.

Damlayan su, taşta delik acar, taşı delen suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir. Ovid


Every woman that finally figured out her worth, has picked up her suitcases of pride and boarded a flight to freedom, which landed in the valley of change.

Sonunda her kadın kendi değerini anlar, kendi valizlerini gururla toplar ve özgürlük için, değişim vadisine inen bir uçağa biner. Shannon L. Alder


You cannot change anyone, but you can be the reason someone changes

Kimseyi değiştiremezsin, ama bir kimsenin değişmesinin sebebi olabilirsin. Roy T. Bennett


Only I can change my life. No one can do it for me.

Sadece kendim hayatımı değiştirebilirim. Kimse benim için bunu yapamaz.
Carol Burnett

Paylaş:
[vicomi_feelbacks]

Yorum Bırak

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap