ingilizce – Türkçe Güven ile ilgili Anlamlı Sözler

0
2681

Güvenmekle ilgili sözler ingilizce, ingilizce türkçe çevirili güven ile ilgili sözler,Güven kırıklığı sözleri ingilizce , özgüven sözleri ingilizce ,güvensizlik sözleri ingilizce Türkçe,

Güvenilir olmakla ilgili sözler ingilizce Türkçe Çevirili
Güven sözleri ingilizce

It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it

Bir itibarı inşa etmek 20 yıl alır ve onu yıkmak ise beş dakika sürer.
Warren Buffett


To be trusted is a greater compliment than being loved.

Güvenilir olmak, sevilmekten daha büyük bir övgüdür. George MacDonald


Learning to trust is one of life’s most difficult tasks.

Güvenmeyi öğrenmek hayatın en zor görevlerinden biridir.
Isaac Watts


I trust no one, not even myself.

Kimseye güvenmiyorum, kendim bile.
Joseph Stalin


Trusting you is my decision. Proving me right is your choice.

Sana güvenmek benim kararım. Bana haklı olduğumu kanıtlamak ise senin seçimin.


Never trust he who trusts everyone.

Herkese güvenen kişilere asla güvenmeyin. Carlos Ruiz Zafón


Trust is a fragile thing. Easy to break, easy to lose and one of the hardest things to ever get back.

Güven kırılgan bir şeydir. Kırılması kolay, kaybetmesi kolay ve geri kazanılması en zor şeylerden biri.


The best proof of love is trust.

Aşkın en iyi kanıtı güvendir.
Joyce Brothers


Act like you trust people, but do not!

İnsanlara güveniyor gibi davran, ama güvenme!

Güven ile ilgili Anlamlı Sözler
Güvenmekle ilgili sözler ingilizce

The best way to find out if you can trust somebody is to trust them.

Birine güvenip güvenemeyeceğini anlamanın en iyi yolu ona güvenmektir.
Ernest Hemingway


Trust takes years to build, seconds to break, and forever to repair.

Güven inşa etmek yıllar, kırmak saniyeler ve onarmak bir ömür alır.


Three things you should never break: promises, trust, and someone’s heart.

Asla kırmamanız gereken üç şey: verdiğiniz söz, güven ve bir insanın kalbi.


I’d rather lose money than trust.

İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim. Robert Bosch


Not everyone can be trusted. I think we all have to be very selective about the people we trust.

Herkes güvenilmez. Sanırım hepimiz güvendiğimiz insanlar hakkında çok seçici olmalıyız. Shelley Long


When you start to wonder whether you can trust someone or not, that is when you already know you don’t.

Birisine güvenip güvenemeyeceğinizi merak etmeye başladığınızda, işte o zaman güvenmeyeceğinizi zaten bilirsiniz.


Only trust someone who can see these three things in you: the sorrow behind your smile, the love behind your anger, and the reason behind your silence.

Sizdeki üç şeyi görebilen insanlara güvenin; Gülüşünüzün ardındaki kederi, öfkenizin ardındaki sevgiyi, sessizliğinizin ardındaki nedeni.


The trust of the innocent is the liar’s most useful tool.

Masumların güveni, yalancıların en kullanışlı aracıdır. Stephen King


Breaking someone’s trust is like crumpling up a perfect piece of paper. You can smooth it over but it’s never going to be the same again.

Birinin güvenini kırmak, mükemmel bir kâğıt parçasını buruşturmak gibidir. Onu düzeltebilirsiniz ama asla aynı olmayacaktır.


Trust yourself. You know more than you think you do.

Kendine güven. Bildiğini sandığından daha çok şey biliyorsun. Benjamin Spock


Love all, trust a few, do wrong to none.

Herkesi sev, bir kaçına güven, hiç kimseye yanlış yapma. William Shakespeare

Guven kırıklığı sözleri
Kimseye güvenmemek ile ilgili sözler

Be careful who you trust. If someone will discuss others with you, they will certainly discuss you with others.

Kime güvendiğine dikkat et. Birisi seninle başkaları hakkında konuşuyorsa, kesinlikle başkalarıyla da senin hakkında konuşuyordur.


I don’t trust words, I trust actions.

Sözcüklere güvenmem, eylemlere güvenirim.


If you have three people in your life that you can trust, you can consider yourself the luckiest person in the whole world.

Hayatında güvenebileceğin üç kişi varsa, kendini dünyanın en şanslı insanı olarak görebilirsin. Selena Gomez


I got trust issues because people got lying issues.

Güvenle ilgili sorunlarım var çünkü insanların yalan söylemekle ilgili sorunları var.


It’s good to trust others but, not to do so is much better.

Başkalarına güvenmek iyidir, ancak bunu yapmamak daha iyidir.
Benito Mussolini


The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence.

Dünyanın sorunu, akıllı insanlar şüphelerle doluyken, aptalların özgüvenle dolu olmasıdır.
Charles Bukowski


Without communication, there is no relationship. Without respect, there is no love. Without trust, there’s no reason to continue.

İletişim olmadan ilişki olmaz. Saygı olmadan, aşk olmaz. Güven olmadan, devam etmek için bir sebep olmaz.


Trust is always earned, never given.

Güven daima kazanılır, asla verilmez.
R. Williams


I’m not upset that you lied to me, I’m upset that from now on I can’t believe you.

Bana yalan söylediğin için değil, bundan sonra sana inanmayacağım için üzgünüm.Friedrich Nietzsche


He who does not trust enough will not be trusted.

Gülümsemeyen hiç kimseye güvenmiyorum.Lao Tzu


I don’t trust anyone who doesn’t laugh.

Gülumsemeyen hic kimseye güvenmiyorum.Maya Angelou


Self-trust is the first secret of success.

Özgüven başarının ilk sırrıdır.
Ralph Waldo Emerson


Sometimes you don’t know who you can and cannot trust. I still learn that over and over again.

Bazen kime guveneceginizi ve güvenemeyeceğini bilemiyorsunuz. Ben bunu hala tekrar tekrar öğreniyorum.
Demi Lovato


Keep your promises and be consistent. Be the kind of person others can trust.

Verdiğiniz sözleri tutun ve tutarlı olun. Başkalarının güvenebileceği biri olun. Roy T. Bennett


I respect people that tell me the truth. No matter how hard it is.

Bana doğruyu söyleyen insanlara saygı duyuyorum. Ne kadar zor olursa olsun.


Only those you trust can betray you.

Sadece güvendiğin insanlar sana ihanet edebilir. Terry Goodkind

Anlamlı sözler
Güven sözleri ingilizce

Don’t trust what you see, even salt looks like sugar.

Her gördüğüne güvenme, tuz bile şekere benziyor.


A man who doesn’t trust himself can never truly trust anyone else.

Kendine güvenmeyen bir insan asla başka birine güvenemez. Cardinal de Retz


I don’t want to be perfect. I want to be honest.

Mükemmel olmak istemiyorum. Dürüst olmak istiyorum.


To trust people is a luxury in which only the wealthy can indulge; the poor cannot afford it.

İnsanlara güvenmek, yalnızca zenginlerin kendilerini şımartabileceği bir lüksdür; yoksulların buna parası yetmez.
E.M. Forster


I’m a good enough person to forgive you, but not stupid enough to trust you again.

Seni affetecek kadar iyi bir insanım ama tekrar sana güvenecek kadar aptal değilim.


The toughest thing about the power of trust is that it’s very difficult to build and very easy to destroy

Güvenin gücü hakkında en zor olan şey, inşa edilmesi çok zor ve yok edilmesi çok kolaydır. Thomas J. Watson


I trust everyone. I just don’t trust the devil inside them.

Herkese güvenirim. Sadece onların içlerindeki şeytana güvenmem.
Troy Kennedy-Martin


Most good relationships are built on mutual trust and respect.

En iyi ilişkiler karşılıklı güven ve saygıya dayanır. Mona Sutphen


Never trust anyone who doesn’t drink coffee.

Kahve içmeyenlere asla güvenmeyin.
AJ Lee

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here