Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap

ingilizce Türkçe Tecrübe ve Deneyim ile ilgili sözler

0

ingilizce Tecrübe sözleri, ingilizce deneyim sözleri, ingilizce türkçe çevirili deneyim Sözleri,ingilizce ANLAMLI sözler, ingilizce Türkçe Tecrübe deneyim Sozleri

Tecrübe sözleri ingilizce türkçe anlamları

Tecrübe sözleri ingilizce

Every experience makes you grow

Her tecrübe seni büyütür
Unknown


The only source of knowledge is experience.

Bilginin tek kaynağı deneyimdir.
Albert Einstein


Experience is the best teacher.

Deneyim, en iyi öğretmendir.
Unknown


Experience is simply the name we give our mistakes.

Tecrübe sadece hatalarımıza verdiğimiz isimdir. Oscar Wilde


Be brave. Take risks. Nothing can substitute experience.

Cesur ol. Risk al. Hiçbir şey deneyimin yerini tutamaz. Paulo Coelho


If you want to run, run a mile. If you want to experience a different life, run a marathon.

Eğer koşmak istersen, bir mil koş. Farklı bir hayatı deneyimlemek istiyorsan, bir maraton koş. Emil Zatopek


Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time.

En büyük zayıflığımız vazgeçmektir. Başarmanın en kesin yolu daima bir kez daha denemektir. Thomas Edison


Nothing is a waste of time if you use the experience wisely.

Deneyimi akıllıca kullanırsanız, hiçbir şey zaman kaybı değildir. Auguste Rodin

Deneyim ile ilgili sözler

Deneyim sözleri ingilizce


Recommend virtue to your children; it alone, not money, can make them happy. I speak from experience.

Çocuğunuza erdemli olmayi tavsiye ediniz; sadece bu onları mutlu edebilir, para değil. Tecrübeden konuşuyorum.
Ludwig van Beethoven


Experience is a good school. But the fees are high.

Deneyim iyi bir okul. Ama ücretler yüksek. Heinrich Heine


Experience is a hard teacher because she gives the test first, the lesson afterward.

Deneyim zor bir öğretmendir çünkü önce test eder, sonradan dersi verir.
Vernon Law


View life as a continuous learning experience.

Hayatı sürekli öğrenme deneyimi olarak görün. Denis Waitley


The trouble with learning from experience is that you never graduate.

Tecrübelerden öğrenmek ile ilgili sorun, asla mezun olmamanızdır. Doug Larson


Fill your life with experiences. Not things. Have stories to tell, not stuff to show.”

Hayatınızı deneyimlerle doldurun, eşyalarla değil. Anlatacak hikayeleriniz olsun, gösterecek şeyleriniz değil.
Unknown


Never argue with an idiot. They will only bring you down to their level and beat you with experience.

Asla ahmaklarla tartışmayın. Onlar sizi kendi seviyelerine çeker ve tecrübeleriyle tartışmadan galip çıkarlar. George Carlin


Talent hits a target no one else can hit; Genius hits a target no one else can see.

Yetenek, kimsenin vuramadığı hedefleri; deha ise kimsenin göremediği hedefleri vurur. Arthur Schopenhauer


Experience teaches only the teachable.

Deneyim sadece öğretilebilir olanı öğretir. Aldous Huxley


Ability may get you to the top, but it takes character to keep you there.

Yetenek sizi zirveye taşıyabilir ancak zirvede kalabilmek için sağlam bir karakter gerekir. John Wooden


No man’s knowledge here can go beyond his experience.

Buradaki hiçbir insanın bilgisi, onun deneyiminin ötesine geçemez.
john Locke

Deneyim 


By crawling, a child learns to stand.

Emekleyerek, bir çocuk ayağa kalkmak öğrenir. Unknown


I’m not a genius. I’m just a tremendous bundle of experience.

Ben bir dahi değilim. Ben sadece muazzam bir deneyim yığınıyım. R. Buckminster Fuller

Paylaş:
[vicomi_feelbacks]

Yorum Bırak

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap