Anasayfa » İSLAM ANSİKLOPEDİSİ » İNŞİKAK SURESİ VE TÜRKÇE MEALİ

İNŞİKAK SURESİ VE TÜRKÇE MEALİ

84/İNŞİKAK-1: İzes semâunşakkat. (Meâlleri Kıyasla)

Gökyüzü yarıldığı zaman.

 

84/İNŞİKAK-2: Ve ezinet li rabbihâ ve hukkat. (Meâlleri Kıyasla)

Ve Rabbine itaat etti ve gerçekleştirdi.

 

84/İNŞİKAK-3: Ve izel ardu muddet. (Meâlleri Kıyasla)

Ve yeryüzü uzatılıp dümdüz olduğu zaman.

 

84/İNŞİKAK-4: Ve elkat mâ fîhâ ve tehallet. (Meâlleri Kıyasla)

Ve içindekileri (dışarı) attı ve boşaldı.

 

84/İNŞİKAK-5: Ve ezinet li rabbihâ ve hukkat. (Meâlleri Kıyasla)

Ve Rabbine itaat etti ve gerçekleştirdi.

 

84/İNŞİKAK-6: Yâ eyyuhel insânu inneke kâdihun ilâ rabbike kedhan fe mulâkîh(mulâkîhı). (Meâlleri Kıyasla)

Ey insan! Muhakkak ki sen, Rabbine doğru (yola çıkarak) cehd ile (nefsinle) cihad edersin. Sonunda O’na mülâki olursun (ruhunu Allah’a ilka edersin, ulaştırırsın).

 

84/İNŞİKAK-7: Fe emmâ men ûtiye kitâbehu bi yemînih(yemînihî). (Meâlleri Kıyasla)

Fakat kitabı (hayat filmi) sağından verilen kimse ise.

 

84/İNŞİKAK-8: Fe sevfe yuhâsebu hısâben yesîrâ(yesîren). (Meâlleri Kıyasla)

İşte o, kolay bir hesapla hesaba çekilecek.

 

84/İNŞİKAK-9: Ve yenkalibu ilâ ehlihî mesrûrâ(mesrûren). (Meâlleri Kıyasla)

Ve ehline surur içinde sevinçle dönecek.

 

84/İNŞİKAK-10: Ve emmâ men ûtiye kitâbehu verâe zahrih(zahrihî). (Meâlleri Kıyasla)

Ve kitabı (hayat filmi), arkasından verilen kimse ise.

 

84/İNŞİKAK-11: Fe sevfe yed’û subûrâ(subûren). (Meâlleri Kıyasla)

İşte o, hemen ölümü davet edecek (helâk olmak için dua edecek).

 

84/İNŞİKAK-12: Ve yaslâ saîrâ(saîren). (Meâlleri Kıyasla)

Ve alevli ateşe yaslanacak (atılacak).

 

84/İNŞİKAK-13: İnnehu kâne fî ehlihî mesrûrâ(mesrûren). (Meâlleri Kıyasla)

Muhakkak ki o, (dünyada) ehlinin arasında iken surur içinde sevinçliydi.

 

84/İNŞİKAK-14: İnnehu zanne en len yahûr(yahûra). (Meâlleri Kıyasla)

Muhakkak ki o (Allah’a) asla geri dönmeyeceğini sandı.

 

84/İNŞİKAK-15: Belâ, inne rabbehu kâne bihî basîrâ(basîren). (Meâlleri Kıyasla)

Hayır, (öyle değil) muhakkak ki Rabbi, onu en iyi görendir.

 

84/İNŞİKAK-16: Fe lâ uksimu biş şefak(şefakı). (Meâlleri Kıyasla)

Bundan sonra hayır, şafak vaktine yemin ederim.

 

84/İNŞİKAK-17: Vel leyli ve mâ vesak(vesaka). (Meâlleri Kıyasla)

Ve geceye ve örttüğü (barındırdığı) şeylere (yemin ederim).

 

84/İNŞİKAK-18: Vel kameri izet tesak(tesaka). (Meâlleri Kıyasla)

Ve nuru tamamlandığı (dolunay haline geldiği) zaman Ay’a (kasem ederim).

 

84/İNŞİKAK-19: Le terkebunne tabakan an tabakın. (Meâlleri Kıyasla)

Siz mutlaka tabakadan tabakaya bineceksiniz (gök katlarından geçeceksiniz).

 

84/İNŞİKAK-20: Fe mâ lehum lâ yu’minûn(yu’minûne). (Meâlleri Kıyasla)

Artık onlara ne oluyor ki îmân etmiyorlar (inanmıyorlar)?

 

84/İNŞİKAK-21: Ve izâ kurıe aleyhimul kur’ânu lâ yescudûn(yescudûne). (SECDE ÂYETİ) (Meâlleri Kıyasla)

Ve onlara Kur’ân okunduğu zaman secde etmezler.

 

84/İNŞİKAK-22: Belillezîne keferû yukezzibûn(yukezzibûne). (Meâlleri Kıyasla)

Hayır, inkâr edenler (kâfirler) yalanlıyorlar.

 

84/İNŞİKAK-23: Vallâhu a’lemu bimâ yûûn(yûûne). (Meâlleri Kıyasla)

Ve Allah, onların (kalplerinde) sakladıkları şeyleri (inkârları, düşmanlıkları) en iyi bilir.

 

84/İNŞİKAK-24: Fe beşşirhum bi azâbin elîm(elîmin). (Meâlleri Kıyasla)

Artık onları elîm azapla müjdele.

 

84/İNŞİKAK-25: İllellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti lehum ecrun gayru memnûn(memnûnin). (Meâlleri Kıyasla)

Ancak âmenû olanlar (ölmeden evvel Allah’a ulaşmayı dileyenler) ve amilüssalihat (nefs tezkiye edici amel) yapanlar için, kesintisiz ecir (mükâfat) vardır.

 

Yorum yapın