Irak Türkmen Nüfusu

Irakta yaşayan Türkmen Nüfusu

Irak Türkmenleri, Irak`ın kuzeyinden itibaren Telafer, Musul, Erbil, Altunköprü, Kerkük, Tuzhurmatu, Kifri, Kara Tepe, Hanekin, Mendeli ve Bağdat`ın güney doğusunda bulunan Bedre`ye kadar uzanan bir şerit üzerinde yerleşmektedir. Türkmenlerin nüfusu, devletin asimilasyon politikası doğrultusunda hem gizli tutulmuş, hem de gerçeği yansıtmamaktadır.Halen %13 civarında nüfusa sahiptirler

Irak Türkmenleri nedir?

Irak Türkmenleri, günümüz Irak Devleti`nin kuzey bölgelerinde yaşayan ve genellikle Türkçe dilini kullanan, ülkenin %8`lik nüfusunu oluşturan kesim.

Irak Türkmenleri hakkında bilgiler

Irak Türkmenleri, günümüz Irak Devleti`nin kuzey bölgelerinde yaşayan ve genellikle Türkçe dilini kullanan, ülkenin %8`lik nüfusunu oluşturan kesim.

Günümüzde Irak Türkmenleri`nin en büyük sorunu anayasada haklarının korunmaması ve yoğun olarak yaşadıkları Kerkük kentinin nüfus yapısının kürtleştirilmesi.

Irak`ta yaşayan Türkmenler mezhep olarak ikiye bölünmüş olmaları nedeniyle siyasi olarak birlik gösterememektedirler.

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu sırasında ortaya konulan Misaki Milli sınırları aynı zamanda günümüzde Türkmenlerin yaşadığı coğrafyayı kapsamaktaydı.

Irak Türkmenleri, Irak`ta yaşayan Türklere 1959 yılından sonra, Irak Devleti tarafından Türkiye ile olan kan ve kültür bağlarını unutturmak için, resmi olarak Türkmen denilmiştir.

1918`de sona eren Birinci Dünya Savaşı`ndan sonra Türkiye`den koparılarak, Irak adı ile kurulan devletin vatandaşları olarak varlıklarını sürdüren Türklere, uzun yıllar Türkler diye söz edilmiştir.

Türkler, Lozan Konferansı sıralarında İngiliz heyeti tarafından da Türkmenler olarak ifade edilmişlerdi.Irak`ta cumhuriyet dönemini başlatan Abdülkerim Kasım yönetimi de, Türklerin Türkmen olduklarını, bu bakımdan Irak`taki Türk topluluğunun Türkiye değil, Orta Asya kökenli olduklarını göstermeğe çalışmış ve güya Irak`taki Türkmenlerin Türkiye ile olan soy ve kültür bağlarını böylece kesmeye çalışmışlardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir