Anasayfa » Karışık Sözler » Kitapla İlgili Sözler Burada

Kitapla İlgili Sözler Burada

Okuduğunuz eser sizi fikren yükseltir, içinizi iyi ve mert duygularla doldurursa, onun hakkında karar vermek için bu duygu yeterlidir.

Alexander Pope

Asıl iktidarın kitapta olduğunu gördükten sonra, hükümdarlar da kaleme sarılıp kitap yazmaya başladılar.

Alfred de Vigny

Kitaplar benim sevgili dostlarım, gerçek yol gösterenlerimdir; çünkü iki yüzlülük etmeden bana görevlerimi hatırlatırlar.

Alphonse Daudet

Ümitle açılıp kazançla kapanan bir kitap, iyi bir kitaptır.

Amos Bronson Alcott

Bir kitabın ne kadar okuyucusu varsa, o kadar değişik çeşidi var demektir.

Anatole France

Bazıları kitabı kalınlığıyla ölçer, sanki kafayı değil de kolları çalıştırmak için yazılmışçasına.

Baltasar Gracian

İyi bir kitap, iyi bir arkadaştır.

Bernard de Saint Pierre

Bilimde en yeni, edebiyatta en eski kitapları oku

Bulwer Lytton

İyi bir kitap, gerçek bir hazinedir.

Bulwer Lytton

İyi bir kitabın, iyi seçilmiş ve iyi bakılmış bir meyve ağacına benzediğini söylemek, hakikaten daha azını söylemek demektir, onun meyveleri yalnız bir mevsimlik değildir.

Calvin Coleridge

Seçiş hürriyetimizin sınırsız olduğu tek dünya, kitaplar dünyası.

Cemil Meriç

Bir adama bir kitap sattığın zaman, ona yalnız yarım kilo kağıt, mürekkep ve tutkal satmış olmazsın, ona tamamıyla yeni bir yaşam satmış olursun. Sevgi, dostluk, mizah ve geceleyin denizde dolaşan gemiler, eğer o kitap gerçekten benim anladığım anlamda bir kitapsa, onun içinde bütün gökler ve yer vardır.

Christopher Morley

Kitapların dünyası, insanın en hayret verici yaratıklarından biridir. Abideler yıkılır, milletler kaybolur, medeniyetler büyür ve ölür fakat bütün bu medeniyetlerin, tekrar tekrar nasıl ortaya çıktıklarını gösteren kitapların dünyası; hala genç, hala yazıldıkları gün kadar taze, yazarlarının yüzlerce sene önce ölmelerine rağmen, hala insanların kalplerinden geçenleri anlatarak hayatlarını devam ettiriyorlar.

Clarence Day

Allah’ım bana kitap dolu bir evle, çiçek dolu bir bahçe ver.

Confucius

Tek dostum kitaplarım, tek düşmanım cahil dostlarımdır.

Deniş Diderot

Güneş dünya için ne anlama geliyorsa, kitap da benim için aynı anlama gelir.

Earl Nightingale

Biz zevk için harcadığımız paradan fazla, kitap için sarfetmediğimiz müddetçe, bu ülke hiç bir zaman medeni bir ülke olamayacaktır.

Elbert Hubberd

İnsanlık yalanı vc adaletsizliği kılıçla değil, kitapla yenecektir.

Emile Zola

Hiçbir insan, içindekilerden hiç olmazsa bir parçasını gözleri ile görmedikçe ve bizzat yaşamadıkça, derin bir kitabı anlayamaz.

Ezra Pound

Kitaplar, bizi iliklerimize kadar büyüler, bizimle konuşur, öğüt verir, bize bir çeşit canlı ve uyumlu bir içtenlikle bağlıdırlar.

Francesco Petrarca

Bazı kitaplar tadılmak, bazıları yutulmak, bazıları ise sindirilmek içindir.

Francis Bacon

Kitaplar, uygarlığa yol gösteren ışıklardır.

Franklin D. Roosevelt

Bir kitap, içimizdeki donmuş değerleri parçalayacak bir balta olmalıdır.

Franz Kafka

İnsanı ısıran ve sokan kitaplar okumalıyız, okuduğumuz kitap bir yumruk indirerek bizi uyandırmıyorsa ne işe yarar.

Franz Kafka

İyi okurlar bir kitabı daha iyi, rakipler ise daha anlaşılır yaparlar.

Friedrich Nietzsche

Kitap beni her zaman eğlendiren, avutan bir arkadaş, bana akıl öğreten bir dost olmuştur.

George Sand

Kitap, yalnız kalmış adamın dostudur.

Georges Duhamel

Yetişen zekaları, kitaplarla beslemeyen milletler hüsrana mahkumdur.

H. Flechter

Önce iyi kitaplar okuyun, yoksa onları elinize almak için, hiçbir istek duymazsınız.

Henry David Thoreau

Bir kitap okumakla, hayatında yeni bir çağ başladığının tarihini, ne kadar çok sayıda insan kaydetti.

Henry David Thoreau

İnsanların aynası, kitaplardır.

Henry Huxley

Kitaplar, hiç solmayacak güllerdir.

Henrich Ibsen

Bir ihsanın değeri, okuduğu kitapların değeri ile ölçülür.

Herbert Spencer

Kelimeler olmasaydı, yazı olmasaydı, kitaplar olmasaydı; tarih olmazdı, insanlık kavramı olmazdı.

Herman Hesse

Kitaplar, zamanın büyük denizinde dikilmiş deniz fenerleridir.

Heryo

Elimde olsaydı her karış toprağa, buğday eker gibi kitap ekerdim.

Horatius

Kitaplar akıllı kişilerin bahçeleri, faziletti kişilerin güzel kokulu çiçekleridir.

Hz. Ebubekir (r.a.)

Kitaba aşık bir kimse için kitaptan daha sadık bir arkadaş, daha faydalı bir yardımcı, daha neşeli bir dost olamaz.

Isac Barrow

İyiyi arayan ruhun muhtaç olduğu asil dost, hakikati seslenen kitaptır.

İmam-ı Rabbani

Kitap, ruhun ilacıdır.

Japon Atasözü

Kitaplar insan hayatının tehlikeli denizlerinde, bize yol gösteren pusulalar ve haritalardır.

Jesu Lee Bennet

Kitapların amacı; insanlara dürüst, eğitimli ve çalışkan olmayı öğretmektir.

John K. Bangs

İyi bir kitap, düşünen insana yaşam veren kandır.

John Milton

Bütün kitapları ikiye bölmek mümkündür, bugünün kitapları ve bütün zamanların kitapları.

John Ruskin

Kitaplar, aklın çocuklarıdır.

Jonathan Swift

Yeni kitapların vahameti, eski kitapları okumamıza mani olmalarıdır.

Joseph Joubert

Kitaptan daha iyi bir arkadaş yoktur, zaman zaman insana dert ortaklığı eder, insanın gönlünü açar, yüreğine su serper. Gönlünün her muradına onunla erişirsin, böylesine güzel bir dost görülmemiştir; ne incitir; ne incinir.

Katip Çelebi

Kitapsız yaşamak; kör, sağır, dilsiz yaşamaktır.

L. Annaeus Seneca

Kitaplar, hiç solmayacak bitkilerdir.

L. Annaeus Seneca

İçinde yaşadığımız küre, iki dünyaya ayrılmıştır: Bildiğimiz coğrafya dünyası ve kitapların dünyası.

Leigh Hunt

Hiçbir kitap mutlu olmayı öğretmez, ah mutluluk bir bilgi olsaydı o zaman soran kalmazdı.

Lermontov

Kitap yaşamla doludur, bir insan gibi değil bir karınca yuvası gibi.

Ludwig Wittgenstein

Beş yıl sonra bugüne göre iki konu dışında aynı kalacaksın, bu süre içinde tanıdığın insanlar ve okuduğun kitaplar.

Mc Milllian

Kitapları seviniz, onlar yaşamınızı daha çekici bir hale sokacak, size dostça hizmet ederek düşüncelerin, duyguların ve olguların dolaşık ve gürültülü karmaşasında, yolunuzu bulmanıza yardım edecek, kendinize ve başkalarına saygı duymayı öğretecek, yüreği ve aklı dünya ve insanlık sevgisiyle dolduracaktır.

Maksim Gorki

Kitap sessizliğin çocukları ve yalnızlığın yapıtlarıdır.

Marcel Proust

tyi kitaplar okumayan bir kimsenin, okumasını bilmeyen bir insan üzerinde üstünlüğü yoktur.

Mark Twain

Kimi kitaplar salt konularıyla yararlı olurlar, değerlerinde yazarın payı yoktur.

Montaigne

Ben kitaplarımı değil, kitaplarım beni ortaya çıkarmıştır.

Montaigne

Seneler vurmadan silgiyi, bağlayın kitapla bilgiyi.

Necip Fazıl Kısakürek

Faydalı bir kitabı ilk defa okuduğum zaman, yeni bir dost edindim sanırım, beğendiğim, sevdiğim bir kitabı tekrar okuduğum zaman da eski bir dosta kavuşmuş gibi okurum.

Oliver Goldsmith

Kitap öğretisine aşırı bağımlılık, hayal gücünü sınırlayıcı ve köstekleyici bir etki yapar.

P. B. Madewar

Gençlerini kitapla beslemeyen milletlerin, sonu acıdır.

P. N. Ovidius

En yüksek uygarlıkta kitap hala en yüksek zevktir, onunla kendilerini doyurabilen insanlar, felaketlere karşı panzehire sahiptirler.

Ralph Waldo Emerson

Şimdiye kadar kimse bir kitabın değerini ödememiştir, yalnız baskı tutarını ödemiştir.

Ralph Waldo Emerson

İyi kitapları okumak, geçmiş yüzyılların en seçkin zekalarıyla, önceden tertiplenmiş bir konuşmaya katılmak gibidir.

Rene Descartes

Kitaplar çok iyi dostlardır; ama ödünç verildiklerinde çok acı çekerler, öylesine kırılırlar ki bir daha asla geri dönmezler.

Rober de Flers

İyi bir kitap, iyi bir bankadan çok daha gerçek bir zenginlik içerir.

Roy L. Smith

Kitaplar da dost gibidir, az fakat iyi seçilmiş olmalıdır.

Sdney J. Harris

En kötü kitabı yazan bile, kitap yasaklayandan daha saygılı ve daha az zararlıdır insanlığa.

Sabahattin Eyüboğlu

Kitaplar bir odanın olduğu gibi, bir kafanın süsü olmaktan ibaret değildir, onlar uygar her insanın günlük ekmeği, ruhun gıdasıdır.

Suut Kemal Yetkin

Size en çok yardım eden kitaplar, sizi en çok düşündüren kitaplardır.

Theodor Walker

İnsanların bu dünyada yapabildikleri en önemli en güzel ve en değerli şeylere, biz kitap deriz.

Thomas Cariyle

İnsanoğlunun bütün yaptıkları, düşündükleri, elde ettikleri ve başından geçenler kitapların sayfalarında yatmaktadır.

Thomas Cariyle

Ben mutluluğu her yerde aradım; fakat elimdeki küçücük bir kitabı okuduğum küçücük bir yer dışında, hiç bir yerde bulamadım.

Thomas Kempis

Tarih kitapları insanları akıllı, şiirler anlayışlı, matematik cin fikirli, felsefe derin, ahlak kitapları ciddi ve temkinli yapar; mantık ve hitabet ise insana tartışma yeteneği kazandırır.

Thomas Morey

Bir kitap dünyadan daha geniştir, çünkü maddeye düşünceyi katar.

Victor Hugo

Kitap basımı icadı, dünya tarihinin en mühim hadisesidir.

Victor Hugo

Kitaplar, soğuk; ama güvenilir dostlardır.

Victor Hugo

Bilge kişiler, hayatın dertlerine çareyi kitaplardan bulur.

Victor Hugo

Seçilmiş birkaç güzel kitaptan güzel, ne olabilir.

Voltaire

Kitaplarım, bana yetecek kadar büyük krallıktır.

William Shakespeare

Bir kitapta altını çizdiğimiz yerler, doğrudan doğruya bize hitap eden yerler değil midir?

Wolfgang Van Goethe

İçinde bir iyi yanı bulunmayacak kadar, kötü kitap yoktur.

Wolfgang Van Goethe

Kadınlar gençlik için, yemek doymak içindir. Dostlar cemiyet için, seyahatler öğrenmek için, ev; çiçek, taş ve antika şeyler satın almak içindir, bunlar daha sonra insanı fazla ilgilendirmezler. Kitaplar; hem gençlik, hem ihtiyarlık, hem hastalık, hem açlık, hem yel, hem yağmur, hem de soğuk içindir.

Yorum yapın