Ana Sayfa İSLAM ANSİKLOPEDİSİ KIYAME SURESİ VE TÜRKÇE MEALİ

KIYAME SURESİ VE TÜRKÇE MEALİ

Author

Date

Category

kıyame suresi
kıyame suresi

75/KIYÂME-1: Lâ uksimu bi yevmil kıyâmeh(kıyâmeti). (Meâlleri Kıyasla)

Hayır, kıyâmet gününe yemin ederim.

 

75/KIYÂME-2: Ve lâ uksimu bin nefsil levvâmeh(levvâmeti). (Meâlleri Kıyasla)

Ve hayır, levvame (kınayan) nefse yemin ederim.

 

75/KIYÂME-3: E yahsebul insânu ellen necmea ızâ meh(mehu). (Meâlleri Kıyasla)

İnsan (öldükten sonra) onun kemiklerini asla biraraya getiremeyeceğimizi mi sanıyor?

 

75/KIYÂME-4: Belâ kâdirîne alâ en nusevviye benâ neh(nehu). (Meâlleri Kıyasla)

Hayır, Biz, onun parmak uçlarını bile yeniden düzenlemeye kaadiriz.

 

75/KIYÂME-5: Bel yurîdul insânu li yefcure emâmeh(emâmehu). (Meâlleri Kıyasla)

Hayır, insan, önündeki (zamanı) fısk ve fücur ile geçirmeyi ister.

 

75/KIYÂME-6: Yes’elu eyyâne yevmul kıyâmeh(kıyâmeti). (Meâlleri Kıyasla)

“Kıyâmet günü ne zaman?” diye sorar.

 

75/KIYÂME-7: Fe izâ berikal basar(basaru). (Meâlleri Kıyasla)

Artık bakışlar dehşetle kamaştığı zaman.

 

75/KIYÂME-8: Ve hasefel kamer(kameru). (Meâlleri Kıyasla)

Ve Ay karardığı (zaman).

 

75/KIYÂME-9: Ve cumiaş şemsu vel kamer(kameru). (Meâlleri Kıyasla)

Ve Güneş ve Ay birleştirildiği (zaman).

 

75/KIYÂME-10: Yekûlul insânu yevme izin eynel meferr(meferru). (Meâlleri Kıyasla)

İzin günü, insan: “Firar edilecek yer nerede?” diyecek.

 

75/KIYÂME-11: Kellâ lâ vezer(vezere). (Meâlleri Kıyasla)

Hayır, sığınacak bir yer yoktur.

 

75/KIYÂME-12: İlâ rabbike yevme izinil mustekar(mustekarru). (Meâlleri Kıyasla)

İzin günü karar kılınan yer senin Rabbinin Huzuru’dur (Rabbinin Katı’dır).

 

75/KIYÂME-13: Yunebbeul insânu yevme izin bimâ kaddeme ve ahhar(ahhâre). (Meâlleri Kıyasla)

İzin günü insana, takdim ettiği (yaptığı) ve tehir edip (yapmadığı) şeyler haber verilir.

 

75/KIYÂME-14: Belil insânu alâ nefsihî basîreth(basîretun). (Meâlleri Kıyasla)

Hayır, insan kendi nefsine basirdir (şahittir).

 

75/KIYÂME-15: Ve lev elkâ meâzîreh(meâzîrehu). (Meâlleri Kıyasla)

Ve mazeretlerini beyan etse bile.

 

75/KIYÂME-16: Lâ tuharrik bihî lisâneke li ta’cele bihî. (Meâlleri Kıyasla)

O’na (Kur’ân-ı Kerim’i ezberlemeye), acele ederek, O’nunla (Cebrail (A.S) ile beraber) dilini hareket ettirme.

 

75/KIYÂME-17: İnne aleynâ cem’ahu ve kur’ânehu. (Meâlleri Kıyasla)

Muhakkak ki O’nun toplanması ve okunması Bize aittir.

 

75/KIYÂME-18: Fe izâ kara’nâhu fettebi’kur’ânehu. (Meâlleri Kıyasla)

Öyleyse O’nu okuduğumuz zaman, artık O’nun (Kur’ân’ın) okunuşuna tâbî ol.

 

75/KIYÂME-19: Summe inne aleynâ beyânehu. (Meâlleri Kıyasla)

Sonra O’nun beyanı (açıklanması) muhakkak ki Bize aittir.

 

75/KIYÂME-20: Kellâ bel tuhıbbûnel âcileh(âcilete). (Meâlleri Kıyasla)

Hayır, bilâkis siz çabuk geçeni (dünya hayatını) seviyorsunuz.

 

75/KIYÂME-21: Ve tezerûnel âhıreh(âhirete). (Meâlleri Kıyasla)

Ve ahireti terkediyorsunuz.

 

75/KIYÂME-22: Vucûhun yevme izin nâdıreh(nâdıretun). (Meâlleri Kıyasla)

İzin günü pırıl pırıl yüzler vardır.

 

75/KIYÂME-23: İlâ rabbihâ nâzıreh(nâziretun). (Meâlleri Kıyasla)

Rab’lerine bakan.

 

75/KIYÂME-24: Ve vucûhun yevme izin bâsireth(bâsiretun). (Meâlleri Kıyasla)

Ve izin günü çatılmış (kararmış) yüzler vardır.

 

75/KIYÂME-25: Tezunnu en yuf’ale bihâ fâkıreh(fâkıretun). (Meâlleri Kıyasla)

Anlar ki kendisine çok kötü muamele yapılacak.

 

75/KIYÂME-26: Kellâ izâ belegatit terâkıy(terâkıye). (Meâlleri Kıyasla)

Hayır, (can) köprücük kemiğine geldiği zaman (can boğaza gelince, ölmek üzere iken).

 

75/KIYÂME-27: Ve kîle men râk(râkın). (Meâlleri Kıyasla)

Ve: “Kurtaracak kimdir?” denir.

 

75/KIYÂME-28: Ve zanne ennehul firâk(firâku). (Meâlleri Kıyasla)

Ve o (dünyadan) ayrılacağını (öleceğini) anlamıştır.

 

75/KIYÂME-29: Velteffetis sâku bis sâk(sâkı). (Meâlleri Kıyasla)

Ve ayakları birbirine dolaşmıştır.

 

75/KIYÂME-30: İlâ rabbike yevme izinil mesâk(mesâku). (Meâlleri Kıyasla)

İzin günü, sevk senin Rabbinedir.

 

75/KIYÂME-31: Fe lâ saddeka ve lâ sallâ. (Meâlleri Kıyasla)

Fakat o tasdik etmedi ve namaz kılmadı.

 

75/KIYÂME-32: Ve lâkin kezzebe ve tevellâ. (Meâlleri Kıyasla)

Ve lâkin yalanladı ve yüz çevirdi.

 

75/KIYÂME-33: Summe zehebe ilâ ehlihî yetemettâ. (Meâlleri Kıyasla)

Sonra böbürlenerek ehlinin (ailesinin) yanına gitti.

 

75/KIYÂME-34: Evlâ leke fe evlâ. (Meâlleri Kıyasla)

Sana müstahaktır, bundan sonra müstahaktır (sen hakettin).

 

75/KIYÂME-35: Summe evlâ leke fe evlâ. (Meâlleri Kıyasla)

Sonra sana müstahaktır, bundan sonra müstahaktır (sen hakettin).

 

75/KIYÂME-36: E yahsebul’insânu en yutreke sudâ(sudân). (Meâlleri Kıyasla)

İnsan başıboş (sorumsuz) bırakılacağını mı zannediyor?

 

75/KIYÂME-37: E lem yeku nutfeten min menî yin yumnâ. (Meâlleri Kıyasla)

(O), dökülen meniden bir damla değil miydi?

 

75/KIYÂME-38: Summe kâne alakaten fe halaka fe sevvâ. (Meâlleri Kıyasla)

Sonra bir embriyo (cenin) oldu. Bundan sonra (Allah) onu halketti (yarattı), daha sonra da dizayn etti (düzenledi).

 

75/KIYÂME-39: Fe ceale minhuz zevceyniz zekere vel unsâ. (Meâlleri Kıyasla)

Sonra da ondan dişi ve erkek olarak iki eş kıldı.

 

75/KIYÂME-40: E leyse zâlike bi kâdirin alâ en yuhyiyel mevtâ. (Meâlleri Kıyasla)

İşte bunları (yapan), ölülere hayat vermeye kaadir değil midir?

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Son Yazılar

Endüstride Polimerlerin Elde Edilmesi ve Kullanım Alanları Nelerdir, Polimer Nedir?

Şimdi ki yazımızda değineceğimiz konulardan biri olan çok sayıda moleküllün kimyasal bağlarla yüksek molekül ağırlıklı bileşikler olan polimer konusuna değinmek istiyoruz. Peki polimer nedir, polimer kullanım...

İndikatör Nedir, İndikatör Çeşitleri Nelerdir?

Şimdi ki yazımızda değineceğimiz konulardan biri olan ph belirteçleri, çözeltinin ph'sına bağlı olarak renk değiştiren karmaşık yapıdaki organik bileşenler yani indikatör konusuna değinmek istiyoruz....

Şarj Edilebilir Piller Nelerdir?

Şimdi ki yazımızda değineceğimiz konulardan biri olan elektrik üretmek için gerçekleşen kimyasal tepkimenin ters akım aracılığıyla eski haline dönüştürülebildiği ve tekrardan elektrik üretecek hale...

Paslanma Nedir, Paslanmadan Korunmak İçin Neler Yapılmalıdır?

Şimdi ki yazımızda değineceğimiz konulardan biri olan genellikle kimyasal bir etkiyle bir madde üzerinde zamanla oluşan yıpranma ve aşılmaya yol açan paslanma konusuna değinmek istiyoruz....

İnsan Vücudunda Bulunan Tampon Çözeltiler, Tampon Çözeltiler Nelerdir?

Şimdi ki yazımızda değineceğimiz konulardan biri olan zayıf asit ve konjuge bazın veya zayıf baz ve konjuge asitin karışımında oluşan tampon çözelti konusuna değinmek...

Son Yorumlar