Anasayfa » İSLAM ANSİKLOPEDİSİ » KIYAME SURESİ VE TÜRKÇE MEALİ

KIYAME SURESİ VE TÜRKÇE MEALİ

kıyame suresi
kıyame suresi

75/KIYÂME-1: Lâ uksimu bi yevmil kıyâmeh(kıyâmeti). (Meâlleri Kıyasla)

Hayır, kıyâmet gününe yemin ederim.

 

75/KIYÂME-2: Ve lâ uksimu bin nefsil levvâmeh(levvâmeti). (Meâlleri Kıyasla)

Ve hayır, levvame (kınayan) nefse yemin ederim.

 

75/KIYÂME-3: E yahsebul insânu ellen necmea ızâ meh(mehu). (Meâlleri Kıyasla)

İnsan (öldükten sonra) onun kemiklerini asla biraraya getiremeyeceğimizi mi sanıyor?

 

75/KIYÂME-4: Belâ kâdirîne alâ en nusevviye benâ neh(nehu). (Meâlleri Kıyasla)

Hayır, Biz, onun parmak uçlarını bile yeniden düzenlemeye kaadiriz.

 

75/KIYÂME-5: Bel yurîdul insânu li yefcure emâmeh(emâmehu). (Meâlleri Kıyasla)

Hayır, insan, önündeki (zamanı) fısk ve fücur ile geçirmeyi ister.

 

75/KIYÂME-6: Yes’elu eyyâne yevmul kıyâmeh(kıyâmeti). (Meâlleri Kıyasla)

“Kıyâmet günü ne zaman?” diye sorar.

 

75/KIYÂME-7: Fe izâ berikal basar(basaru). (Meâlleri Kıyasla)

Artık bakışlar dehşetle kamaştığı zaman.

 

75/KIYÂME-8: Ve hasefel kamer(kameru). (Meâlleri Kıyasla)

Ve Ay karardığı (zaman).

 

75/KIYÂME-9: Ve cumiaş şemsu vel kamer(kameru). (Meâlleri Kıyasla)

Ve Güneş ve Ay birleştirildiği (zaman).

 

75/KIYÂME-10: Yekûlul insânu yevme izin eynel meferr(meferru). (Meâlleri Kıyasla)

İzin günü, insan: “Firar edilecek yer nerede?” diyecek.

 

75/KIYÂME-11: Kellâ lâ vezer(vezere). (Meâlleri Kıyasla)

Hayır, sığınacak bir yer yoktur.

 

75/KIYÂME-12: İlâ rabbike yevme izinil mustekar(mustekarru). (Meâlleri Kıyasla)

İzin günü karar kılınan yer senin Rabbinin Huzuru’dur (Rabbinin Katı’dır).

 

75/KIYÂME-13: Yunebbeul insânu yevme izin bimâ kaddeme ve ahhar(ahhâre). (Meâlleri Kıyasla)

İzin günü insana, takdim ettiği (yaptığı) ve tehir edip (yapmadığı) şeyler haber verilir.

 

75/KIYÂME-14: Belil insânu alâ nefsihî basîreth(basîretun). (Meâlleri Kıyasla)

Hayır, insan kendi nefsine basirdir (şahittir).

 

75/KIYÂME-15: Ve lev elkâ meâzîreh(meâzîrehu). (Meâlleri Kıyasla)

Ve mazeretlerini beyan etse bile.

 

75/KIYÂME-16: Lâ tuharrik bihî lisâneke li ta’cele bihî. (Meâlleri Kıyasla)

O’na (Kur’ân-ı Kerim’i ezberlemeye), acele ederek, O’nunla (Cebrail (A.S) ile beraber) dilini hareket ettirme.

 

75/KIYÂME-17: İnne aleynâ cem’ahu ve kur’ânehu. (Meâlleri Kıyasla)

Muhakkak ki O’nun toplanması ve okunması Bize aittir.

 

75/KIYÂME-18: Fe izâ kara’nâhu fettebi’kur’ânehu. (Meâlleri Kıyasla)

Öyleyse O’nu okuduğumuz zaman, artık O’nun (Kur’ân’ın) okunuşuna tâbî ol.

 

75/KIYÂME-19: Summe inne aleynâ beyânehu. (Meâlleri Kıyasla)

Sonra O’nun beyanı (açıklanması) muhakkak ki Bize aittir.

 

75/KIYÂME-20: Kellâ bel tuhıbbûnel âcileh(âcilete). (Meâlleri Kıyasla)

Hayır, bilâkis siz çabuk geçeni (dünya hayatını) seviyorsunuz.

 

75/KIYÂME-21: Ve tezerûnel âhıreh(âhirete). (Meâlleri Kıyasla)

Ve ahireti terkediyorsunuz.

 

75/KIYÂME-22: Vucûhun yevme izin nâdıreh(nâdıretun). (Meâlleri Kıyasla)

İzin günü pırıl pırıl yüzler vardır.

 

75/KIYÂME-23: İlâ rabbihâ nâzıreh(nâziretun). (Meâlleri Kıyasla)

Rab’lerine bakan.

 

75/KIYÂME-24: Ve vucûhun yevme izin bâsireth(bâsiretun). (Meâlleri Kıyasla)

Ve izin günü çatılmış (kararmış) yüzler vardır.

 

75/KIYÂME-25: Tezunnu en yuf’ale bihâ fâkıreh(fâkıretun). (Meâlleri Kıyasla)

Anlar ki kendisine çok kötü muamele yapılacak.

 

75/KIYÂME-26: Kellâ izâ belegatit terâkıy(terâkıye). (Meâlleri Kıyasla)

Hayır, (can) köprücük kemiğine geldiği zaman (can boğaza gelince, ölmek üzere iken).

 

75/KIYÂME-27: Ve kîle men râk(râkın). (Meâlleri Kıyasla)

Ve: “Kurtaracak kimdir?” denir.

 

75/KIYÂME-28: Ve zanne ennehul firâk(firâku). (Meâlleri Kıyasla)

Ve o (dünyadan) ayrılacağını (öleceğini) anlamıştır.

 

75/KIYÂME-29: Velteffetis sâku bis sâk(sâkı). (Meâlleri Kıyasla)

Ve ayakları birbirine dolaşmıştır.

 

75/KIYÂME-30: İlâ rabbike yevme izinil mesâk(mesâku). (Meâlleri Kıyasla)

İzin günü, sevk senin Rabbinedir.

 

75/KIYÂME-31: Fe lâ saddeka ve lâ sallâ. (Meâlleri Kıyasla)

Fakat o tasdik etmedi ve namaz kılmadı.

 

75/KIYÂME-32: Ve lâkin kezzebe ve tevellâ. (Meâlleri Kıyasla)

Ve lâkin yalanladı ve yüz çevirdi.

 

75/KIYÂME-33: Summe zehebe ilâ ehlihî yetemettâ. (Meâlleri Kıyasla)

Sonra böbürlenerek ehlinin (ailesinin) yanına gitti.

 

75/KIYÂME-34: Evlâ leke fe evlâ. (Meâlleri Kıyasla)

Sana müstahaktır, bundan sonra müstahaktır (sen hakettin).

 

75/KIYÂME-35: Summe evlâ leke fe evlâ. (Meâlleri Kıyasla)

Sonra sana müstahaktır, bundan sonra müstahaktır (sen hakettin).

 

75/KIYÂME-36: E yahsebul’insânu en yutreke sudâ(sudân). (Meâlleri Kıyasla)

İnsan başıboş (sorumsuz) bırakılacağını mı zannediyor?

 

75/KIYÂME-37: E lem yeku nutfeten min menî yin yumnâ. (Meâlleri Kıyasla)

(O), dökülen meniden bir damla değil miydi?

 

75/KIYÂME-38: Summe kâne alakaten fe halaka fe sevvâ. (Meâlleri Kıyasla)

Sonra bir embriyo (cenin) oldu. Bundan sonra (Allah) onu halketti (yarattı), daha sonra da dizayn etti (düzenledi).

 

75/KIYÂME-39: Fe ceale minhuz zevceyniz zekere vel unsâ. (Meâlleri Kıyasla)

Sonra da ondan dişi ve erkek olarak iki eş kıldı.

 

75/KIYÂME-40: E leyse zâlike bi kâdirin alâ en yuhyiyel mevtâ. (Meâlleri Kıyasla)

İşte bunları (yapan), ölülere hayat vermeye kaadir değil midir?

 

 

Yorum yapın