Anasayfa » Karışık Sözler » Kültür ve Medeniye ilgili SöylenmişAnkav

Kültür ve Medeniye ilgili SöylenmişAnkav

Kültür ve medeniyet hakkında söylenmiş ünlü şahsiyetlere ait özlü ve güzel sözler.

“Kültür, insanı hürriyete çıkarmalıdır. Yapmak istediği şeyleri başarmada yardımcı olmalıdır; onu, istediği şeyleri iddiada ve yapmada kaadir kılmalıdır. Zira, yalnız insan isteyebilir.”
F. V. Schiler
“Medeniyet, insan ırkını mükemmelleştirmek, insanlık şartlarında ve görünen her şeyde ilerlemeyi gerçekleştirme çabasıdır.”
Albert Schweitzer
“Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkûmdurlar.”
Kemal Atatürk
“İnsan için kültür, vücut için ekmek kadar lâzımdır.”
M. T. Cicero
“Bir insanı medenîleştirmeye karar verince, işe büyükannesi ile başlayınız.”
Victor Hugo
“Bugünkü medeniyet, arka üstü yatıp, yıldızları temaşa ile vücuda getirilecek mistik bir hayat şekli değildir.”
Avni Başman
“Bir millet, ya şarklı ya garplı olur. İki dinli bir fert olamadığı gibi, iki medeniyetli bir millet de olamaz.”
Ziya Gökalp
“Medeniyet, yok edilemez.”
Manzini
“Uygarlık, bir durum değli, bir hareket; bir liman değil, bir yolculuktur.”
Toynbee
“Medeniyetin emir ve talebettiğini yapmak, insan olmak için kâfidir.”
Atatürk

DİĞER SÖZLER VE MESAJLAR

Yorum yapın