Anasayfa » İSLAM ANSİKLOPEDİSİ » LEYL SURESİ VE TÜRKÇE MEALİ

LEYL SURESİ VE TÜRKÇE MEALİ

92/LEYL-1: Vel leyli izâ yagşâ. (Meâlleri Kıyasla)

Örteceği zaman geceye andolsun.

 

92/LEYL-2: Ven nehâri izâ tecellâ. (Meâlleri Kıyasla)

Ve tecelli edeceği (aydınlanmaya başlayacağı) an gündüze.

 

92/LEYL-3: Ve mâ halâkaz zekera vel unsâ. (Meâlleri Kıyasla)

Ve erkeği ve dişiyi yaratana (andolsun).

 

92/LEYL-4: İnne sa’yekum le şettâ. (Meâlleri Kıyasla)

Muhakkak ki sizin çalışmalarınız (çabalarınız) gerçekten dağınıktır (çeşit çeşittir).

 

92/LEYL-5: Fe emmâ men a’tâ vettekâ. (Meâlleri Kıyasla)

Fakat kim verdi (infâk etti) ve takva sahibi oldu ise.

 

92/LEYL-6: Ve saddeka bil husnâ. (Meâlleri Kıyasla)

Ve Hüsna’yı (Allah’ın Zat’ını görmeyi) tasdik etti ise.

 

92/LEYL-7: Fe senuyessiruhu lil yusrâ. (Meâlleri Kıyasla)

O zaman Biz ona, (Allah’ın Zat’ını kolayca görmesi) için kolaylık sağlayacağız.

 

92/LEYL-8: Ve emmâ men bahıle vestagnâ. (Meâlleri Kıyasla)

Ve fakat kim cimrilik etti ve kendini müstağni (hiçbir şeye muhtaç olmayan, zengin ve kendi kendine yeterli) gördü ise.

 

92/LEYL-9: Ve kezzebe bil husnâ. (Meâlleri Kıyasla)

Ve Hüsna’yı (Allah’ın Zat’ını görmeyi) yalanladı ise.

 

92/LEYL-10: Fe senuyessiruhu lil usrâ. (Meâlleri Kıyasla)

O taktirde Biz, ona zor olanı (kötü akıbete götüren yolu) kolaylaştıracağız.

 

92/LEYL-11: Ve mâ yugnî anhu mâluhû izâ tereddâ. (Meâlleri Kıyasla)

Ve helâk olduğu zaman, malı ona fayda vermez.

 

92/LEYL-12: İnne aleynâ lel hudâ. (Meâlleri Kıyasla)

Muhakkak ki hidayete erdirmek mutlaka Bize aittir.

 

92/LEYL-13: Ve inne lenâ lel âhırete vel ûlâ. (Meâlleri Kıyasla)

Ve muhakkak ki, evvel ve ahir elbette Bizimdir.

 

92/LEYL-14: Fe enzertukum nâren telezzâ. (Meâlleri Kıyasla)

İşte sizi yakıcılığı gittikçe artan bir ateşle uyardım.

 

92/LEYL-15: Lâ yaslâhâ illel eşkâ. (Meâlleri Kıyasla)

Ona çok şâkî olandan başkası yaslanmaz (atılmaz).

 

92/LEYL-16: Ellezî kezzebe ve tevellâ. (Meâlleri Kıyasla)

O ki (çok şâkî olan), (Hüsna’yı) yalanladı ve yüz çevirdi.

 

92/LEYL-17: Ve seyucennebuhel etkâ. (Meâlleri Kıyasla)

Çok takva sahibi olan ise ondan (narı telazzadan) uzaklaştırılacak.

 

92/LEYL-18: Ellezî yu’tî mâ lehu yetezekkâ. (Meâlleri Kıyasla)

O ki (en üst seviyede takva sahibi olan), malını verir, temizlenir.

 

92/LEYL-19: Ve mâ li ehadin indehu min ni’metin tuczâ. (Meâlleri Kıyasla)

Ve (takva sahiplerinin), bir kimseye (malını vermesi), O’nun (Allah’ın) katında, “bir ni’met karşılığı olsun” diye değildir.

 

92/LEYL-20: İllebtigâe vechi rabbihil a’lâ. (Meâlleri Kıyasla)

O sadece, Yüce Rabbinin Vechi’ni (Zat’ını) ibtiga etti (diledi).

 

92/LEYL-21: Ve le sevfe yerdâ. (Meâlleri Kıyasla)

Ve o, yakında mutlaka razı olacak.

 

Yorum yapın