Anasayfa » Anlamlı sözler » Mutluluk Sözleri İngilizce – Türkçe

Mutluluk Sözleri İngilizce – Türkçe

Mutluluk ile ilgili ingilizce sözler,mutluluk sözleri, Mutluluk ile ilgili ingilizce Türkçe Çevirili sözler, ingilizce mutluluk kelimeleri ,Mutluluk sözleri Anlamlı,

Mutluluk sozleri ingilizce

The greatest happiness begins with a little hope.”

“Büyük mutluluklar, küçük umutlarla başlar.”

– Paulo Coelho –

Be he a king or a peasant, he is happiest who finds peace at home.”

“İster kral, ister köylü olsun, en mutlu insan evinde huzur bulan insandır.”

– Johann Wolfgang von Goethe –

The greatest happiness is to know the source of unhappiness.”

“En büyük mutluluk mutsuzluğun kaynağını bilmektir.”

– Fyodor Dostoevsky –

Happiness can be found even in the darkest of times. If one only remembers to turn on the light.”

“Eğer birisi ışığı açmayı hatılarsa, mutluluk en karanlık zamanlarda bile bulanabilir.”

Mutluluk sozleri ingilizce resimli

The best revenge is happiness, because nothing drives people more crazy then seeing someone actually having a good life.”

“En iyi intikam mutluluktur. Çünkü hiçbir şey insanları birinin güzel bir hayata sahip olduğunu görmeleri kadar delirtmez.”

– Chuck Palahniuk –

Happiness radiates like the fragrance from a flower and draws all good things towards you.”

“Mutluluk bir çiçeğin kokusu gibi parlar ve tüm güzel şeyleri size doğru çeker.”

– Maharishi Mahesh Yogi –

“I choose to be happy today.”

“Bugün mutlu olmayı seçtim.”

There is only one happiness in life; to love and to be loved.”

“Hayatta sadece tek bir mutluluk vardir; sevmek ve sevilmek.

– George sand –

Mutluluk sozleri ingilizce tumblr

When I was 5 years old, my mother always told me that happiness was the key to life. When I went to school, they asked me what I wanted to be when I grew up. I wrote down ‘happy’. They told me I didn’t understand the assignment, and I told them they didn’t understand life.”

“Beş yaşındayken, annem daima bana mutluluk hayatın anahtarıdır derdi. Okula gittiğimde, büyüyünce ne olacağımı sordular. “Mutlu” diye cevap verdim. Ödevimi doğru anlamadığımı söylediler. Ben de onlara hayatı doğru anlamadıklarını söyledim.”

– John Lennon –

Albus Dumbledore, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban –

All that really matters is that the people you love are happy and healthy.”

“Önemli olan tek şey sevdiğiniz insanların mutlu ve sağlıklı olmasıdır.”

– Paul Walker –

One of the luckiest things that can happen to you in life is; I think; to have a happy childhood.”

“Hayatta sizin başınıza gelebilecek en şanslı şeylerden biri; Bence; Mutlu bir çocukluk geçirmek.”

– Agatha Christie –

Mutluluk sozleri ingilizce

Happiness is only real when shared.”

“Mutluluk sadece paylaşıldığında gerçektir.”

– Jon Krakauer, Into the Wild –

Happiness always looks small while you hold it in your hands, but let it go, and you learn at once how big and precious it is.”

“Mutluluk, elinizde tutarken daima küçük görünür, ancak bırakın ve bir anda ne kadar büyük ve değerli olduğunu öğrenin.”

– Maxim Gorky –

Happiness is like those palaces in fairy tales whose gates are guarded by dragons: we must fight in order to conquer it.”

“Mutluluk, kapıları ejderhalar tarafından korunan peri masallarındaki saraylara benzer: fethetmek için savaşmalıyız.”

– Alexandre Dumas –

There is only one way to happiness and that is to cease worrying about things which are beyond the power of our will.”

“Mutluluğa giden tek bir yol var ki o da gücümüzün ötesinde olan şeylerle ilgili endişelenmeyi bırakmak.”

– Epictetus –

Youth is happy because it has the capacity to see beauty. Anyone who keeps the ability to see beauty never grows old.”

“Gençlik mutlu, çünkü güzelliği görme kapasitesine sahipler. Güzelliği görme yeteneği olan herkes asla yaşlanmaz”

– Franz Kafka –

No medicine cures what happiness cannot.”

“Mutluluğun iyileştiremediği hastalığı hiç bir ilaç iyileştiremez.”

– Gabriel García Márquez –

Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success.”

“Başarı, mutluluğun anahtarı değildir. Mutluluk, başarının anahtarıdır.”

– Albert Schweitzer –

Happiness is holding someone in your arms and knowing you hold the whole world.”

“Mutluluk, birini kollarınızın arasında tutmak ve bütün dünyayı tuttuğunuzu bilmektir.”

– Orhan Pamuk –

Recommend virtue to your children; it alone, not money, can make them happy. I speak from experience.”

“Çocuğunuza erdemli olmayi tavsiye ediniz; sadece bu onları mutlu edebilir, para değil.Tecrübeden konuşuyorum.”

– Ludwig van Beethoven –

After all, a woman who doesn’t love cats is never going to be make a man happy.”

“Sonuçta, kedileri sevmeyen bir kadın, asla bir erkeği mutlu etmeyecektir.”

– Orhan Pamuk –

The word ‘happy’ would lose its meaning if it were not balanced by sadness.”

“‘Mutlu’ kelimesi, eğer üzüntü ile dengelenmemiş olsaydı anlamını yitirirdi.”

– Carl Jung –

When a person lives a very happy life they become beautiful.”

“Bir insan çok mutlu bir hayat yaşadığı zaman güzelleşir.”

– Charlize Theron –

For every minute you are angry you lose sixty seconds of happiness.”

“Kızgın olduğunuz her dakika, 60 saniye mutluluk kaybedersiniz”

– Ralph Waldo Emerson –

Mutluluk ile ilgili Diğer Sözler

Mutluluk İle ilgili Anlamlı Sözler

Mutluluk ile ilgili whatsapp durum sözleri

Mutluluk ile ilgili Ünlülerin sözleri

Mutlu olmak için zaman beklemeyin

Mutluluk ile ilgili kompozisyon

Mutluluk ile ilgili ingilizce Sözler

Yorum yapın