Anasayfa » Anlamlı sözler » Öğrenmek ile İlgili En Anlamlı Sözler

Öğrenmek ile İlgili En Anlamlı Sözler

Öğrenmek ,öğretmekle ilgili ünlülerin söylemiş olduğu en anlamlı sözler, mesajlar ve öğrenmekle ilgili atasözlerini sizlere bu yazımızda hazırladık.

Yaşamayı öğrenmek için birkaç defa ölmek gerek.

Charles Bukowski

Öğrenim, aklın gücünü geliştirir.

Horatius

Çok öğreniyor az biliyoruz, en az da doğru olanı.

Goethe

Öğretmek iki defa öğrenmek demektir.

J. Joured

Zevkle öğrendiğimizi, hiçbir zaman unutamayız.

Alfred Mercier

Birçok şeyi orta derecede öğrenmektense, az şeyi tam öğrenmek daha iyidir.

Andre Maurois

Önce kendi gideceğin yolu öğren, sonra öğretmeye kalk.

Budha

Öğrenmek için çok çalış, bilgi insanın daha zekice ve tesirlice çalışmasını sağlar.

Charles Schwab

Bildiğinizi zannetmeniz, öğrenmemenizin en büyük düşmanı olmuştur.

Claude Bernard

Kişi her gün yeni eksiklerini bulup ortaya çıkarabiliyorsa ve her ay ustalaştığı konuları aklında tutabiliyorsa, onda öğrenme tutkusu vardır diyebiliriz.

Confucius

Anlamlı sözler
Güzel sözler

Düşünmeden öğrenmek faydasız, öğrenmeden düşünmek tehlikelidir.

Confucius

Düşünmeden öğrenmek, zamanı kaybetmektir.

Confucius

öğrenme akıntıya karşı yüzme gibidir, ilerlemediğiniz takdirde gerilersiniz.

Çin Atasözü

Dünyada öğrenilmesi en güç şey, hangi köprünün geçilebileceğini hangi köprünün de yıkılacağını bilmektir.

David Russel

Bazı öğrenciler bilgi pınarından içerler, diğerleri sadece gargara yaparlar.

E. C. Mckenzie

Lüzumsuz şeyler öğrenenler, lüzumlu şeylere kulak tıkamış olurlar.

Edmund Burke

Öğrenmenin sonsuzluğu, insana ne kadar az bildiğini gösterir.

Edward Young

Hiç kimseye bir şey öğretemezsiniz, yapabileceğiniz tek şey içlerindeki öğrenme isteğini keşfetmelerine yardım etmektir.

Galileo Galilei

Akıllı insan, istediği şeyi, orta karar insan da başkalarının istediği şeyleri öğrenir.

George Moore

Bir şeye ait her şeyi öğrenin, her şeye dair bir şeyler bilin.

H. Van Dyke

Öğrenmek pahalıdır; ama cehalet çok daha pahalıdır.

Henry Clausen

En iyi, kendileri de öğrenme sürecinde olan insanlardan öğrenilir.

Jackson Brown

Öğrenme sanatının unsurları: İrade, intizam ve zamandır.

Marcel Proust

On yaşında bilginler gibi konuşacaklarına, altmış yaşında öğrenci gibi kalsınlar. Bilgisizlikten kurtulmak isteyenin, onu açığa vurması gerekir.

Montaigne

Öğrenmek güzel şeydir, bir düşmandan bile olsa.

P. N. Ovidius

İnsanların en hızlı öğrendiği zaman, kendi eylemlerinin sorumluluğunu taşıdıkları zamandır.

Peter Senge

Hz muhammed s.a.v sözleri
İlim ile ilgili hadisler

Hayatta başarılı olanlar, kendilerine gereken bilgileri öğrenmekten bir an geri kalmazlar ve hadiselerin sebeplerini her zaman araştırırlar.

Rudyard Kipling

Bir insan ne kadar çok öğrenirse o kadar çok alçak gönüllü olur.

Samuel Smiles

İnsanın iki türlü derdi vardır; çok karışık gerçekleri öğrenemez, çok basitlerini de unutur.

Rebeca West

Çok öğreniyor az biliyoruz, en az da doğru olanı.

Wolfgang Van Goethe

Her alanda, yalnız sevdiğimiz kimseden öğrenebiliriz.

Wolfgang Van Goethe

İnsan, aynı zihniyette bir arkadaşı aracılığıyla öğrendiği şeyi sanki kendisi yaşamış gibi olur.

Wolfgang Van Goethe

Bana öyle geliyor ki biz, öğrenip anlamak istediğimiz şeylerin nasıl birbirine benzediklerinden çok nerede birbirlerinden ayrıldıklarını görmeliyiz. Ayırt etmek benzetmekten daha güçtür, zaten eğer tam ayrım yapılmışsa nesneler kendiliğinden birbirlerini karşılaştırırlar.

Wolfgang Van Goethe


ÖĞRENMEK İLE İLGİLİ ATASÖZLERİ

Acemi nalbant gâvur eşeğinde öğrenir

mesleğinde ustalığa erişmemiş kimse, ilk denemelerini gözden çıkarılabilecek malzeme üzerinde yapar.

Bakmakla usta olunsa (öğrense), köpekler (kediler) kasap olurdu (kasaplığı öğrenirdi)

yapılmadan yalnızca nasıl yapıldığı görülerek hiçbir şey öğrenilemez.

Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek (sormamak) ayıp

insanın her şeyi bilmemesi kusur değildir ama bilmediği bir işi sorup öğrenmeden yapmaya kalkışması kusurdur.

Edebi edepsizden öğren

edepsizin yaptığı işlerin yapılmaması gereken işler olduğunu düşünmekle doğru yolu bulmuş, böylece edebi edepsizden öğrenmiş olursun.

Her düşüş, bir öğreniş

kişi her yanlış davranışının acı sonucundan bir ders almalıdır.

Köpek suya düşmeyince yüzmeyi öğrenmez

kişi, bir tehlike karşısında her yerden umudu kesilip kendine güvenmekten başka çare kalmadığını anlamadıkça kurtuluş yolunu bulamTaz.

Oğlan atadan (babadan) öğrenir sofra açmayı, kız anadan öğrenir biçki biçmeyi

erkek çocuk, erkeklerin yapması gereken şeyleri babasından, kız çocuk da kadınların yapması gereken şeyleri annesinden öğrenir; anne ve baba bunları bilmiyorsa çocuktan böyle şeyler beklenemez.

Sanatı ustadan görmeyen (öğrenmeyen) öğrenmez

kişi tek başına ne kadar çalışırsa çalışsın işin inceliklerini bir bilenden öğrenirse o işi daha çabuk ve kolay yapabilir.

Topalla gezen, aksamak öğrenir
kötü insanlarla düşü

Akçe akıl öğretir, don yürüyüş
imkânların fazlalığı insanların iyi işler yapmasını kolaylaştırır.

Güttüğüm domuzu bana öğretme
yıllardır tanıdığım bir kimsenin huylarını da bilirim.

Tembele iş buyur, sana akıl öğretsin
tembel, kendisine buyurulan işi yapmamak için ya onun yapılmasına ihtiyaç bulunmadığını söyler ya da buyurulan biçimde değil, kendisinin işine gelen biçimde yapmayı önerir.


OKUMAK İLE İLGİLİ SÖZLER

Okuma alışkanlıkların en asilidir.

Antoine Albalat

Okumak gıdadır okuyan insanlık bilen insandır.

Victor Hugo

Okumayı hiçbir hazineye değişmem.

Edward Gibbon

Kitapsız yaşamak kör sağır dilsiz yaşamaktır.

Mustafa Kemal Atatürk

Az bilmek için çok okumak gereklidir.

Charles de Montesquieu

Okumasını bilirsen her insanın bir kitap olduğunu göreceksin.

W. E. Channing

Düşünmeden okumak hazmetmeden yemeğe benzer. Edmund Burke

Ömrünün dörtte üçünü okumakla geçiren muhakkak namuslu olur.

Denis Diderot

Okuma ihtiyacı barut gibidir bir kere tutuşunca artık sönmez.

Victor Hugo

Ancak okuyarak insan ne kadar kitabı okumadan geçebileceğini anlar.

Wilhelm Raabe

Her okur bir lider değildir fakat her lider bir okur olmalıdır.

Harry Truman

Okulda okudukları ile yetinenler yalnız bakıcılarıyla konuşabilen çocuklara benzerler
Kitapları yakmaktan daha büyük bir suç varsa o da onları okumamaktır.

Joseph Brodsky

Kendimizden ne kadar habersiz olduğumuzu yazdıklarımızı yeniden okurken anlarız.

Paul Walery

Eğitim sadece okumak değildir okudukları üzerinde düşünebilmek yeteneğidir.

Cari Hilty

Okumayı sevmek hayattaki can sıkıcı saatleri güzel saatlerle değiştirmektir.

Charles de Montesquieu

Kitap okumayan bir kimsenin okumasını bilmeyene karşı bir üstünlüğü yoktur.

Mark Twain

Korku ve ürkeklik içinde başlayan günlerimde okuyarak cesaretimi artırmasını öğrendim.

C. Henderson

Yorum yapın