Ana SayfaOSMANLI İMPARATORLUĞUOSMAN GAZİ -(Osmanlı devleti)

OSMAN GAZİ -(Osmanlı devleti)

Author

Date

Category

OSMAN GAZİ’NİN HAYATI

OsmanBey

Babası: Ertuğrul Gazi
Annesi: Hayme Hatun
Doğumu: Söğüt (Miladi 1258 – Hicri 656)
Vefatı: Bursa (M.1326 – H. 726)
Saltanatı: 1299 – 1326 (27) sene

Ertuğrul Gazi H. 680/M. 1281’de ölünce oğlu Osman Gazi kabilenin beyi oldu ve bu durumu Selçuklu Sultanı da onayladı. Osman Bey diğer 2 kardeşinden büyük değildi, fakat adeta bir idareci olarak yaratılmıştı. Zira bu hususta çok büyük kabiliyet sahibi idi. Babası vefat ettikten sonra diğer bütün beyler, ittifakla Osman Bey’i aşiretin reisi olarak tanıdılar.Osman Gazi de babası gibi gaza ve savaşı kendine uğraş edinmekle gitgide değeri, ünü ve gücü artarak ardı ardına Karacahisar, Bilecik, Yarhisar ve İnegöl kalelerini ele geçirmiş ve Yenişehir’i görkemli ve sağlam yapılarla süsleyip kendine başkent edinmişti.

Osman Bey, 1287’de Karacahisar’ı fethetti.1280’de Domaniç’te Bizanslıları yenerek Bilecik’i fethetti ve Selçuklu Hükümdarı tarafından uç beyliğine verildi. 1299’da İnegöl fethedildi. Selçuklu Sultanı II. Alaeddin, Eskişehir’i ele geçirdiği memleketlere katıp hepsini bir sancak sayarak Osman Gazi’ye verdikten sonra özgürlük ve beylik alameti olan davul ve bayrak da yolladı ki böylece Osman Gazi’nin şan ve şöhreti parlayıp yükseldi.

Osman Gazi, bir sancağın valiliğini elde ettikten on iki yıl sonra, İran Moğolları denen İlhanlılar, Selçuklu Sultanlığı’nı ( 1077 – 1308 ) tamamen ortadan kaldırınca , Selçuklu beylerinden Germiyan Oğlu Kütahya’da, Karesi (Balıkesir), Saruhan (Manisa), Aydın ve Menteşe (Muğla) ve Hamit (Isparta) Oğulları adları ile anılan yerlerde, İsfendiyar, Ramazan ve Zülkadriye Oğulları, Kastamonu, Adana ve Maraş bölgelerinde zamanla bağımsızlıklarını ilan ettikleri gibi Osman Gazi de M. 1299 yılında adına hutbe okutarak kendi bölgesinde bağımsız oldu. Bu da yaklaşık 700 yy yaşayacak olan Osmanlı Devleti’nin, Osman Bey önderliğinde 1299 yılında kurulduğu anlamına geliyordu. 14. yy Anadolu’daki beyliklerin haritasınıı görmek için tıklayınız

Vefat etmeden önce oğlu Orhan Bey’e şöyle vasiyet etmiştir: “Oğullarıma ve bütün dostlarıma birinci vasiyetim Şudur ki; her zaman gazaya devam ederek, Din-i Celil-i İslâm’ın yüceliğini yaşatınız. Cihadın kemaline ererek, sancağı şerifi hep yüksekte tutunuz. Her zaman İslâm’a hizmet ediniz. Zira Cenâb-ı Hak benim gibi zayıf bir kulunu ülkeler fethetmek için memur etti. Gaza ve cihadlarınızla Kelime-i Tevhid’i çok uzaklara götürünüz. Hanedanımdan her kim, hak yoldan ve adaletten saparsa mahşer gününde, Rasülü Azam’ın şefaatinden mahrum kalsın. Oğlum! Dünyaya gelen hiç bir insan yoktur ki, ölüme boyun eğmesin. Bana da, Hz.Allah’ın emri ile şimdi ölüm yaklaştı. Bu devleti sana emanet ediyorum. Seni de Mevlâ’ya emanet ettim. Her işinde adaleti üstün tut.”

Bundan sonra Osman Gazi, ölüm yılı olan 1324’e dek yavaş yavaş Bursa, Kocaeli ve çevresini ele geçirip Bursa’yı kendine başkent yapıp kale içindeki “Ak Künbed” adındaki manastırın içine gömülmesini vasiyet ederek bağımsızlığını ilan edişinden 24 yıl sonra ve 66 yaşında öldü.

4 YORUMLAR

  1. […] 01-Osman Gazi 02-Orhan Gazi 03-Murat Hüdevandigar 04-Yıldırım Bayezit 05-Sultan 1.Mehmet çelebi 06-Sultan İkinci Murat 07-Fatih Sultan Mehmet 08-Sultan İkinci Bayezit 09-Yavuz Sultan Selim 10-Kanuni Sultan Süleyman 11-Sultan İkinci Selim 12-Sultan Üçüncü Murat 13-Sultan Üçüncü Mehmet 14-Sultan Birinci Ahmet 15-Sultan Birinci Mustafa 16-İkinci Sultan Osman 17-Sultan Dördüncü Murat 18-Sultan İbrahim 19-Sultan Dördüncü Mehmet 20-Sultan İkinci Süleyman 21-Sultan İkinci Ahmet 22-Sultan İkinci Mustafa 23-Sultan Üçüncü Ahmet 24-Sultan Birinci Mahmut 25-Sultan Üçüncü Osman 26-Sultan Üçüncü Mustafa 27-Sultan Birinci Abdülhamit 28-Sultan Üçüncü Selim 29-Sultan Dördüncü Mustafa 30-Sultan İkinci Mahmut 31-Sultan Birinci Abdülmecit 32-Sultan Abdülaziz 33-Beşinci Sultan Murat 34-Sultan İkinci Abdülhamit 35-Sultan Mehmet Reşat 36-Sultan Mehmet Vahdettin […]

  2. […] 01-Osman Gazi 02-Orhan Gazi 03-Murat Hüdevandigar 04-Yıldırım Bayezit 05-Sultan 1.Mehmet çelebi 06-Sultan İkinci Murat 07-Fatih Sultan Mehmet 08-Sultan İkinci Bayezit 09-Yavuz Sultan Selim 10-Kanuni Sultan Süleyman 11-Sultan İkinci Selim 12-Sultan Üçüncü Murat 13-Sultan Üçüncü Mehmet 14-Sultan Birinci Ahmet 15-Sultan Birinci Mustafa 16-İkinci Sultan Osman 17-Sultan Dördüncü Murat 18-Sultan İbrahim 19-Sultan Dördüncü Mehmet 20-Sultan İkinci Süleyman 21-Sultan İkinci Ahmet 22-Sultan İkinci Mustafa 23-Sultan Üçüncü Ahmet 24-Sultan Birinci Mahmut 25-Sultan Üçüncü Osman 26-Sultan Üçüncü Mustafa 27-Sultan Birinci Abdülhamit 28-Sultan Üçüncü Selim 29-Sultan Dördüncü Mustafa 30-Sultan İkinci Mahmut 31-Sultan Birinci Abdülmecit 32-Sultan Abdülaziz 33-Beşinci Sultan Murat 34-Sultan İkinci Abdülhamit 35-Sultan Mehmet Reşat 36-Sultan Mehmet Vahdettin […]

  3. […] 01-Osman Gazi 02-Orhan Gazi 03-Murat Hüdevandigar 04-Yıldırım Bayezit 05-Sultan 1.Mehmet çelebi 06-Sultan İkinci Murat 07-Fatih Sultan Mehmet 08-Sultan İkinci Bayezit 09-Yavuz Sultan Selim 10-Kanuni Sultan Süleyman 11-Sultan İkinci Selim 12-Sultan Üçüncü Murat 13-Sultan Üçüncü Mehmet 14-Sultan Birinci Ahmet 15-Sultan Birinci Mustafa 16-İkinci Sultan Osman 17-Sultan Dördüncü Murat 18-Sultan İbrahim 19-Sultan Dördüncü Mehmet 20-Sultan İkinci Süleyman 21-Sultan İkinci Ahmet 22-Sultan İkinci Mustafa 23-Sultan Üçüncü Ahmet 24-Sultan Birinci Mahmut 25-Sultan Üçüncü Osman 26-Sultan Üçüncü Mustafa 27-Sultan Birinci Abdülhamit 28-Sultan Üçüncü Selim 29-Sultan Dördüncü Mustafa 30-Sultan İkinci Mahmut 31-Sultan Birinci Abdülmecit 32-Sultan Abdülaziz 33-Beşinci Sultan Murat 34-Sultan İkinci Abdülhamit 35-Sultan Mehmet Reşat 36-Sultan Mehmet Vahdettin […]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Son Yazılar

Son Yorumlar