Anasayfa » Osmanlı Tarihi » OSMANLI DEVLETİNDE DİKKAT ÇEKEN İLKLER..

OSMANLI DEVLETİNDE DİKKAT ÇEKEN İLKLER..

 

Osmanlı Devleti’nde yaşanan ilklerden dikkat çeken gelişmelerden bazıları.

 

-İlk barış anlaşması, 1330 yılında Orhan Gazi ile Bizans İmparatoru Üçüncü Andronikos arasında imzalanmıştır.

 

-İlk daimi ordu 1328 yılında Orhan Gazi Bey in emriyle kurulmuş olup bu orduya “Yaya” adı verilmiştir.

 

-Osmanlı tarihinde ilk şair padişah Fatih Sultan Mehmed in babası İkinci Murad dır.

 

-Osmanlı padişahlarından İstanbul u ilk kuşatan Yıldırım Bayezid dir (1391).

 

-Osmanlı tarihinde savaş meydanında şehid olan ilk (ve tek) padişah Birinci Murad dır (1389). (1. Kosovo Savaşı)

 

-“Valide Sultan” adıyla anılan ilk padişah anası, İkinci Selim in hanımı ve Üçüncü Murad ın anası olan Nur Banu dur.

 

-Osmanlı’nın ilk toprak kaybettiği Antlaşma 1611 İran’la yapılan Nasuh Paşa Antlaşmasıdır.

 

-Avrupa’ya ilk defa öğrenim için öğrenci gönderilmesi, II. Mahmut

 

-Yeniçeriler ilk defa 1444 yılında 2. Murat’ın tahtı terk etmesi üzerine isyan etmişlerdir. (Buçuk tepe isyanı)

 

-İlk kapitülasyonlar Fatih tararından Venediklilere verilmiştir.

 

-Hindistan’a sefer düzenleyen ilk Osmanlı padişahı Kanuni’dir.

 

-Osmanlı tarihinde ilk savaş,1284 yılında Bizans tekfurlarıyla yapılan Ermeni Beli savaşıdır.

 

-İlk portresi yapılan padişah, Fatih Sultan Mehmet (1479).

 

-İlk tren seferi İzmir’den başladı(1856).

 

-İlk posta pulu 1862’de kullanıldı.

 

-İlk halife Yavuz Sultan Selim(1517).

 

-İlk defa ordusu başında savaşa katılmayan Sultan, II.Selim(1574).

 

-İdam edilen ilk sadrazam Çandarlı İbrahim Paşa(1453).

 

-İlk büyük kütüphane Orhan Gazi döneminde kuruldu.

 

-İlk resmi gazete 1 Kasım 1831 Salı günü çıktı. Takvim-i Vakayi, haftalık basılıyordu.

 

-İlk mizah dergisi 1872’de yayımlandı;(Diyojen).

 

-İlk telgraf 9 Eylül 1855 Pazar günü çekildi (İlk telgraf haberinde Sivastopol şehrinin düşman tarafından işgal edildiğini bildiriyordu).

 

-İlk dış borçlanma 1855 yılında Sultan Abdülmecid dönemine rastlar. İngiltere ile Fransa’dan 5 milyon İngiliz altını alınmıştır.

 

-İlk defa Avrupayı ziyaret eden padişah Sultan Aziz’dir. Ziyaret 21 Haziran 1867’de başlar ve 44 gün sürer(Fransa ve İngiltere).

 

-İlk cami, medrese ve imaret Orhan Gazi tarafından İznik’te yaptırıldı (1331).

 

-İlk meşrutiyet padişahı II. Abdülhamid.

 

-İlk uçuş VI. Murat döneminde oldu. Hezarfen Ahmet Çelebi, yapma kartal kanatlarıyla Galata Kules’inden uçup Üsküdar Doğancılar Meydanı’na indi.

 

-İlk askeri okul 1727’de III.Ahmet zamanında İstanbul’da açıldı.

Yorum yapın