Anasayfa » OSMANLI İMPARATORLUĞU » Osmanli Padişahlarının Sırasıyla isim Listesi

Osmanli Padişahlarının Sırasıyla isim Listesi

OSMANLI PADİŞAHLARININ İSİM LİSTESİ

Osmanlı padişahlarının isimleri, padişahların hayatları hakkında kısaca bilgi ve resimleri, padişahların resimleri,

01-Osman Gazi
02-Orhan Gazi
03-Murat Hüdâvendigâr
04-Yıldırım Bayezit
05-Sultan Çelebi Mehmet
06-Sultan İkinci Murat
07-Fatih Sultan Mehmet
08-Sultan İkinci Bayezit
09-Yavuz Sultan Selim
10-Kanuni Sultan Süleyman
11-Sultan İkinci Selim
12-Sultan Üçüncü Murat
13-Sultan Üçüncü Mehmet
14-Sultan Birinci Ahmet
15-Sultan Birinci Mustafa
16-İkinci Sultan Osman
17-Sultan Dördüncü Murat
18-Sultan İbrahim
19-Sultan Dördüncü Mehmet
20-Sultan İkinci Süleyman
21-Sultan İkinci Ahmet
22-Sultan İkinci Mustafa
23-Sultan Üçüncü Ahmet
24-Sultan Birinci Mahmut
25-Sultan Üçüncü Osman
26-Sultan Üçüncü Mustafa
27-Sultan Birinci Abdülhamit
28-Sultan Üçüncü Selim
29-Sultan Dördüncü Mustafa
30-Sultan İkinci Mahmut
31-Sultan Birinci Abdülmecit
32-Sultan Abdülaziz
33-Beşinci Sultan Murat
34-Sultan İkinci Abdülhamit
35-Sultan Mehmet Reşat
36-Sultan Mehmet Vahdettin


1 I. Osman (Gazi-Bey)

I. Osman
c. 1299 c. 1326 27 yıl —
Ertuğrul Gazi ve Halime Hatun’un oğlu;
Osmanlı Devleti kuruldu.
Ölene kadar tahttan inmedi.


2 I. Orhan (Gazi-Bey)

Orhan Gazi
c. 1326 c. 1361 35 yıl
Orhan Gazi tuğrası
Osman Gazi ve Malhun Hatun’un oğlu;
Ölene kadar tahttan inmedi.


3 I. Murat Hüdavendigâr

Şehit (1383’ten sonra Sultan)
I. Murat
c. 1360 1389 29 yıl
I. Murad tuğrası
Orhan Gazi ve Nilüfer Hatun’un oğlu;
Ölene olana kadar tahttan inmedi;
I. Kosova Muharebesi’nde öldü.


4 I. Bayezid

Yıldırım, Sultân-î İklim-i Rûm
1389 1402 13 yıl
Yıldırım Bayezid tuğrası
I. Murat ve Gülçiçek Hatun’un oğlu;
Anadolu’ Türk birliği sağlandı.
Ankara Savaşı’nda esir düştü (saltanatı bitti);
1402 Fetret Devri başladı
8 Mart 1403’te Akşehir’de tutsakken öldü.
Fetret Devri(1402–1413)


5 I. Mehmed

Çelebi-Kirişçi
Mehmed Çelebi
1413 1421 8 yıl
Mehmet Çelebi tuğrası
I. Bayezid ve Devlet Hatun’un oğlu;
Ölene kadar tahttan inmedi.


6 II. Murad

Koca Sultân, Gazi
II. Murad
1421 1444 23 yıl
II. Murad
I. Mehmet ve Emine Hatun’un oğlu;[22]
Kendi özgür iradesiyle oğlu II. Mehmed lehine tahttan feragât etti.


7 II. Mehmed

Fatih

Fatih Sultan Mehmed’in Gentile Bellini tarafından yapılmış yağlıboya portresi
1444 1446 3 yıl
Fatih Sultan Mehmed tuğrası
II. Murat ve Hüma Hatun’un oğlu;[24]
Babasına tekrar padişah olmasını rica ettikten sonra tahtı teslim etti.[23]
— II. Murad
Koca Sultân, Gazi Han
II. Murat
1446 3 Şubat 1451 5 yıl
II. Murad tuğrası
İkinci çıkışı;
Yeniçeri isyanı neticesinde tahtta geri dönmek zorunda kaldı.[25]
Ölene kadar tahttan inmedi.[22]
— II. Mehmed
Fâtih Sultân Mehmed Hân – Gazi
Fatih Sultan Mehmed’in Gentile Bellini tarafından yapılmış yağlıboya portresi
3 Şubat 1451 3 Mayıs 1481 30 yıl
Fatih Sultan Mehmed tuğrası
İkinci çıkışı;
29 Mayıs 1453’te İstanbul’u fethetti;
Osmanlı Devleti’nde ilk defa altın para bastırdı
Ölene kadar tahttan inmedi.[26]


8 II. Bayezid

Sultân Bayezid-î Velî Han – Gazi
Sultan II. Bayezid’in yağlıboya portresi
19 Mayıs 1481 25 Nisan 1512 31 yıl
Sultan Bayezid tuğrası
II. Mehmet ve Emine Gülbahar Hatun veya Sitti Mükrime Hatun’un oğlu;
Oğlu I. Selim lehine tahttan feragât etti;
26 Mayıs 1512’de Dimetoka yakınlarında öldü.


9 I. Selim

Yavuz Sultân Selim Han – Gazi
(1517’den beri halife)
Yavuz Sultan Selim’in yağlıboya portresi
25 Nisan 1512 21 Eylül 1520 8 yıl
I. Selim tuğrası
II. Bayezid ve Gülbahar Hatun veya Ayşe Hatun’un oğlu;
Doğu ağırlıklı fetihler yaptı.
İslam birliği politikası güttü.
İlk Osmanlı İslam Halifesi (Mısır’ın fethiyle başlar)
Ölene kadar tahttan inmedi.


10 I. Süleyman

Kanûnî Sultân Süleyman Han
Muhteşem – Şehit
Kanuni Sultan Süleyman’ın Titian tarafından yapılmış yağlıboya portresi
30 Eylül 1520 7 Eylül 1566 46 yıl
I. Süleyman tuğrası
I. Selim ve Ayşe Hafsa (Hafize) Valide Sultan’ın oğlu;
Avrupa ağırlıklı fetihler yaptı. 1526 Mohaç Savaşı’nda Macar Krallığı’na son verdi.
Ölene kadar tahttan inmedi
En uzun hüküm süren padişahtır (46 yıl)


11 II. Selim

Sarı
Sarı Selim
29 Eylül 1566 21 Aralık 1574 8 yıl
II. Selim tuğrası
I. Süleyman ve Hürrem Haseki Sultan’ın oğlu;
Denizciliğe önem verilerek, Kıbrıs ve Tunus alındı.
Sefere çıkmayan ilk padişahtır.
Ölene kadar tahttan inmedi.


12 III. Murad

III. Murat Han
22 Aralık 1574 16 Ocak 1595 21 yıl
III. Murat tuğrası
II. Selim ve Afife Nurbanû Valide Sultan’ın oğlu;
Doğu ağırlıklı fetihler sürdü.
Ölene kadar tahttan inmedi.
Osmanlı en geniş sınırlarına ulaştı.


13 III. Mehmed

Adlî
III. Mehmed’in yağlıboya portresi
27 Ocak 1595 20 ya da 21 Aralık 1603 8 yıl
III. Mehmet tuğrası
III. Murad ve Safiye Valide Sultan’ın oğlu;
I. Süleyman’dan sonra sefere çıkan ilk padişahdır.
Ölene kadar tahttan inmedi;


14 I. Ahmed

Bahtî
Portrait of Ahmed I by John Young
21 Aralık 1603 22 Kasım 1617 14 yıl
Sultan Ahmet Tuğrası
III. Mehmed ve Handan Valide Sultan’ın oğlu;
Zitvatorok Antlaşması ile Osmanlı ve Avrupa eşit sayıldı.
Ölene kadar tahttan inmedi.


15 I. Mustafa

Deli
Sultan Mustafa
22 Kasım 1617 26 Şubat 1618 1 yıl
Sultan Mustafa tuğrası
III. Mehmed ve Halime Valide Sultan’ın oğlu;
Zekâ geriliğinden ötürü Genç yeğeni II. Osman lehine tahttan indirildi.


16 II. Osman

Genç, Şehit
Genç Osman’ın yağlıboya portresi
26 Şubat 1618 19 Mayıs 1622 4 yıl
Genç Osman Tuğrası
I. Ahmed ve Mâh-Firûze Hatice Valide Sultan’ın oğlu;
19 Mayıs 1622’deki yeniçeri isyanında tahttan indirildi;
20 Mayıs 1622’de Sadrazam Kara Davut Paşa tarafından katledildi.


I. Mustafa

Sultan Mustafa
20 Mayıs 1622 10 Eylül 1623 1 yıl
Sultan Mustafa tuğrası
İkinci çıkışı;
Yeğenine yapılan suikastin ardından tahtta geri döndü;
Zihnî dengesizliği nedeniyle tahttan indirildi;[kaynak belirtilmeli]
20 Ocak 1639’da İstanbul’daki ölümüne kadar hapsedildi.


17 IV. Murad

Bağdat Fâtihi, Sahib-î-Kıran, Gazi
IV. Murad
10 Eylül 1623 8 ya da 9 Şubat 1640 17 yıl
IV. Murat tuğrası
I. Ahmed ve Mâh-Peyker Kösem Valide Sultan’ın oğlu;
Doğu ağırlıklı fetihler yapıldı.
Ölene kadar tahttan inmedi.


18 İbrahim

Girit Fâtihi, Asabî, Şehit
Sultan İbrahim
9 Şubat 1640 8 Ağustos 1648 8 yıl
Sultan İbrahim tuğrası
I. Ahmed ve Mâh-Peyker Kösem Valide Sultan’ın oğlu;
Şeyhülislam liderliğinde gerçekleştirilen darbe ile tahttan indirildi;
18 Ağustos 1648’de İstanbul’’da isyancıların önderi olan Sadrazam Mevlevî Sofu Mehmed Paşa tarafından boğduruldu.


19 IV. Mehmed

Avcı
Avcı Mehmed
8 Ağustos 1648 8 Kasım 1687 39 yıl
Avcı Mehmet tuğrası
İbrahim ve Turhan Hatice Valide Sultan’ın oğlu;
İkinci Mohaç Muharebesi’nde Osmanlı Devleti’nin uğradığı yenilginin ardından tahttan indirildi;
Edirne’de 6 Ocak 1693’te öldü.


20 II. Süleyman

Gazi
II. Süleyman
8 Kasım 1687 22 Haziran 1691 4 yıl
II Süleyman tuğrası
İbrahim ve Sâliha Dil-Âşûb Valide Sultan’ın oğlu;
Ölene kadar tahttan inmedi.


21 II. Ahmet

Gazi
II. Ahmed
22 Haziran 1691 6 Şubat 1695 4 yıl
II. Ahmed tuğrası
İbrahim ve Hatice Mû’azzez Sultan’ın oğlu;
Ölene kadar tahttan inmedi.


22 II. Mustafa

Gazi
Portrait of Mustafa II by John Young
6 Şubat 1695 22 Ağustos 1703 8 yıl
Tughra of Mustafa II
IV. Mehmed ve Mâh-Pâre Ümmetullah (Emetullah) Râbi’a Gül-Nûş Valide Sultan’ın oğlu;
Karlofça Antlaşması ile Osmanlı ilk defa büyük ölçüde toprak kaybetti (1699).;
Edirne Vakası olarak anılan yeniçeri ayaklanması sonucu 22 Ağustos 1703’te tahttan indirildi;
8 Ocak 1704’te İstanbul’da öldü.


23 III. Ahmed

Lâle Devri Pâdişâhı – Gazi
Portrait of Ahmed III by John Young
22 Ağustos 1703 1 ya da 2 Ekim 1730 27 yıl
Tughra of Ahmed III
IV. Mehmed ve Mâh-Pâre Ümmetullah (Emetullah) Râbi’a Gül-Nûş Valide Sultân’ın oğlu;
Lale Devri (1718-1730)’nde ıslâhatlar yaptı.
Patrona Halil önderliğinde gerçekleştirilen yeniçeri isyanıyla tahttan indirildi;
1 Temmuz 1736’da öldü.


24 I. Mahmud

Gazi
Portrait of Mahmud I by John Young
2 Ekim 1730 13 Aralık 1754 24 yıl
Tughra of Mahmud I
II. Mustafa ve Saliha Sebkat-î Sultân’ın oğlu;
Ölene kadar tahttan inmedi.


25 III. Osman

Sofu
Portrait of Osman III by John Young
13 Aralık 1754 29 ya da 30 Ekim 1757 3 yıl
Tughra of Osman III
II. Mustafa ve Şeh-Süvar Valide Sultân’ın oğlu;
Ölene kadar tahttan inmedi.


26 III. Mustafa

İlk Yenilikçi, Gazi
Portrait of Mustafa III by John Young
30 Ekim 1757 21 Ocak 1774 17 yıl
Tughra of Mustafa III
III. Ahmed ve Emine Mihr-î-Şâh İkinci Kadın Efendi’nin oğlu;
Ölene kadar tahttan inmedi.


27 I. Abdülhamid

Islâhatçı, Gazi
Portrait of Abdülhamid I by John Young
21 Ocak 1774 6 ya da 7 Nisan 1789 15 yıl
Tughra of Abdülhamid I
III. Ahmed ve Râbi’a Şermi Kadın Efendi’nin oğlu;
Ruslara karşı mücadele etti.
Ölene kadar tahttan inmedi.


28 III. Selim

Bestekâr, Nizâmî, Şehit
Sultan III. Selim’in yağlıboya portresi
7 Nisan 1789 29 Mayıs 1807 18 yıl
Tughra of Selim III
III. Mustafa ve Mihr-î-Şâh Valide Sultân’ın oğlu;
Çeşitli reformlar yaptı.
Gerçekleştirdiği reformlarına karşı Kabakçı Mustafa önderliğinde tertiplenen yeniçeri isyanıyla tahttan indirildi;
28 Temmuz 1808’de İstanbul’da Padişah IV. Mustafa’nın emriyle katledildi.


29 IV. Mustafa

Portrait of Mustafa IV by John Young
29 Mayıs 1807 28 Temmuz 1808 1 yıl
Tughra of Mustafa IV
I. Abdülhamid ve Nükhetseza Hanımefendi’nın oğlu;
Rusçuk A’yan’ı Alemdar Mustafa Paşa önderliğinde gerçekleştirilen ayaklanma neticesinde tahttan indirildi;
17 Kasım 1808’de İstanbul’da Padişah II. Mahmud’un emriyle idam edildi.


30 II. Mahmud

İnkılâpçı, Gazi
Sultan II. Mahmud’un yağlıboya portresi
28 Temmuz 1808 1 Temmuz 1839 31 yıl
Tughra of Mahmud II
I. Abdülhamid ve Nakş-î-Dil Valide Sultan’ın oğlu;
1826’da Yeniçeri Ocağı’nı lağvetti. (Vaka-i Hayriye);
Ölene kadar tahttan inmedi.


31 Abdülmecid

Tanzimâtçı, Gazi
Sultan I. Abdülmecid’in yağlıboya portresi
1 Temmuz 1839 25 Haziran 1861 22 yıl
Tughra of Abdülmecid I
II. Mahmud ve Bezm-î-Âlem Valide Sultan’ın oğlu;
3 Kasım 1839’da Osmanlı demokratikleşmesinin ilk adımı olan (Gülhane Hatt-ı Şerif-î) Tanzimât Fermânı’nı yayımladı;
18 Şubat 1856’da (Islâhat Hatt-ı Hümâyûn-u) Islâhat Fermânı’nı ilân etmek zorunda bırakıldı;
Ölene kadar tahttan inmedi.


32 Abdülaziz

Bahtsız, Şehit
Sultan I. Abdülaziz’in portre fotoğrafı
25 Haziran 1861 30 Mayıs 1876 15 yıl
Tughra of Abdülaziz
II. Mahmud ve Pertav-Nihâl (Pertevniyal) Valide Sultân’ın oğlu;
İlk kez Avrupa’ya seyahat’ amacıyla gitti.
Bakanları tarafından tahttan indirildi;
Beş gün sonra da (intihar etti ya da muhtemel bir suikâsta kurban gitti) ölü bulundu.


33 V. Murad

Deli
Sultan V. Murad’ın portre fotoğrafı
30 Mayıs 1876 31 Ağustos 1876 93 gün
Tughra of Murad V
Abdülmecid ve Şevk-Efzâ Valide Sultân’ın oğlu;
Akıl hastalığı nedeniyle tahttan indirildi;
29 Ağustos 1904’te Çırağan Sarayı’nda öldü.

34 II. Abdülhamid

Gazi
Sultan II. Abdülhamid’in portre fotoğrafı
31 Ağustos 1876 27 Nisan 1909 33 yıl
Tughra of Abdülhamid II
Abdülmecid ve Tîr-î-Müjgan Kadın Efendi’nin oğlu; ve daha sonra da Rahîme Piristû Valide Sultan’ın mânevî evlâdı;
23 Kasım 1876’da (Birinci) Meşrûtiyyet’i tesis ederek anayasa (Kanûn-î Esasî) çıkardı, daha sonra ise 13 Şubat 1878’ta askıya aldı;
23 Temmuz 1908’de (İkinci) Meşrûtiyyet’i yeniden ilân etti;
31 Mart Vakası (13 Nisan 1909) sonrasında tahttan indirildi;
Vakarlı esaret hayatına başlamak üzere Selânik’e nakledildi;
1912’de Selânik’in Yunanistan’a kaybedilmesiyle 10 Şubat 1918 tarihindeki vefatına kadar Beylerbeyi Sarayı’na kapatıldı.


35 V. Mehmed

Reşâd
Sultan V. Mehmed Reşat’ın portre fotoğrafı
27 Nisan 1909 3 Temmuz 1918 9 yıl
Tughra of Mehmed V
Abdülmecid ve Gül-Cemâl Dördüncü Kadın Efendi’nin oğlu;
Osmanlı gücünü yitirdi, Balkanlar, Libya ve Ortadoğu kaybedildi.
Ölene kadar Mehmed Talât, İsmail Enver ve Ahmed Cemal Paşaların etkisinde olarak tahtta kaldı.


36 VI. Mehmed

Vahideddin
Sultan VI. Mehmet Vahdettin’in portre fotoğrafı
4 Temmuz 1918 1 Kasım 1922 4 yıl
Tughra of Mehmed VI
Abdülmecid ve Gül-İstü (Gülistan) Münîre Dördüncü Kadın Efendi’nin oğlu;
1 Kasım 1922’de Saltanat lâğvedildi;
17 Kasım 1922’de İstanbul’dan ayrıldı;
16 Mayıs 1926’da Sanremo, İtalya’da sürgünde öldü.
Saltanatın Lağvının Sonrası
(1922–1924)


— Abdülmecid

(Son Osmanlı Halifesi)
Halife Abdülmecid’in portre fotoğrafı
18 Kasım 1922 3 Mart 1924 2 yıl —
I. Abdülaziz ve Hayran-î-Dil Kadın Efendi’nin oğlu;[56]
TBMM tarafından halife seçildi;
Hilafet’in kaldırılmasıyla sürgüne gönderildi;
23 Ağustos 1944’te Paris, Fransa’da sürgünde öldü.

“Osmanli Padişahlarının Sırasıyla isim Listesi” üzerine 2 yorum

Yorum yapın