Anasayfa » Osmanlı Padişahları Sözleri » Osmanlı Padişahlarının Sözleri

Osmanlı Padişahlarının Sözleri

Tarihe iz bırakmış Osmanlı Padişahlarının Sözleri, Osmanlı Padişahlarının unutulmaz En değerli sözleri, Padisahlarimizin özlü sözleri

●》Fatih Sultan Mehmet●《

Baba, eğer padişah siz iseniz geliniz ve ordunun başına geçiniz. Yok, eğer padişah ben isem, size emrediyorum! Gelip ordunun başına geçiniz.
●《Fatih Sultan Mehmet●》

İmparatorunuza söyleyin, şimdiki Osmanlı padişahı öncekilere benzemez. Bizim gücümüzün ulaştığı yerlere, sizin imparatorunuzun hayalleri bile ulaşamaz.
●《Fatih Sultan Mehmet》

Ey Konstantiniye, ya sen beni alırsın, ya ben seni alırım.
●《Sultan IV. Murad●》

Allah, peygamber korkusu bilmez alçaklar! Unutmayın ki, intikam gecikir ama asla yaşlanmaz!
●《Kanuni Sultan Süleyman●》

Abdulhamit han sözleri

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.
●《Yavuz Sultan Selim●》

Devletleri yıkan tüm hatanın altında, nice gururun gafleti yatar.
●《Yavuz Sultan Selim●》

Şah İsmail’e Şahım sen herkesi sadık yar sanma. Sen herkesi dost mu sandın? Belki o, düşman olur. Sadık ol, belki o alemde komutan olur. Yar olur, düşman olur, komutan olur, sevgili olur.
●《Sultan IV. Murad●》

Bağdat’ı almaya çalışmak, Bağdat’ın kendinden daha mı güzeldi ne?!
●《Sultan II. Abdülhamid Han●》

Tarih değil, hatalar tekerrür ediyor!
●《Sultan II. Abdülhamid Han●》

Fatih sultan mehmet han sözleri
Benim kudretim..

Savaş yalnız sınırlarda olmaz. Savaş bir milletin topyekün ateşe girmesidir. Eğer bu bütünlük sağlanmamışsa zafer tesadüfi, yenilgi kaderdir.
●《Sultan II. Abdülhamid Han●》

Bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir!
●《Fatih Sultan Mehmet●》

Yapmak istediğimi sakalımın bir teli bile bilseydi, sakalımın o telini hemen koparır ve yakardım…
●《Yavuz Sultan Selim●》

Cesaret insanı zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık ise ölüme götürür.
《Yavuz Sultan Selim》

Fatih sultan mehmed han sözleri
Zaferin sırrı..

Bu dünya iki padişaha yetecek kadar büyük değildir.
《Fatih Sultan Mehmet》

Dünya devleti ebedi değildir. Fani cihanda hiç kimse de ölümsüz değildir. İnsanların dünyada nefesleri sayılıdır ve ölümsüzlük kapısı kapalıdır
《Sultan II. Abdülhamid Han》

Beni evhamlı sanıyorlardı HAYIR! Ben sadece gafil değildim, o kadar. Kırk yıl şu devletlerin birbirine düşmesini bekledim. Onlar birbirlerine düştü, şimdi ben tahtta değilim.
《Sultan II. Abdülhamid Han》

Düşmanın kurtuluş reçetesi öldürmek içindir. Esaretin bir çeşidi de borçlandırmadır.
《Sultan II. Abdülhamid Han》

Millet birbirini kırıp geçireceğine bırakın beni öldürsün. İcabı halinde donanmayı kaybetmemek için canımı vermeye hazırım.
《Sultan II. Abdülhamid Han》

Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen, cevizin hepsini kabuk zanneder.
《Yıldırım Bayezid》

Yenileceğinden korkan, daima yenilir.
Yavuz Sultan Selim

Fatih sultan mehmed han sözleri
Osmanlı padişahı sözleri

Kılıcımız parladıkça düşmanın gözü ondan ayrılıp bizi göremez. Ama Allah esirgesin, bir gün paslanır da yaltırıklanmazsa düşman bizi görmek değil, bir de tepeden bakar.
Sarı Selim (II. Selim)

Ayrılıktan sızlanmanın vaktinde acılı bülbülüz,ateş kesilir saba yeli gül bahçemizden geçse.
Sultan III. Murad Han

Uyan ey gözlerim gafletten uyanUyan uykusu çok gözlerim uyan Azrail’in kastı canadır inanUyan ey gözlerim gafletten uyanUyan uykusu çok gözlerim uyanSeherde uyanırlar cümle kuşlarDill-u dillerince tesbihe başlarTevhid eyler dağlar, taşlar, ağaçlarUyan ey gözlerim gafletten uyanUyan uykusu çok gözlerim uyan Semâvâtın kapıların açarlarMü’minlere rahmet suyun saçarlarSeherde kalkana hülle biçerlerUyan ey gözlerim gafletten uyanUyan uykusu çok gözlerim uyanBu dünya fanidir sakın aldanmaMağrur olup tac-u tahta dayanmaYedi iklim benim deyu güvenmeUyan ey gözlerim gafletten uyanUyan uykusu çok gözlerim uyanBenim, murad kulun, suçumu affetSuçum bağışlayıp günahım ref’et Rasûl’ün sancağı dibinde haşret Uyan ey gözlerim gafletten uyanUyan uykusu çok gözlerim uyan
III. Mehmet

Valide, biz Sultan oğlu sultanız, kullanmayacaksak Eyüp Sultan Camii’nde bu kılıcı niçin kuşandık? Kararımız karardır, sefere çıkacağız. Taht uğruna devleti feda etmeyiz.
III. Mehmet

Ceddimiz, devletimizin kurucusu Osman Gazi Hazretlerinden, büyük dedemiz Kanuni Sultan Süleyman’a kadar bütün padişahlar askerin önünde sefere çıkmışlardır. Dedemiz Sultan İkinci Selim’le (II. Selim) cennetmekan pederimiz Sultan Murad (III. Murat) bu usulü bozdular. Biz dahi, başlangıçta seferi paşalarımıza ısmarlamakla hataya düştük. Asker evlatlarımız bizi başlarında görmek isterler. Kararımız odur ki yakında sefere çıkacağız. Hazırlıklar tamamlansın. Küffara haddini bildirmeye gitmek gerekir.
III. Ahmed

Sancak-ı Şerifi sana, seni Yüce Allah’a emanet eyledim. Tatar Hanı’nın sayı ile amel eyle, onun sözünden dışarı çıkma! (Baltacı Mehmet Paşa’ya)
II. Mustafa

Bana ağırlık ve hazine lazım değil. Yerinde kuru ekmek yerim. Vücudumu din uğruna esirgemem. Her ne denli zahmet arzulanırsa, sabr-ü tahammül eylerim. Halka hizmet tamama ermeyince seferden dönmem. Elbette kendim giderim!
II. Mustafa

Zevk, sefa ve rahatı kendimize haram eylemişizdir.
II. Ahmed

Bak Paşa, sana devlet işlerini doğrulukla yapasın, harbe gidesin, dedim. Gitmedin. Hizmetinde bulunan çalışkan kulları yakasından tutup zorla dışarı atmak cesaretini gösterdin. Ağalara araba gönderdin, yeniçeriler ayaklandı dedin. Ben de zorba aradım. Meğer zorbaların başı senmişsin!
Osman Gazi

Oğlu Orhan Gazi’ye vasiyeti : Ey oğul! Her işten önce din işlerine dikkat et. Zira farizaya (farzlara) dikkat, din ve devletin güçlenmesine sebeptir. Din işlerini; dikkatli olmayan, itikadı bozuk ve doğru yoldan ayrılmaya yönelen, büyük günahlardan kaçınmayan, helala-harama dikkat etmeyen sefihlere ve ayrıca tecrübesiz kişilere bırakma, devlet idaresinde bu gibi kişilere iş verme!.. Zira yaratandan korkmayan, yaratılandan hiç korkmaz. Büyük günah işleyen ve bunu devam ettiren kimsede sadakat olmaz. Böyle kişilerin sadakati olsa ümmeti olduğu Peygamber-i Zişan’ın sadık tebligatı üzere hareket eder de şer’i şerifin dışına çıkmazdı. Zulümden, bid’atten sakın. Zulme ve bid’ate teşvik edenleri devletinden uzaklaştır. Çünkü böyleleri seni zevale uğratmış olurlar. Daima cihad ile devletini genişletmeye çalış. Çünkü uzun zaman sefer olunmazsa askerin secaatine; reislerin ve kumandanların bilgi, tedbir ve malumatına ağırlık ve noksanlık gelir. Böyle sefer işlerini bilenler ölür gider de yerine tecrübesiz kimseler gelir, bu yüzden de bir çok hatalar meydana gelir ki, bundan da devlet büyük zararlar görür. Beytü’l-mali koru! Devletin servetini çoğaltmaya çalış!.. Şer’i şerifin ölçüsüne göre sana ait olana kanaatle, ihtiyaçlarından ve gerekli olanlardan başka lüzumsuz yere telef etme, israftan kaçın. Askerinle, malınla gururlanma. Zira onlar Allah yolunda cihad için milletin işlerinin yerli yerinde görülmesi ve cihana adalet ve fazileti yayman için vasıtadırlar.

Sadakatle Allah rızası için çalışan devlet erkanını koru!.. Vefatlarından sonra böyle kimselerin çoluk-çocuğuna bak, ihtiyaçlarını karşıla.!..Halkından hiç kimsenin malına tecavüz etme!.. Hak edenlere yardım ile iltifat elini uzat, böylelerinin yakınlarını sıkıntıdan kurtar. Askeri erkanı iyi koru!.. Alimler, fazıllar, sanatkarlar, edipler; devletin bedeninin gücüdür. Bunlara iltifat ve ikramda bulun. Bir kemal sahibi işitince onunla yakınlık kur, dirlikler ver ve ihsan eyle!.. Hükümetinde ulema, fazıl kimseler, erbab-ı maarif çoğalsın, siyaset ve din işleri nizam bulsun!.. Benden ibret al ki, bu diyarlara zayıf bir bey olarak gelip haketmediğim halde bunca inayet-i celile-i Rabbaniye’ye mazhar oldum. Sen de benim yolumdan git ve bu Din-i Muhammedi’yi ve ashabını, başka sana tabi olanları koru. Allah’ın (c.c) hakkını ve kulların hukukunu gözet!.. Ve senden sonrakilere böyle nasihat etmekten geri durma. Ve adalet ve insafa riayet ile zulmü kaldırmaya devam ile her bir işe teşebbüs de Allah’ın yardımına güven. Halkını düşman istilasından ve zulme uğratılmaktan koru!.. Haksız yere hiç bir ferde layık olmayan muamelede bulunma!
Osman Gazi

Bir yeri elde tutmak, o yeri fethetmekten daha zordur.
Orhan Gazi

Adaletin en kötüsü geç tecelli edenidir. Sonunda hüküm isabetli olsa da, geciken adalet zulümdür.
Orhan Gazi

Oğlu Murat Gazi’ye vasiyeti :

Oğul! Cennet mekân babam Osman Gazi Han bir avuç toprağı beylik yaptı. Biz Allah’ın izniyle beyliği sultanlığa çevirdik. Sen daha da büyüğünü yapacaksın! Osmanlı’ya iki kıta üzerine hükmetmek yetmez. Zira İ’la-yı kelimetullah (Allahü tealanın ismi şerifini yüceltmek, İslamiyet’i yaymak) azmi iki kıtaya sığmayacak yüce bir azimdir.
II. Süleyman

Fatih sultan mehmed han sözleri
Tarihe iz bırakmış Osmanlı Padişahı sözleri

Emir Allah’ındır… Lâkin kulların hiç hatası yok mudur?

Andımız olsun ki, Belgrad’ı düşman eline komayız. Velâkin orada kılıçtan geçirilen, katledilen binlerce Müslüman için ağlarız!
Sultan IV. Murad

Kılıç kınından çıkmadıkça it sürüsü dağılmaz.
V. Mehmet Reşat

Ben Osmanlı Padişahı, İslâm Halifesi, fakat her şeyden evvel Türk Hakanıyım.
Yıldırım I. Bayezit

Ertuğrul gazi sözleri

Gidin, daha çok müttefik ve daha büyük ordularla karşıma çıkın ki, kazanacağım şan ve zafer de daha büyük olsun!
VI. Mehmed Vahidettin

Facialara kalkan olamadım ise de; siper sâika (paratoner) vazifesi gördüm… Bütün musibetleri üzerime çektim. Kendimi feda ederek vatanı kurtarmaya çalıştım. Dinine, devletine, vatanıma ve milletine hıyanet edenlerin aziz Allah’ın kahreden kudretli gücüne hedef olması için yakarıyorum… Her tarafı istilâ eden inkılâb ve ihtiras içinde karşı koyma yahut başeğme imkânını bulamadım. Kamuoyuna sükûn ve durumda açıklık belirinceye kadar İstanbul’dan geçici olarak ayrılmaya karar verdim… Vekili olduğum şanı yüce peygamberin yaptığını yaptım, hicret ettim… Elbet birgün hak kuvvete üstün gelecek ve necîb milletimiz hakikatleri öğrenecektir… Biz her şey olabiliriz. Cahil, tecrübesiz, hatalı bir siyasete kapılmış olabilir ve zararlar da verebiliriz ama Osmanoğlu olarak nasıl vatan haini olabiliriz?

OSMANLI Padişahlarının En Güzel Anlamlı Sözleri

Osmanlı Padişahlarının Sözleri sayfamız da; Osmanlı Padişahlarının sözleri anlamlı, Osmanlı Padişahlarının sözleri adalet, Türk Osmanlı Padişahlarının sözleri, Osmanlı Padişahlarının sözleri Fatih Sultan Mehmet, Kahraman Osmanlı Padişahlarının sözleri yer almaktadır.

Yeniliceğinden korkan daima yenilir.  / Yıldırım Bayezid

Kılıcımız parladıkça düşmanın gözü ondan ayrılıp bizi göremez. Ama Allah esirgesin, bir gün paslanır da yaltırıklanmazsa düşman bizi görmek değil, bir de tepeden bakar.  / Yavuz Sultan Selim

Filistin’in kendilerine satılması karşılığında Osmanlı’nın bütün borçlarını tasfiye etmeyi taahhüt eden Yahudilerin önderi Theodore Herzl’a; ”Kılıçla alınan vatan parayla satılmaz.”  / II. Abdülhamit

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.  / Kanuni Sultan Süleyman

Savaş yalnız sınırlarda olmaz .Savaş bir milletin topyekün ateşe girmesidir. Eğer bu bütünlük sağlanmamışsa zafer tesadüfi, yenilgi kaderdir.  / II. Abdülhamit

Dünya devleti ebedi değildir. Fani cihanda sozlervadisi.com hiç kimse de ölümsüz değildir. İnsanların dünyada nefesleri sayılıdır ve ölümsüzlük kapısı kapalıdır.  / Fatih Sultan Mehmet

Hak arayan varsa hakkını verin. Başkaldıran varsa başını kesin  / II. Abdülhamit

Baba eğer padişah sizseniz geliniz ve ordunun başına geçiniz yok eğer padişah ben isem size emrediyorum geliniz ve ordunun başına geçiniz.  / Fatih Sultan Mehmet

Ayrılıktan sızlanmanın vaktinde acılı bülbülüz, ateş kesilir saba yeli gül bahçemizden geçse.  / 2. Selim

Millet birbirini kırıp geçireceğine bırakın beni öldürsün.İcabı halinde donanmayı kaybetmemek için canımı vermeye hazırım.   / II. Abdülhamit

Ey Konstantiniyye; Ya sen beni alırsın, ya ben seni alırım  / Fatih Sultan Mehmet

Bana ağırlık ve hazine lazım değil. Yerinde kuru ekmek yerim. Vücudumu din uğruna esirgemem. Her ne denli zahmet arzulanırsa, sabr-ü tahammül eylerim. Halka hizmet tamama ermeyince seferden dönmem. Elbette kendim giderim!  / II.Mustafa

Bu dünya 1 padişah için büyük, 2 padişah için küçüktür.  / Yavuz Sultan Selim

Oğul! Cennet mekan babam Osman Gazi Han bir avuç toprağı beylik yaptı. Biz Allah’ın izniyle beyliği sultanlığa çevirdik. Sen daha da büyüğünü yapacaksın! Osmanlı’ya iki kıta üzerine hükmetmek yetmez. Zira İ’la-yı kelimetullah (Allahü tealanın ismi şerifini yüceltmek, İslamiyet’i yaymak) azmi iki kıtaya sığmayacak yüce bir azimdir. / Orhan Gazi

Bugün para alan yarın emir alır. / Kanuni Sultan Süleyman

Beni evhamlı sanıyorlardı hayır! Ben sadece gafil değildim, o kadar. 40 yıl şu devletlerin birbirine düşmesini bekledim. Onlar birbirlerine düştü, şimdi ben tahtta değilim.  / II. Abdülhamit

Tarih değil hatalar tekerrür ediyor / 2. Abdülhamit

Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen, cevizin hepsini kabuk zanneder.  / Sultan II. Abdülhamid Han

Allah, peygamber korkusu bilmez alcaklar! Unutmayın ki, intikam gecikir ama asla yaslanmaz! Sultan IV.Murad

Kılıç kınından çıkmadıkça it sürüsü dağılmaz. / II.Mahmud

Düşmanın kurtuluş reçetesi öldürmek içindir. Esaretin bir çeşidi de borçlandırmadır.  / II. Abdülhamit

Yapmak istediğimi sakalımın bir teli bilseydi sakalımın o telini hemen koparır yakardım. / Fatih Sultan Mehmet

Devletleri yıkan tüm hatanın altında, nice gururun gafleti yatar / Yavuz Sultan Selim

Allah, peygamber korkusu bilmez alçaklar! Unutmayın ki, intikam gecikir ama asla yaşlanmaz! / Sultan 4. Murad

Bağdat’ı almaya çalışmak, Bağdat’ın kendinden daha mı güzeldi ne?! / Sultan 4. Murad

Valide, biz Sultan oğlu sultanız, kullanmayacaksak Eyüp Sultan Camii’nde bu kılıcı niçin kuşandık? Kararımız karardır, sefere çıkacağız. Taht uğruna devleti feda etmeyiz. / 3. Mehmet

Cesaret insanı zafere , kararsızlık tehlikeye , korkaklık ise ölüme götürür. / Yavuz Sultan Selim

Düsmanın kurtulus recetesi öldürmek icindir. Esaretin bir cesidi de borclandırmadır. /  2. Abdülhamid Han

Bak Paşa, sana devlet işlerini doğrulukla yapasın, harbe gidesin, dedim. Gitmedin. Hizmetinde bulunan çalışkan kulları yakasından tutup zorla dışarı atmak cesaretini gösterdin. Ağalara araba gönderdin, yeniçeriler ayaklandı dedin. Ben de zorba aradım. Meğer zorbaların başı senmişsin!  / II.Ahmed

Bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir!  / Sultan II. Abdülhamid Han

Şahım sen herkesi sadık yar sanma. Sen herkesi dost mu sandın? Belki o, düşman olur. Sadık ol, belki o alemde komutan olur. Yar olur, düşman olur, komutan olur, sevgili olur. / Yavuz Sultan Selim

Yardım almaya alısan, emir almayada alısır! / Sultan IV.Murad

Ben ki, Sultanlar sultanı, hakanlar hakanı hükümdarlara taç veren Allah’ın yeryüzündeki gölgesi, Akdeniz’in ve Karadeniz’in ve Rumeli’nin ve Anadolu’nun ve Karaman’ın ve Rum’un ve Dulkadir Vilayeti’nin ve Azerbaycan’ın Acem’in ve Şam’ın ve Halep’in ve Mısır’ın ve Mekke’nin ve Medine’nin ve Kudüs’ün ve Diyarbekir’in ve Kürdistan’ın ve bütün Arap diyarının ve Yemen’in ve daha nice memleketlerin ki, yüce atalarımızın ezici kuvvetleriyle fethettikleri ve benim dâhi ateş saçan zafer kılıcımla fetheylediğim nice diyarın sultanı ve padişahı Sultan Bayezıd Hân’ın torunu, Sultan Selim Hân’ın oğlu, Sultan Süleyman Hân’ım. Sen ki Fransa vilayetinin kralıı Fransuva’sın.  / Kanuni Sultan Süleyman

Baba, eğer padişah siz iseniz geliniz ve ordunun başına geçiniz. Yok, eğer padişah ben isem, size emrediyorum! Gelip ordunun başına geçiniz. / Fatih Sultan Mehmet

Kanuni sultan süleyman sözleri
Tarihe iz bırakmış Osmanlı Padişahı sözler

Kılıcımız parladıkca düsmanın gözü ondan ayrılıp bizi göremez. Ama Allah esirgesin, bir gün paslanır da yaltırıklanmazsa düsman bizi görmek degil, bir de tepeden bakar. / Yavuz Sultan Selim

Nerede bir ilim ehli duyarsan ona ragbet, ikbâl (ilgi) ve yumusaklık göster. Askerine ve malına gurur getirip müminlerden uzaklasma. Bizim meslegimiz ALLAH yolu ve maksadımız ALLAH’ın dinini yaymaktır. Yoksa kuru kavga ve cihangirlik dâvâsı degildir. Sana da bunlar yarasır.Daima herkese ihsanda bulun. Memleket islerini noksansız gör! Hepinizi Allahu Teâlâ’ya emânet ediyorum!’ Sözlerini tamamladıktan sonra tekrar yanına cagırmıs ve vasiyetine hususî olarak sunu da eklemisti:’islâmbol’u (istanbul’u) ac gülzâr (gül bahcesi) et!’  / OSMAN GAZİ

İmparatorunuza söyleyin, şimdiki Osmanlı padişahı öncekilere benzemez. Bizim gücümüzün ulaştığı yerlere, sizin imparatorunuzun hayalleri bile ulaşamaz. / Fatih Sultan Mehmet

Emir Allah’ındır… Lâkin kulların hiç hatası yok mudur? Andımız olsun ki, Belgrad’ı düşman eline komayız. Velâkin orada kılıçtan geçirilen, katledilen binlerce Müslüman için ağlarız! / II.Sultan

Sancak-ı Şerifi sana, seni Yüce Allah’a emanet eyledim. Tatar Hanı’nın sayı ile amel eyle, onun sözünden dışarı çıkma! / III.Ahmed

Adaletin en kötüsü geç tecelli edenidir. Sonunda hüküm isabetli olsa da, geciken adalet zulümdür.  / Orhan Gazi

Kırk yıl şu devletlerin birbirine düşmesini bekledim. Onlar birbirlerine düştü, şimdi ben tahtta değilim. / Abdülhamit Han

Ceddimiz, devletimizin kurucusu Osman Gazi Hazretlerinden, büyük dedemiz Kanuni Sultan Süleyman’a kadar bütün padişahlar askerin önünde sefere çıkmışlardır. Dedemiz Sultan İkinci Selim’le (II. Selim) cennetmekan pederimiz Sultan Murad (III. Murat) bu usulü bozdular. Biz dahi, başlangıçta seferi paşalarımıza ısmarlamakla hataya düştük. Asker evlatlarımız bizi başlarında görmek isterler. Kararımız odur ki yakında sefere çıkacağız. Hazırlıklar tamamlansın. Küffara haddini bildirmeye gitmek gerekir. / III. Mehmet

Fatih olmasaydım Ulubatlı Hasan olmak isterdim. / Fatih Sultan Mehmet

Ben Osmanlı Padişahı, İslâm Halifesi, fakat her şeyden evvel Türk Hakanıyım.  / V. Mehmet Reşat

Ayrılıktan sızlanmanın vaktinde acılı bülbülüz, ateş kesilir saba yeli gül bahçemizden geçse. / Sarı Selim (II. Selim)

Yorum yapın