Özgürlük ile ilgili Anlamlı Sözler-Hür olmak ile ilgili Sözler

Özgürlük ile ilgili Anlamlı Sözler-Hür olmak ile ilgili Sözler

13 Şubat 2019 2 Yazar: Cokiyiabi

Sayfamızın Konusu; özgürlük ile ilgili sözler, özgür olmak ile sözler,özgürlüğü kısıtlamaya çalışanlara sözler,hürrüyet ile ilgili sözler ve ünlü düşünürlerin özgürlük ile ilgili en değerli sözlerini ve özgürlük ile ilgili şiiirleri hazırladık.

Özgürlük için gökyüzünü satın almanıza gerek yok. Ruhunuzu satmayın yeter. Nelson Mandela

Akıl sana ait değilse, ruhun özgür kalmaz.

Ey özgürlük! Adalet varsa sen de varsın. Joseph Joubert

Ya özgürlük verin bana, ya ölüm. Patrick Henry

Özgürlük ile ilgili en anlamlı sözler

Özgürlük, tarihin kaybolmayan tek değeridir. Albert Camus

Hürriyet, milletlerin ebedi gençliğidir. Manuel Foy

Sen, hiç ölümün gölgesinde özgürlük yaşadın mı? Yılmaz Güney

Özgürlük, adaletten başka bir şey değildir. Voltaire

Allah bize hayatı verirken, hürriyeti de verdi. Thomas Jefferson

Her ayrıcalık, özgürlüğe bir saldırıdır. Denis Diderot

Özgürlük ile ilgili en anlamlı sözler

Özgürlük ekmekten tatlı, güneşten güzeldir. Mihayloviç Dostoyevski

Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam. Said Nursi

Korkun seni mahkum eder, umudun seni özgür bırakır. Esaretin Bedeli

Kendine yeterliliğin en güzel meyvesi, hürriyettir. Epicuros

Nefsinden feragat etmeyen, gerçek hürriyete kavuşamaz. A. J. Cronin

Doğa dilsiz hayvanlara bile, özgürlük vermiştir. P. C. Tacitus

Özgürlük ile ilgili en anlamlı sözler

Hürriyete karşı güveni kalmayan bir cemiyet, derhal yıkılır. John Simon

Özgürlük bir kişinin değil, herkesin hakkıdır. Herbert Spencer

Anımsamak bir tür buluşmadır. Unutmak ise bir tür özgürlük. Halil Cibran

İnsan hür olmadan, huzurlu ve mesut olamaz. Dante Aiighieri

Hürriyet, hürriyetin ne olduğunu bilmeyenin hakkı değildir. Cenap Şehabeddin

Hürriyeti, en iyi demokratik rejimler sağlar. Robert P. Patterson

Özgürlük, yasaların izin verdiği her şeyi yapmak hakkıdır. Charles de Montesquieu

Ya hür bir millet olarak yaşayalım, ya da ölelim. Abraham Lincoln

Başkalarının hürriyetlerini tanımayanlar, hürriyete layık değildirler. Abraham Lincoln

Özgürlük ile ilgili en resimli sözler

Ancak kendi kendisini yönetebilen, akıllı insanlar özgürdür. Horatius

İnsanların özgürlüğü, kendisine yapılanlara karşı takındığı tavırda gizlidir. J. Paul Sartre

Bir ülkede ne kadar çok tabu varsa o kadar özgürlük yoktur. Aziz Nesin

Hürriyet hiçbir vakit hapsedilmez, hatta o tazyike uğradığı nisbette genişler. La Cordaire

Mutluluğun sırrı özgürlüktür, özgürlüğün sırrı ise cesarettir. Tukidides

Hürriyeti ve hayatı hak edenler, onu her gün fethetmek zorunda kalmazlar. Wolfgang Van Goethe

Başkalarına da vermeden sahip olamayacağımız tek şey hürriyettir. William Allen White

Başkasının özgürlüğüne saygı gösterelim; ama aynı zamanda bayrağımızı da koruyalım. Frederic Amiel

Eğer uğrunda ölmeye hazır değilseniz özgürlük kelimesini lügatınızdan çıkarın. Malcolm X

Özgürlük ile ilgili en güzel sözler

Aşk uğrunda gerekirse hayatımı veririm; fakat hürriyet uğrunda aşkımı da feda ederim. Victor Hugo

Hürriyet, ancak hürriyetini her gün yeniden kazanan insana layıktır. Wolfgang Van Goethe

İnsanlar, ancak alışkanlıklarına gem vurabilecekleri nisbette, hürriyete hak kazanırlar. Edmund Burke

Savaşları kazanabilir kentleri zapt edebilirsiniz; ama ulusları fethedemezsiniz. Bernard Shaw

Özgürlüğünden vazgeçen kimse, insanlıktan, hak ve görevlerinden vazgeçmiş demektir. Jean J. Rousseau

Hürriyetsiz ahlak mevcut olmayacağından, onsuz vazife ve mesuliyet de olamaz. John Simon

Özgürlük ile ilgili en anlamlı sözler

Tanrı, hürriyeti ancak onu sevenlere ve onu muhafaza ve savunmaya hazır olanlara verir. Daniel Webster

Ancak tutkulardan önce hakka yer veren bir ülkede, gerçek özgürlük var demektir. La Cordaire

Zorunluluk birey özgürlüklerini çiğnemenin özrüdür, zorbaların bahanesi kölelerin inancıdır. Wiliam Pitt

İnsan özgürlüğü başkasından dilenenez, özgürlüğü kazanmasını bilmesi gerekir. lgnazio Silone

Kim özgürlüğün bereketlerinden yararlanmak isterse ona yardım etmek sıkıntısına katlanmalıdır. Thomas Paine

Özgürlük sorumluluk getirir, insanların çoğunun özgürlükten korkması bundandır. Bernard Shaw

Özgürlük ile ilgili en anlamlı sözler

Kendisine istediği özgürlükleri başkalarından esirgeyen kişi, ne adam olabilir ne özgür. William Allen White

Özgürlük çok pahalı bir maldır, paradan daha değerli olan kırmızı kanla alınır. Jean J. Rousseau

Özgürlük ve güvence arasında zıtlık değil bağlılık vardır, ya ikisi de olur ya da hiçbiri olamaz. Romsery Clark

Hürriyet ilk kök salmaya başladığı devrede, gelişmesi çok hızlı olan bir bitkidir. George Washington

En güzel özgürlük kölelerin düşlerinde gördüğüdür, özgürlüğün korkutucu yanlarını bilmez köleler. Bernard Shaw

Özgürlük ile ilgili en anlamlı sözler

Kanun yaptıktan sonra ona gönül rızası ile itaat etmek, hürriyetin en yüksek bir iradesi değil midir? La Cordaire

Özgürlük ağacı arada sırada zorba zalimlerin kanıyla sulanmalıdır, çünkü bu onun doğal gübresidir. Thomas Jefferson

Özgürlüğün yolu tüm dünyaya karşı tek başına kalmak bile olsa, kendi inancına bağlı kalmaktan geçer. Stefan Zweig

Özgürlük olmayan ülkede ölüm, yıkılış vardır. Her ilerlemenin, kurtuluşun anası özgürlüktür. Mustafa Kemal Atatürk

Eskiden insanlar sadakat ve itaate bağlanırlardı. Bugün insanlar, hürriyet ve tenkide önem veriyorlar. Alexis Carrel

Özgürlük ile ilgili en anlamlı sözler

Kendi kafasıyla düşünen insan özgürdür, doğru olduğuna inandığı şeyler için mücadele eden insan, özgürdür. lgnazio Silone

Kendi selameti için hürriyetten vazgeçmek isteyenler, ne selameti ne de hürriyeti hak etmişlerdir. Benjamin Franklin

Özgürlük bir kere kazanılıp ilelebet muhafaza edilemez, onu her nesil, her gün yeniden kazanmak zorundadır. Dwight Eisenhower

Bir insanın her şeyini alabilirsiniz elinden tek bir şey dışında, özgürlüğünü, kendi yolunu seçme özgürlüğünü. Victor E. Frank

İnsanın özgürlüğü; istediği her şeyi yapabilmesinde değil, istemediği hiçbir şeyi yapmak zorunda olmamasındadır. Jean-Jacques Rousseau

Kimse size özgürlüğü vermez. Kimse size eşitlik, adalet ya da başka bir şey vermez. Erkekseniz gidin ve kendiniz alın. Malcolm X

Modern özgürlük, derebeylik dönemindeki köleliğin düşünce tutsaklığıyla yer değiştirmesinden başka bir şey değildir. Henry David Thoreau

Özgürlük ile ilgili en anlamlı sözler

Kendisi için olduğu kadar, hasımları için de hürriyet hakkını istemeyen ve kabul etmeyen bir kimse hür olmaya layık değildir. Anastasius Grün

Yaşadığım sürece hayatımı Afrikalılar’ın mücadelesine adadım, beyaz egemenliğine karşı savaştım, siyah egemenliğine de karşı savaştım. İnsanların cokiyiabi.com eşit fırsatları paylaşarak uyum içinde yaşayacakları özgür bir toplum hayalini kurdum hep. Nelson Mandela

Eğer bir milletin hürriyetten fazla değer verdiği şeyler varsa hürriyetini kaybeder ve istihza şurada ki eğer onun hürriyetinden fazla değer verdiği şey rahatlık ve para ise onları da kaybeder. William Somerst Maugham

“Özgürlüğün tanımını halen tam olarak yapan olmamıştır” dedim. Bu tezimi şu şekilde kanıtlamak istiyorum.

“Özgürlük nedir” dediğim zaman küçük bir kız şu cevabı verecektir:

“Yeteri kadar şeker tüketebilmektir.”

Bir genç kıza göre; gecelere kadar korkusuzca dışarıda dolaşabilmektir.

Özgürlük sözleri

Korkularına boyun eğen özgürlüğüne sırt çevirir

Bir mahkuma göre; masmavi gökyüzünü kucaklamak, uzun bir mesafede koşmaktır.

Genç bir delikanlıya göre; son sürat araba kullanabilmektir.

O zaman kime göre özgürlük, neye göre özgürlük? Sizce bunların hepsini içine alacak bir özgürlük vaadi var mıdır? Özgürlük kavramının sınırları belli değildir, tanımının da kısıtlanarak yapılması mümkün değildir.

En Güzel Özgürlük Sözleri

Özgürlük, insanoğlu tarafından en çok tartışılan oluşumlardan biridir. Halen de üzerinde tartışılabiliniyor. Kime göre özgürlük? Yani özgürlük göreceli bir kavram olabiliyor. Bir toplumda bazı insanlar özgürlüğe aç yaşar, özgürlük hayalleri kurarken; aksi halde bazı insanlar kendilerini özgür hissedebilir ve herhangi bir sorun yaşamaz. Özgürlük bizlerin ellerinde olan bir şey değil, ruhlarımızda hissettiğimiz bir oluşumdur. Sizler için birbirinden güzel özgürlük ile ilgili söylenmiş sözleri bir araya getirdik.

Seni ɑşk mɑhkum eder, hɑyɑllerin özgür bırɑkır.

Kelepçeli olɑbilir ellerim, bedenimi hücrelere de koyɑbilirsiniz, ɑmɑ ɑslɑ özgür düşüncelerimi engelleyemezsiniz!

Kulɑklığı tɑkıp en sevdiğin müziği ɑçɑrsın. Yüzüne rüzgɑr çɑrpɑr ve yürürken hissettiğin o özgürlüğü, hiçbir yerde bulɑmɑzsın!

Artık vɑzgeçtiklerim kɑdɑr özgürsün!

Kɑybedecek bir şeyinin kɑlmɑmɑsı, özgürlük gɑlibɑ amɑ bunu kim elde edebilir, kim bɑşɑrɑbilir, onu bilmiyorum.

Yaşayacaksan hür olarak yaşa, öleceksen ağaçlar gibi dimdik öl.

İnsanın özgürlüğü; istediği her şeyi yapabilmesinde değil, istemediği hiçbir şeyi yapmak zorunda olmamasındadır.

İnsanlar hür olarak doğar, ama her yerde zincire vurulmuş olarak yaşarlar.

Dünyada hiç bir şeye minnet etme ki özgürlüğünü kazanabilesin.

Hiçbir şey, insanın hayal gücü kadar özgür değildir

Bu hayat senin, kimseye hesap vermek zorunda değilsin!

Seni aşk mahkum eder, hayallerin özgür bırakır

Özgürlük, yalnız kalabilmeye denir. İnsanlardan uzaklaşabiliyorsan, onlara hiçbir muhtaçlığın, paraya ihtiyacın, sürüye uyma içgüdün, aşka, şana, şöhrete hevesin ya da merakın yoksa özgürsündür.

Alıştığın kadar esir, vazgeçebildiğin kadar özgürsün.

Ünlü Düşünürlere Ait Özgürlük ile İlgili Düşündürücü Sözler;
Ünlü düşünürlerin özgürlüğe dair tanımlarını, sözlerini sizler için derledik. İşte, özgürlük ile ilgili en güzel sözler;

Özgürlük ile ilgili en anlamlı sözler

İnsanlar hükümetten korktuğu zaman, zorbalık; hükümet insanlardan korktuğu zaman, özgürlük vardır. Thomas Paine

Dünyada istek duyduğum ve bana hayatı sevdiren iki şey vardır; Aşk ve özgürlük. Aşk uğruna gerekirse hayatımı verebilirim; ancak özgürlük uğruna aşkımı da feda ederim. Victor Hugo

İnsanın özgürlüğü; istediği her şeyi yapabilmesinde değil, istemediği hiçbir şeyi yapmak zorunda olmamasındadır. Jean-Jacques Rousseau

Özgürlük için gökyüzünü satın almanıza gerek yok. Ruhunuzu satmayın yeter. Nelson Mandela

Demokrasi, iki kurtla bir kuzunun öğle yemeğinde ne yeneceğini oylamasıdır. Özgürlük ise tam teçhizatlı bir kuzunun oylamaya karşı çıkmasıdır. Benjamin Franklin

İnsan özgürlüğü, ilgi ve beğenilerimizi seçme özgürlüğünü, kendi karakterimize uygun şekilde hayat planı yapmayı, sonuçlarına katlanacağımız istediğimiz yoldan gitmeyi, herhangi bir şekilde başkalarına zarar vermiyorsak başkaları tarafından –her ne kadar yaptıklarımız onlara aptalca, yanlış ve sapkın gelse de- engellenmemeyi gerektirir. John Stuart Mill

Özgürlük bölünemez bir kelimedir. Tadına varmak ve onun için kavga etmek istiyorsak, onu zengin fakir ayırt etmeden, fikirlerimize katılsınlar ya da katılmasınlar, hangi ırk ve renkten olurlarsa olsunlar, herkese yaymaya hazır olmalıyız. Wendell Wilkie

Devletin üstünden perdeyi kaldırdığınızda karşınızda bulacaklarınız: Hükümet binasında, kendi siyasi önyargılarının ve parti yandaşlarının önyargılarının etkisinde, birkaç ekonomist tarafından geçmiş değerlendirilerek ortaya konan öngörüler üzerine çalışan ve yanılmaya oldukça müsait adamlar gelecek hakkında tahminler yapıyorlar. Enoch Powell

En güzel özgürlük rüyası hapiste görülür. Shiller

Sen hiç ölümün gölgesinde özgürlük yaşadın mı? Yılmaz Güney

Özgürlük tarihi devletin gücünü artırmanın değil, aksine devletin güç ve yetkilerini sınırlamanın tarihidir. Woodrow Wilson

Ateşten ve yiyecekten yoksun bir insan için özgürlük, hiç de acelesi olmayan bir lükstür. Albert Camus

Ancak özgürlükten yoksul olanlar, özgürlükleri uğruna savaşma hakkına sahiptirler. Che Guevera

Hukukun sonu özgürlüğün ortadan kaldırılması ya da kısıtlanması ile gelmez, aksine özgürlüğün korunması ve genişletilmesiyle gelir. Hukuka sahip olarak yaratılmış tüm canlılar için bir gerçek var ki o da hukuk yoksa özgürlüğün olmadığıdır. Özgürlük, başkalarının kısıtlamalarından ve şiddetinden uzak olmak anlamına gelir ve eğer hukuk olmasaydı bu gerçekleşmezdi. Ayrıca özgürlük bize söylendiği gibi kişinin istediği her şeyi yapması anlamına da gelmiyor. (Başkalarının keyfi isteklerine tabi olan kimse özgür olabilir mi?) Ancak özgürlük, hayatımızı, hareketlerimizi, sahip olduklarımızı ve tüm varlığımızı o uyumla oluşmuş yasaların izin verdiği şekilde, yani başkalarının iradelerine keyfi şekilde maruz kalmayacağımız şekilde ve ancak kendi isteklerimizi takip edeceğimiz şekilde düzenlememize izin verir. John Locke

Anlamlı Güzel Özgürlük Şiirleri

Özgürlük konulu en güzel şiirleri sizler için topladık. Ünlü şairlere ait olan bu şiirler özgürlüğün ne olduğunu çok iyi bir şekilde anlatıyor. Şiirler duygu ve yaşanmışlıklardan ortaya çıkıyor.cokiyiabi.com Özgürlük de insanın en güzel hissi olduğu için bu derece güzel şiirler yazılmıştır. İnsanın sevmesi için sevgilinin olması şart değil mi? Özgürlüğü hissetmek için de tutsaklığın… İşte özgürlüğe dair en güzel şiirler.

Tek Yasak

Özgürlüğün geldiği gün

O gün ölmek yasak!

– Cemal Süreyya

***

Hürriyet Kavgası

Yine kitapları, türküleri, bayraklarıyla geldiler,

dalga dalga aydınlık oldular,

yürüdüler karanlığın üstüne.

Meydanları zaptettiler yine.

Beyazıt’ta şehit düşen

silkinip kalktı kabrinden,

ve elinde bir güneş gibi taşıyıp yarasını

yıktı Şahmeran’ın mağarasını.

Daha gün o gün değil, derlenip dürülmesin bayraklar.

Dinleyin, duyduğunuz çakalların ulumasıdır.

Safları sıklaştırın çocuklar,

bu kavga faşizme karşı,

bu kavga hürriyet kavgasıdır.

Nazım Hikmet Ran


Hürriyete Doğru

Gün doğmadan,

Deniz daha bembeyazken çıkacaksın yola.

Kürekleri tutmanın şehveti avuçlarında,

İçinde bir iş görmenin saadeti,

Gideceksin

Gideceksin ırıpların çalkantısında.

Balıklar çıkacak yoluna, karşıcı;

Sevineceksin.

Ağları silkeledikce

Deniz gelecek eline pul pul;

Ruhları sustuğu vakit martıların,

Kayalıklardaki mezarlarında,

Birden

Bir kıyamettir kopacak ufuklarda.

Denizkızları mı dersin, kuşlar mı dersin;

Bayramlar seyranlar mı dersin,

Şenlikler cümbüşler mi?

Gelin alayları, teller, duvaklar,

Donanmalar mı?

Heeey

Ne duruyorsun be, at kendini denize:

Geride bekliyenin varmış, aldırma;

Görmüyor musun, Her yanda hürriyet;

Yelken ol, kürek ol, dümen ol, balık ol, su ol;

Git gidebildiğin yere…

– Orhan Veli Kanık


Kızın Adı Özgürlük

Minnacık bir kız vardı
Bir ormanda yaşardı
Karanlıkta kaybolsak
Elimizden tutardı

Yürüdüğü kırlarda
Papatyalar açardı
Omuzundan güvercinler uçardı

Öldürdüler yarım kaldı
Dudağında son gülücük
Yalnızca bir adı kaldı
Kızın adı özgürlük

Minnacık bir kız vardı
Göğsüne gül takardı
Beyaz bir at üstünde
Bulutlara konardı

Irmağın aynasında
Saçlarını tarardı
Yüzünü ay ışığıyla
Yıkardı

Minnacık bir kız vardı
Yüreği kuş kadardı
Tutunca rüzgar olur
Bir su gibi kayardı

Geciken şafaklarda
Yıldızları yakardı
Uyanınca seher yeli
Kokardı

Öldürdüler yarım kaldı
Dudağında son gülücük
Yalnızca bir adı kaldı
Kızın adı özgürlük

Yusuf Hayaloğlu


Buluşmak Üzere

Diyelim yağmura tutuldun bir gün
Bardaktan boşanırcasına yağıyor mübarek
Öbür yanda güneş kendi keyfinde
Ne de olsa yaz yağmuru
Pırıl pırıl düşüyor damlalar
Eteklerin uça uça bir koşudur kopardın
Dar attın kendini karşı evin sundurmasına
İşte o evin kapısında bulacaksın beni

Diyelim için çekti bir sabah vakti
Erkenceden denize gireyim dedin
Kulaç attıkça sen
Patiska çarşaflar gibi yırtılıyor su ortadan
Ege denizi bu efendi deniz
Seslenmiyor
Derken bi de dibe dalayım diyorsun
İçine doğdu belki de
İşte çil çil koşuşan balıklar
Lapinalar gümüşler var ya
Eylim eylim salınan yosunlar
Onların arasında bulacaksın beni

Diyelim sapına kadar şair bir herif çıkmış ortaya
Çakmak çakmak gözleri
Meydan ya Taksim ya Beyazıt meydanı
Herkes orda sen de ordasın
Herif bizden söz ediyor bu ülkenin çocuklarından
Yürüyelim arkadaşlar diyor yürüyelim
Özgürlüğe mutluluğa doğru
Her işin başında sevgi diyor
Gözlerin yağmurdan sonra yaprakların yeşili
Bi de başını çeviriyorsun ki
Yanında ben varım
– Can Yücel


Denizin Ardı Özgürlük

Ne demeli şimdi

Bir çiğdemin toprağı yırtışını seyredişim

Göğe mi dokunmalı, ucuna mi körpe filizin

Öyleyse karanlık sokaklarda koştuğumu düşün

Ay gene bir kadın gibi sarkıyorken denize

Dirseklerimle böğrüme gömdüğüm titremeyi düşün

Oradan göğsümü kaplayışını soğuk bir terin

İlk sözcüğü anlamla birleştiren çocuğu düşün

Onun kavradıkça derinleşen şarkısını

Vay perçemle günün huysuzluğu dolaşan kısrak

Vay acemi öpüşlerden gövdeme boşalan acımtırak haz

Telaş, kıvranış parıltılı gözlerdeki atılganlık

Ya görevin ne senin görevin

Oynaşmak değil mi içimdeki savaşmak duygusuyla

Ve benim nevresimim kararmışsa kirden, rutubetten

Sarhoşsam gülümseyişlerden ağlayışlardan

Ve kaynak sularıyla üstüme yağan aydınlık hulyaları

Senden gelen ısıyla koruyorsam

Ne demeli simdi

Ey serçelerin sabahlarla doluştuğu cıvıltı

Ey bir romanın olur olmaz yerinde dikkatti çeken hayal

Kalbimi çevreleyen sevda gözeneyi

Acıyış, şefkat, umursayış, hırçınlık seli

Beni düşün öyleyse

Beni hayretin ve karanlığın eşiğinde

Beni fitillerde başlayan bir fısıltı

Anında ilk satırı yazarken bir bildirinin

Kulaktan kulağa dolaşan haberlerin bağrında

Beni dar camlarda değil

Bir bulutun seyrinde düşün

Burada ortasında sıçraya sıçraya kabaran alevlerim

– Nihat Behram


Ey Özgürlük

Senin adını yeryüzünde her yere yazarım ben,

Bir sözünün coşkusu yeter, seninle dönüyorum ben hayata,

Senin için doğmuşum, senin adını haykırırım. Ey özgürlük!

Okulda defterime, sırama ağaçlara, yazarım adını

Okunmuş yapraklara, bembeyaz sayfalara yazarım adını

Yaldızlı imgelere, toplara tüfeklere, kralların tacına

En güzel gecelere, günün ak ekmeğine, yazarım adını

Tarlalara ve ufka, kuşların kanadına

Gölgede değirmene yazarım

Uyanmıs patikaya, serilip giden yola

Hınca hınç meydanlara adını ey Özgürlük

Kapımın eşiğine, kabıma kacağıma, içindeki aleve

Canların oyununa, uyanık dudaklara yazarım adını

Yıkılmış evlerime, sönmüş fenerlerime, derdimin duvarına

Arzu duymaz yokluğa, çırçıplak yalnızlığa, yazarım adını

Geri gelen sağlığa, geçen her tehlikeye

Yazarım ben adını, yazarım

Bir sözün coşkusuyla, dönüyorum hayata

Senin için doğmuşum, haykırmaya

Ey özgürlük

– Paul Eluard


Özgürlüğümü Arıyorum

Özgürlük için para mı gerekir?

Yoksa para için mi yaşamak,

Yaşamak özgürlük değildir,

Bana özgürlüğümü verin.

Savaşmak mı lazım özgürlük için,

Yoksa isyan mı gerekli,

Fazla şey mi istiyorum?

Bana özgürlüğümü verin.

Kuş değilim uçup gideyim,

Balık değilim istediğim yere gideyim,

Yalnız bir şey istiyorum,

Bana özgürlüğümü verin.

– Erhan Şahin

NOT :RİCA ETSEK YORUM YAZARMISINIZ

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1.8K
 •  
 •  
 •  
  1.8K
  Shares