Pediatri Nedir (Çocuk Hastalıkları )

0

Pediatri Nedir?

Tıbbın, çocuk sağlığı ve hastalıkları ile ilgilenen önemli bir dalı. Çocuk sağlığı ve hastalıkları temel sağlık hizmetlerinin mühim bir kısmını teşkil etmektedir.

Bunun ehemmiyeti, genelde çocukluk devresinin bazı özelliklerinden olduğu kadar, toplumun yapısından ve sağlık ihtiyaçlarından da kaynaklanmaktadır. Bir ülkenin sağlık hizmetlerinin seviyesi, bebek ölüm oranı ile ölçülür. Bu oran ülkemizde oldukça yüksektir. Bu yüzden hekimlere çocukların sağlığının korunması ve hastalıklarının iyileştirilmesi konusunda oldukça önemli görevler düşmektedir.

İşte pediatrinin ana konusu bu görevlerde hekime yol göstermektir. Türkiye’de pediatri ihtisası dört senedir. Bu ihtisası tamamlayan hekimlere pediatrist veya çocuk hastalıkları mütehassısı ismi verilmektedir. Yurdumuzda özellikle 1950’li yıllardan itibaren pediatri gelişmeye başlamış ve pediatristlerin sayısı bu yıldan sonra hızla artmıştır.

Yurdumuzdaki en büyük ve modern çocuk hastanesi Hacettepe Çocuk Hastanesidir. Tıp Fakültesi hastanelerinde çocuk sağlığı ve hastalıkları, kardiyoloji, hematoloji, nefroloji, onkoloji ve nöroloji gibi alt birimlere ayrılmış ve bu konularda uzmanlaşmış kişiler yetiştirilmiş ve yetiştirilmektedir.

Sözlükte “pediatri” ne demek?

1. Çocuk hastalıkları ile ilgili hekimlik dalı.

Pediatri kelimesinin ingilizcesi

[pediatra (m) ] n. pediatrician, pediatrist
n. paediatrics [Brit.], pediatrics, paediatry [Brit.], pediatry
Köken: Fransızca

Paylaş:

Leave A Reply

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.