S HARFİ İLE BAŞLAYAN İNGİLİZCE FİİLLER

0
676
Present Past Past Participle Türkçesi
saw sawed sawn, sawed biçmek, kesmek
say said said söylemek
Scold Scolded Scolded azarlamak
see saw seen görmek
seek sought sought aramak, araştırmak
Select Selected Selected seçmek
sell sold sold satmak
send sent sent göndermek
set set set koymak, başlatmak, kurmak
shake shook shaken sallamak
shear sheared shorn, sheared kırpmak, kesmek
shed shed shed dökmek, saçmak
shine shone shone parlamak
shit shit shit canını sıkmak, başım şişirmek
shoe shod shod ayakkabı giydirmek, nallamak
shoot shot shot vurmak, ateş etmek
show showed shown, showed göstermek
shrink shrank shrunk büzmek, daraltmak
shrive shrove shriven günahını çıkarmak
shut shut shut kapatmak
sing sang sung şarkı söylemek
sink sank sunk batmak
sit sat sat oturmak
slay slew slain öldürmek, katletmek
sleep slept slept uyumak
slide slid slid kaymak, kaydırmak
sling slung slung sapanla atmak
slink slunk slunk sessizce yürümek, sıvışmak
slit slit slit kesmek, yarmak
smell smelt, smelled smelt, smelled koklamak, kokmak
smite smote smitten cezalandırmak,öldürmek,vurmak
Smoke Smoked Smoked sigara içmek, duman tütmesi
Snore Snored Snored horlamak
sow sowed sown tohum ekmek, saçmak
speak spoke spoken konuşmak
speed sped sped hız yapmak
spell spelt spelt harf harf söylemek
spend spent spent harcamak
spill spilt spilt dökmek, saçmak
spin span, spun spun döndürmek, eğirmek, bilkmek
spit spat, spit spat, spit tükürmek
split split split yarmak, çatlatmak, bölmek
spoil spoilt spoilt bozmak, berbat et-, şımartmak
spread spread spread yaymak
spring sprang sprung sıçramak, atlamak, çıkmak
stand stood stood ayakta durmak
Stare Stared Stared dik dik bakmak
Start Started Started başlamak
steal stole stolen çalmak
stick stuck stuck saplanmak, yapışmak
sting stung stung (an, akrep) sokmak, ısırmak
stink stank, stunk stunk pis kokmak
strew strewed strewn, strewed saçmak, yaymak
stride strode stridden uzun adım yürümek
strike struck struck çarpmak, çalmak (saat)
string strung strung ipliğe dizmek
strive strove striven uğraşmak, çabalamak
Study Studied Studied çalışmak
sublet sublet sublet kira ile başkasına devretmek
swear swore sworn yemin etmek, küfür etmek
sweep swept swept süpürmek
swell swelled swollen, swelled şişmek, şişirmek
swim swam swum yüzmek
swing swung swung

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here