SAVCI AVUKAT VE HAKİMLERİ TANIYALIM

0
 • AVUKATLAR                                                                                                                                                          Bireylerin birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklarda hukuki bilgisine başvurulan ve bireyleri ilgili yerlerde temsil eden ve haklarını savunurlar.
 • Dava konusu ile ilgili yasaları, mahkemenin kararlarını incelerler.
 • Dava ile ilgili araştırma, inceleme yaparlar, tanıkları mahkeme heyetine dinletir, sorular sorarlar.
 • Mahkemelerde çeşitli davalar açarlar veya müvekkili aleyhine açılan davalara katılırlar, kararın müvekkili lehine sonuçlanması için savunma metnini hazırlarlar ve savunma amacıyla konuşma yaparlar.
 • İcra takipleri yaparlar.
 • Yeni çıkan kanun ve yayınları takip ederler ve yorumlarlar                                                                           SAVCILAR                                                                                                                                                                      Herhangi bir şekilde haberdar olduğu suçlara bizzat veya emniyet kuvvetleri yardımıyla el koyar, lehte veya aleyhte tüm delilleri toplayarak olay hakkında kamu davası açıp açmamaya karar verir, açılan kamu davalarında iddia makamını temsil eder.
 • Ağır cezalık suçlar ile kanunda kamu davası açılması gerektiği belirtilen konularda şikayetçi olsun veya olmasın hazırlık soruşturmasını yapar, kamu davası açar.
 • Kanıt toplar ve sanığı sorguya çeker.
 • Ölüm olaylarında cesetlerin adli muayenesini yaptırır.
 • İddianame hazırlar ve yargı kararlarını yerine getirir.
 • Suçtan zarar gören kişilerin ve toplumun haklarını savunur.
 • Medeni hukuku ilgilendiren, kanundan doğan bazı davaları açar (derneğin veya vakfın hukuken ortadan kaldırılması, evlenmeye itiraz, vs.)

HAKİMLER

 • Devlet ile birey arasındaki veya bireylerin kendi aralarındaki veya devletin iki idari birimi arasındaki anlaşmazlıklar ile kamu düzenini bozan suçlara ilişkin konuları, Anayasaya, kanunlara ve hukuk ilkelerine uygun olarak inceler, vicdani kanaâtine göre ve bağımsız olarak karar verir.
 • Kendine gelen dava konusu dosyayı inceler, sunulan belgeleri ve bilgileri alır, dava dosyalarına ekler ve bunları değerlendirir.
 • Davalı ile davacı taraflar ile onların avukatlarını, tanıkları ve bilirkişileri dinler.
 • Kanıtlar ve verilen ifadeler ile yürürlükteki kanunlar ışığında, dava hakkında hüküm verir.

Kariyer Olanakları

 • Hukuk fakültelerinde master ve doktora tezlerini vererek hukuk alanında öğretim üyesi olabilirler.
 • Hukuk fakültesini bitirenler hukuk danışmanlığı, müfettişlik hariciye meslek memurluğu yapabilirler.
 • Avukat olmak isteyen bir kişinin hukuk fakültesini bitirdikten sonra 1 yıl staj yapması gerekir. Bu sürenin yarısı tecrübeli bir avukatın yanında, yarısı mahkemelerde geçer. Eğitimini tamamlayan bir avukat yazıhane açabilir yada kamu kuruluşlarında veya özel sektörde avukatlık, hukuk müşavirliği yapabilirler. Noter olabilirler. Ayrıca yürüttükleri davalarda branşlaşma söz konusu olabilir.
 • Hakim veya Savcı olabilmek için hukuk fakültesini bitirdikten sonra mahkemelerde staj yapmak gereklidir. Hakim veya Savcı olmak isteyen bir kimse hukuk fakültesini bitirdikten sonra Adalet Bakanlığına başvurur. Stajyer atamalarında diploma derecesine bakılır. Stajyerlik dönemi bitenlerin atanacakları yer kurayla belirlenir.
 • Hakimler ve Savcılar 2 yılda bir kademe ilerletme hakkına sahiptirler.
 • Hakimler, mesleklerinde 10 yıl çalışıp başarılı olurlarsa 1. sınıf hakimliğe atanırlar.
 • Hakimler, adalet yüksekokullarında, üst göreve hazırlanma kurslarında, hizmet – öncesi ve hizmet içi eğitim kurslarında ders ve konferans verebilirler.
 • Savcılar çeşitli illerde Cumhuriyet Savcısı olarak göreve başlarlar, daha sonra Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, Danıştay Savcısı olabilirler. Adalet Bakanlığı merkez kuruluşlarında idari görevde bulunabilirler.

İstihdam

 • Her Avukat mesleğini yürütmek için Türkiye Barolar Birliğine kayıt olmak zorundadır.
 • Avukatların iş bulma alanı geniştir. Kamu kurumlarında, özel şirketlerde çalışabilecekleri gibi kendi işyerlerini de açabilirler.
 • Savcılar genellikle bürolarda ve mahkemelerde çalışırlar. Ancak suçla ilgili araştırma yapmak için olay yerinde ve olumsuz koşullarda da çalışmak zorunda kalabilirler. Keşif, otopsi, tespit gibi durumlarda açık havada görev yapabilirler. Çalışırken, hakim, kaymakam, vali, yerel yöneticiler ve vatandaşlarla iletişim kurabilirler.
 • Hakimler ise Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Vergi Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Asliye Hukuk Mahkemeleri, Asliye Ticaret Mahkemeleri, İş Mahkemeleri, Sulh Hukuk Mahkemeleri, İcra – Sulh Ceza Mahkemeleri, Devlet Güvenlik Mahkemeleri, Çocuk Mahkemeleri gibi yerlerde çalışırlar.

Gereken Kişilik Özellikleri

 • Avukat olabilmek için kişilerin başkalarını anlayabilme ve etkileyebilme yeteneğine, olaylarla ilkeler arasında ilişki kurabilme gücüne, olayları derinliğine araştırma merakına, akıcı konuşma becerisine ve sorumluluk duygusuna sahip olmaları gerekir.
 • Savcı olmak isteyenler, belleği kuvvetli olan, araştırmacı, dikkatli, titiz, sözel akıl yürütme ve ikna gücü olan, zor koşullarda yılmadan çalışabilen, insanlarla iletişimi iyi olan, bedence sağlam, cesaretli, sabırlı, soğukkanlı kimseler olmalıdırlar.
 • Hakim olmak isteyenler ise, sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, tarafsız karar verebilen, okumayı ve araştırmayı seven, sabırlı, ikna gücüne, sağlam bir mantık ve sezgiye sahip, değişik görüşlere ve yeniliklere açık, anlayışlı, sorumluluk sahibi olmalıdırlar.
Paylaş:

Leave A Reply

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.