T HARFİ İLE BAŞLAYAN İNGİLİZCE FİİLLER

0
585
Present Past Past Participle Türkçesi
take took taken almak, götürmek
Talk Talked Talked konuşmak
teach taught taught öğretmek
tear tore torn yırtmak
tell told told anlatmak, söylemek
Thank Thanked Thanked teşekkür etmek
think thought thought düşünmek
thread throd throd, throdden çiğnemek, üstüne basmak
thrive throve thriven gelişmek, iyiye gitmek
throw threw thrown atmak, fırlatmak
thrust thrust thrust dürtmek, batırmak
Travel Travelled Travelled seyahat etmek
Trouble Troubled Troubled sorun olmak, üzmek
Type Typed Typed

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here