C HARFİ İLE BAŞLAYAN İNGİLİZCE FİİLLER

Present Past Past Participle Türkçesi Call Called Called çağırmak cast cast cast sıraya koymak, döküm etmek catch caught caught yakalamak, yetişmek Challenge Challenged Challenged meydan okumak Change Changed Changed değişim Chase Chased Chased kovalamak Cheat … devamını oku…

D HARFİ İLE BAŞLAYAN İNGİLİZCE FİİLLER

Present Past Past Participle Türkçesi Damage Damaged Damaged hasar vermek Dance Danced Danced dans etmek deal dealt dealt pay etmek, vermek, iş yapmak Deliver Delivered Delivered teslim etmek Destroy Destroyed Destroyed yıkmak dig dug dug … devamını oku…

E HARFİ İLE BAŞLAYAN İNGİLİZCE FİİLLER

Present Past Past Participle Türkçesi Earn Earned Earned kazanmak eat ate eaten yemek Employ Employed Employed kullanmak Encourage Encouraged Encouraged teşvik etmek Enjoy Enjoyed Enjoyed hoşlanmak Establish Established Established kurmak Estimate Estimated Estimated tahmin etmek … devamını oku…

F HARFİ İLE BAŞLAYAN İNGİLİZCE FİİLLER

Present Past Past Participle Türkçesi fall fell fallen düşmek feed fed fed beslemek feel felt felt hissetmek fight fought fought kavga etmek find found found bulmak flee fled fled kaçmak fling flung flung atmak, denemek … devamını oku…

G HARFİ İLE BAŞLAYAN İNGİLİZCE FİİLLER

Present Past Past Participle Türkçesi Gather Gathered Gathered toplamak get got got elde etmek, almak gild gilt, gilded gilt, gilded yaldızlamak gird girt, girded girt, girded kemerle bağlamak give gave given vermek go went gone … devamını oku…