İmam Nesai hazretleri Hadis Alimleri hakkında herşey

İmam Nesai Hazretleri (H. 214-303) 826-915)     Kütüb-ü sitte adi verilen hadis mecmualarinin besincisinin müellifi. Ahmed b. Suayb b. Ali b. Bahr b. Sinân b. Dinar (Ebu Abdi’r-Rahman) Horasan’da Nesâ denilen sehirde dünyaya gelmistir … devamını oku…

İbn-i Mace Hazretleri hakkında herşey

İBNİ MACE HADİS ALİMLERİ    IBN MACE Kutub-i Sitte’den kabul edilen “es-Sünen” isimli eserin müellifi. Hicri üçüncü yüzyilin önde gelen hadis hafizlarindandir. Ismi; Ebû Abdullah Muhammed b. Yezid b. Mâce el-Kazvim, Mevla Rabîa. Ibn Mâce … devamını oku…

imam Buhari Hazretleri Hakkında herşey

  Imam BUHÂRÎ (194-256/810-869)   Imam BUHÂRÎ Hadis bilginlerinin ileri gelenlerinden biri Ebû Abdullah Muhammed b. Ismâil b. Ibrâhim b. el-Mugîre b. Berdizbeh el-Cûfî el-Buhârî. Mugire b. Berdizbeh, Buhara Valisi Yemân el-Cûfi’nin araciligiyla müslüman olmustur. … devamını oku…