Anasayfa » Alimler Ve Evliyalar » Evliya Alim Ve İslam Büyüklerimiz Hakkında Herşey

Evliya Alim Ve İslam Büyüklerimiz Hakkında Herşey

Dör büyük mezhep imamları                                         Alimler
1.İmam-i Âzam Ebu Hanife                                            *Ömer b.abdulaziz
2.İmam-i Safii                                                                *Hasan-i Basri
3.İmam-i Hanbeli                                                           *Aksemseddin
4.İmam-i Maliki                                                              *Ebu Yusuf
Hadis alimlerimiz                                                            *İmam et -Taberi
1-İmam-i Buhari                                                              *İmam Maturidi
2-İbni  Mace                                                                    *İmam el-esa’ri
3-Ebu Davut Süleyman                                                    *İmam-i Gazzeli
4-İmam-i Müslİm                                                             *Muhyiddin-i Arabi
5-imam-i Tirmizi                                                              *İmam Busuri
6-İmam Nesai                                                                   *Kurtubi
7-İbn Hacer el-Askalani                                                    *Kadi Beydavi
Evliyalar                                                                            *İbn-i Kesir
Mevlana Celaledin-i Rumi                                                *Mevlana Cami
Hac-ı Bektaşi Veli                                                              *İbn-i abidin
Yunus Emre                                                                       *Bediüzzaman Said Nursi
Aziz Mahmud Hudai                                                          *Süleyman Hilmi Tunahan
Semseddin Ahmed Sivasi                                                  *Mustafa Sabri Efendi
Sivasi Abdülmecid Efendi                                                  *Mehmed Zahit Kotku
İbrahim Hakkı Efendi                                                         *Mevdudi
Said Paşa Hazretleri                                                           *Hasan El-Benna
Molla Gürani                                                                       *Seyyid Kutub
Abdülhakim Arvasi                                                             *ibnu-l-Kayyim el Cevziyye
Mütefekkirler                                                                     *Tabari
İbn-i Haldun                                                                        *Nesefi
Süleyman Çelebi                                                                  *Abdurresid 1.Efendi
Mimar Sinan                                                                         *Mustafa Sibai
Mehmet Akif Ersoy                                                                *İmam Nevevi
Muhammed İkbal-1                                                               *Abdullah Dehlevi
Muhammed İkbal -2                                                              *Abdurrahman El Hazini
Hasan En-Nedvi                                                                     *Abdurrahman tagi
Necip Fazıl                                                                             *Ahmed Siranli
İsmail Hakkı İzmirli                                                                *Ahmed Ziyaüddin-i Gümüşhanevi
İmam Zürhi                                                                             *Bedruddin Zerkesi
Osman Yüksel Serdengeçti                                                     *Buhurizade Mustafa efendi
Sa’di Sirazi                                                                               Ebü’l -Hasan-i Sazali                                           DİĞERLERİ (Öncüler)                                                                Firuzabadi
İskilipli Atif Hoca                                                                     Gönenli Mehmed Efendi
Timurtaş Hoca                                                                          Hariri
Cahit Zarifoğlu                                                                          Hizir bey
Fethi Gemuhluoğlu                                                                   ibn Abdilber
Malcolm x                                                                                 ibn-i Kemal

“Evliya Alim Ve İslam Büyüklerimiz Hakkında Herşey” üzerine 2 yorum

Yorum yapın