Anasayfa » İSLAM ANSİKLOPEDİSİ » TARIK SURESİ VE TÜRKÇE MEALİ

TARIK SURESİ VE TÜRKÇE MEALİ

86/TÂRIK-1: Ves semâi vet târık(târıkı). (Meâlleri Kıyasla)

Semaya ve Tarık’a andolsun.

 

86/TÂRIK-2: Ve mâ edrâke met târik(târiku). (Meâlleri Kıyasla)

Ve Tarık’ın ne olduğunu sana bildiren nedir?

 

86/TÂRIK-3: En necmus sâkıb(sâkıbu). (Meâlleri Kıyasla)

(O) parlak ışığı ile karanlığı delen bir yıldızdır.

 

86/TÂRIK-4: İn kullu nefsin lemmâ aleyhâ hâfız(hâfızun). (Meâlleri Kıyasla)

Bütün nefslerin üzerinde mutlaka muhafız (gözleyici ve koruyucu) vardır.

 

86/TÂRIK-5: Fel yenzuril insânu mimme hulık(hulıka). (Meâlleri Kıyasla)

Artık insan neden yaratıldığına baksın.

 

86/TÂRIK-6: Hulika min mâin dâfik(dâfikın). (Meâlleri Kıyasla)

Kuvvetle atılan bir sıvıdan yaratıldı.

 

86/TÂRIK-7: Yahrucu min beynis sulbi vet terâib(terâibi). (Meâlleri Kıyasla)

(O sıvı), omurga ile göğüs kafesi arasından (orada bulunan iki sinir merkezinin organize çalışması sonucu) çıkar.

 

86/TÂRIK-8: İnnehu alâ rec’ıhî le kâdir(kâdirun). (Meâlleri Kıyasla)

Muhakkak ki O (Allah), onu (insanı) hayata geri döndürmeye (tekrar diriltmeye) elbette kaadirdir.

 

86/TÂRIK-9: Yevme tubles serâir(serâiru). (Meâlleri Kıyasla)

Gizli şeylerin açıklanacağı gün.

 

86/TÂRIK-10: Femâ lehu min kuvvetin ve lâ nâsır(nâsırın). (Meâlleri Kıyasla)

Artık onun bir gücü, kuvveti olmaz ve bir yardımcı da yoktur.

 

86/TÂRIK-11: Ves semâi zâtir rec’(rec’ı). (Meâlleri Kıyasla)

Ve dönüş sahibi semaya andolsun.

 

86/TÂRIK-12: Vel ardı zâtis sad’(sad’ı). (Meâlleri Kıyasla)

Ve yarıklara sahip arza andolsun.

 

86/TÂRIK-13: İnnehu le kavlun fasl(faslun). (Meâlleri Kıyasla)

Muhakkak ki o, gerçekten (hakkı bâtıldan) ayıran bir sözdür.

 

86/TÂRIK-14: Ve mâ huve bil hezl(hezli). (Meâlleri Kıyasla)

Ve o, sıradan bir söz değildir.

 

86/TÂRIK-15: İnnehum yekîdûne keydâ(keyden). (Meâlleri Kıyasla)

Muhakkak ki onlar, hile yaparak tuzak kuruyorlar.

 

86/TÂRIK-16: Ve ekîdu keydâ(keyden). (Meâlleri Kıyasla)

Ve Ben de hile yaparak tuzak kurarım.

 

86/TÂRIK-17: Fe mehhilil kâfirîne emhilhum ruveydâ(ruveyden). (Meâlleri Kıyasla)

Artık kâfirlere mühlet ver, onlara biraz süre tanı.

 

Yorum yapın