Anasayfa » İSLAM ANSİKLOPEDİSİ » TEKASUR SURESİ VE TÜRKÇE MEALİ

TEKASUR SURESİ VE TÜRKÇE MEALİ

102/TEKÂSUR-1: Elhâkumut tekâsur(tekâsuru).

Çoklukla (mal, mülk, evlât ile) övünmeniz sizi oyaladı.

 

102/TEKÂSUR-2: Hattâ zurtumul mekâbir(mekâbire).

Hatta kabirleri ziyaret ettiniz (ölülerinizi bile sayarak çoklukla övündünüz).

 

102/TEKÂSUR-3: Kellâ sevfe ta’lemûn(ta’lemûne).

Hayır! Siz yakında bileceksiniz.

102/TEKÂSUR-4: Summe kellâ sevfe ta’lemûn(ta’lemûne).

Sonra, hayır! (Öyle olmadığını) Siz yakında bileceksiniz.

 

102/TEKÂSUR-5: Kellâ lev ta’lemûne ilmel yakîn(yakîni).

Hayır, keşke siz, İlm’el Yakîn (kesin bilgi) ile bilseydiniz.

 

102/TEKÂSUR-6: Le terevunnel cahîm(cahîme).

Mutlaka cahîmi (alevli ateşi) göreceksiniz.

 

102/TEKÂSUR-7: Summe le terevunnehâ aynel yakîn(yakîni).

Sonra mutlaka onu Ayn’el Yakîn ile (gözünüzle) göreceksiniz.

 

102/TEKÂSUR-8: Summe le tus’elunne yevmeizin anin naîm(naîmi).

Sonra izin günü mutlaka ni’metlerden sorgulanacaksınız.

 

Yorum yapın