Anasayfa » İSLAM ANSİKLOPEDİSİ » TİN SURESİ VE TÜRKÇE MEALİ

TİN SURESİ VE TÜRKÇE MEALİ

95/TÎN-1: Vet tîni vez zeytûn(zeytûni).

İncire ve zeytine andolsun.

 

95/TÎN-2: Ve tûri sînîn(sînîne).

Sina Dağı’na andolsun.

 

95/TÎN-3: Ve hâzel beledil emîn(emîni).

Ve bu emin beldeye (Mekke Şehri’ne) (andolsun).

 

95/TÎN-4: Lekad halaknel insâne fî ahseni takvîm(takvîmin).

Andolsun ki Biz, insanı (nefsini), ahseni takvim içinde (nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparak en güzele ulaşabilecek özellikte) yarattık.

 

95/TÎN-5: Summe redednâhu esfele sâfilîn(sâfilîne).

Sonra onu, esfeli safiline (en sefil hale, nefsinin karanlıklarına) iade ettik (çevirdik).

 

95/TÎN-6: İllellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti fe lehum ecrun gayru memnûn(memnûnin).

Âmenû olanlar (Allah’a ulaşmayı dileyenler) ve amilüssalihat (nefsi tezkiye edici amel) işleyenler hariç.İşte onlar için kesintisiz ecir (mükâfat) vardır.

 

95/TÎN-7: Fe mâ yukezzibuke ba’du bid dîn(dîni).

(Ey insan!) Öyleyse bundan sonra sana dîni tekzip ettiren (yalanlatan) nedir?

 

95/TÎN-8: E leysallâhu bi ahkemil hâkimîn(hâkimîne).

Allah, hakimlerin en güzel hüküm vereni değil mi?

Yorum yapın