Anasayfa » BİLGİ ANSİKLOPEDİSİ » TSE NEDİR? TSE BELGESİ NEDİR?

TSE NEDİR? TSE BELGESİ NEDİR?

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) standartlar yapmak amacıyla 1960 yılında kurulmuştur. TSE, 26 Mayıs 1955’de ISO’ya, 1 Ocak 1956 tarihinde de Uluslararası Elektroteknik Komisyonu’na ‘na (IEC) asil üye olmuştur ve bu kuruluşların Türkiye temsilcisi konumuna gelmiştir. 7/11/1959 tarih ve 4/12377 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulmuş bulunan Türk Standartlarının Tatbiki Hakkında Nizamname ile (Bu Nizamname daha sonra 22.2.1967 tarih ve 12534 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7/2/1967 tarih ve 6/7677 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulmuş bulunan “Türk Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük”ün 29. maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.), standartların uygulanmaya konulması konularına açıklık getirilmiştir. Her türlü standartları hazırlamak ve hazırlatmak, bünyesinde ve hariçte hazırlanan standartları tetkik etmek, kabul edilen standartları yayınlamak gibi görevleri ifa eden TSE’nin kabul ettiği standartlara Türk Standardı adı verilir. Türk Standardları Enstitüsü’nün adındaki imla kurallarına uygun olmayanStandardları (Standartları olması gerekir) kelimesi, kurumun kuruluşunda böyle yazıldığı için değiştirilememektedir ve dolayısıyla tüm resmi yazışmalarda zorunlu olarak yanlış şekilde kullanılmaktadır. Enstitünün bağlı bulunduğu bakanlık, Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıdır. TSE Belgesi Ülkemizde üretilen ürünler için belirlenen kriterler ve uygunluk standartlarının karşılandığını ispatlayan bir belgedir. TSE BELGESİ  bir ürün hakkında tetkikleryaparakuygunluğunudenetlemektedir.

Bir malzemenin üzerinde yer alan TS yazısının yanında bir sayı yer alması ( örneğin; TS 1523 ) o mamulün uygun standart ve şartlarda üretildiğini gösteren bir belgedir. Ancak bir ürün üzerinde TSE ürün kalite kontrol logosu ve numara bulunuyorsa bu üretici firmanın tüm standartları ve gereklilikleri oluşturarak TSE Belgesi almayı hak eden firma olduğu anlamına gelmektedir. TSE Belgesi , üreticiden tüketiciye ve ekonomik hayata belli bir kalite, intizam ve standart getirdiğinden dolayı, milli kalkınmaya ve kaliteli yaşama etkisi olmaktadır.

TSE Belgesi neden gereklidir ve yaraları nelerdir?

TSE Belgesi öncelikle tüketicinin gözünde bir güven oluşturmaktadır. Ayrıca ürüne olan güvenin neticesinde daha kolay tüketebilme, pazarda markalaşmaya yol açmaktadır. Markalaşma pazarda hız ve pazara ulaşımda kolaylıklar sağlayacaktır. TSE belgesi için TSE Belgesi Danışmanlık hizmeti veren profesyonel kuruluşlardan DESTEK alınmalıdır..

 

Bir İşletmenin TSE Belgesi için başvuruda bulunması halinde; üretim yapılan yerin uygunluğu, teknoloji ve çevreye olan uyumunu değerlendirerek, üretilen ürünlere yapılan kontroller, deneylerle uygun olması halinde TSE kurumu tarafından 1 ( bir ) yıl geçerli olacak şekilde TSE Belgesi verilecektir. TSE Belgesini almayı hak kazanan firmalar noter huzurunda yapılacak antlaşma ile belgelerini alacaklardır. Verilen süre sonunda ( her yıl ocak ayı sonunda ) yapılacak ara incelemelerde üretim yeri ve üretilen ürünlerde yapılan kontrollerde yeterli veriler sağlandığında belge süresi uzatılacaktır.

Yorum yapın