Anasayfa » Osmanlı Padişahları Sözleri » Türk Büyüklerinin Anlamlı Sözleri

Türk Büyüklerinin Anlamlı Sözleri

Sevgili okurlar, bugün sizlere eşinize, dostunuza, sevdiğiniz insanlara gönderebileceğiniz anlamlı mesaj konularından biri olan türk büyüklerinin anlamlı sözleri ile ilgili anlamlı sözler, türk büyüklerinin anlamlı ile ilgili anlamlı mesajları sizlerle paylaşacağız.

Metehan sözleri paylaş

Türk Büyüklerinin Anlamlı Sözleri

Mete Han

Benden eyerimi isteyin vereyim, atımı isteyin vereyim, çadırımı isteyin vereyim fakat vatanımdan hiç kimse bir karış toprak istemesin, vermem.

Atatürk

Türk çetin işIer başarmak için yaratıImıştır

Türk Büyüklerinin söylemiş olduğu en anlamlı sözler
Bilge kağan resimli sözleri

BiIge Kağan

Ey Türk uIusu! SiIkin ve kendine dön! Niçin yanıIıyorsun? Bütün bunIar kendinden, kendi öz benIiğinden uzakIaşıp düşmana dönük yaşadığın için oIdu.

Türk Büyüklerinin söylemiş olduğu en anlamlı sözler
Resimli alparslan sözleri

AIpasIan

Size öyIe bir vatan aIdım ki; ebediyen sizin oIacaktır.

Nizam ÜI-MüIk

Türk hakanIarı ve Türkmen padişahIarı devIet işIerinde hatunun fikirIerini üstün tutar.

Atatürk

Benim hayatta yegâne fahrim, servetim TürkIükten başka bir şey değiIdir.

AttiIa han

Ben sadece asiI bir aiIenin evIadı oImakIa değiI, fakat asiI bir miIIetin evIadı oImakIa gururIuyum.

KaşgarIı Mahmut

OnIara AIIah Türk adını verdi ve onIarı yeryüzüne hâkim kıIdı.

Türk Büyüklerinin söylemiş olduğu en anlamlı sözler
Fatih sultan mehmed han resimli sözleri

Fatih SuItan Mehmet

Üstümüze kıIıç çekiImedikçe, üIkemize giriImedikçe, tab’ama cefa ediImedikçe bizden kimseye zarar geImez.

Türk, yıIdırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınIatan güneştir. Atatürk

Fatih Sultan Mehmet

Baba, eğer padişah siz iseniz geliniz ve ordunun başına geçiniz. Yok, eğer padişah ben isem, size emrediyorum! Gelip ordunun başına geçiniz.

Hak arayan varsa hakkını
Sultan 2.abdülhamid resimli sözleri

Sultan II. Abdülhamid Hân

Hak arayan varsa, hakkını verin. Baş kaldıran varsa, başını kesin.

Fatih Sultan Mehmet

İmparatorunuza söyleyin, şimdiki Osmanlı padişahı öncekilere benzemez. Bizim gücümüzün ulaştığı yerlere, sizin imparatorunuzun hayalleri bile ulaşamaz.

Fatih Sultan Mehmet

Ey konstantiniye, ya sen beni alırsın, ya ben seni alırım.

Sultan IV. Murad

Allah, peygamber korkusu bilmez alçaklar! Unutmayın ki, intikam gecikir ama asla yaşlanmaz!

Yavuz Sultan Selim

Devletleri yıkan tüm hatanın altında, nice gururun gafleti yatar.

Kanuni Sultan Süleyman

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.

Yavuz Sultan Selim
Şah İsmail’e

Şahım sen herkesi sadık yar sanma.
Sen herkesi dost mu sandın? Belki o, düşman olur.
Sadık ol, belki o alemde komutan olur.
Yar olur, düşman olur, komutan olur, sevgili olur.

Sultan IV. Murad

Bağdat’ı almaya çalışmak, Bağdat’ın kendinden daha mı güzeldi ne?!

Sultan II. Abdülhamid Han

Tarih değil, hatalar tekerrür ediyor!

Sultan II. Abdülhamid Han

Savaş yalnız sınırlarda olmaz .Savaş bir milletin topyekün ateşe girmesidir.Eğer bu bütünlük sağlanmamışsa zafer tesadüfi,yenilgi kaderdir.

Sultan II. Abdülhamid Han

Bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir!

Fatih Sultan Mehmet

Yapmak istediğimi sakalımın bir teli bile bilseydi, sakalımın o telini hemen koparır ve yakardım…

Yavuz Sultan Selim

Cesaret insanı zafere , kararsızlık tehlikeye , korkaklık ise ölüme götürür.

Yavuz Sultan Selim

Bu dünya iki padişaha yetecek kadar büyük değildir.

Fatih Sultan Mehmet

Dünya devleti ebedi değildir.Fani cihanda hiç kimse de ölümsüz değildir.İnsanların dünyada nefesleri sayılıdır ve ölümsüzlük kapısı kapalıdır.

Sultan II. Abdülhamid Han

Beni evhamlı sanıyorlardı HAYIR! Ben sadece gafil değildim, o kadar.Kırk yıl şu devletlerin birbirine düşmesini bekledim. Onlar birbirlerine düştü, şimdi ben tahtta değilim.

Sultan II. Abdülhamid Han

Düşmanın kurtuluş reçetesi öldürmek içindir. Esaretin bir çeşidi de borçlandırmadır.

Sultan II. Abdülhamid Han

Millet birbirini kırıp geçireceğine bırakın beni öldürsün.İcabı halinde donanmayı kaybetmemek için canımı vermeye hazırım.

Sultan II. Abdülhamid Han

Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen, cevizin hepsini kabuk zanneder.

Yıldırım Bayezid

Yenileceğinden korkan, daima yenilir.

Yavuz Sultan Selim

Kılıcımız parladıkça düşmanın gözü ondan ayrılıp bizi göremez. Ama Allah esirgesin, bir gün paslanır da yaltırıklanmazsa düşman bizi görmek değil, bir de tepeden bakar.

Sarı Selim (II. Selim)

Ayrılıktan sızlanmanın vaktinde acılı bülbülüz, ateş kesilir saba yeli gül bahçemizden geçse.

Sultan III. Murad Han

Uyan ey gözlerim gafletten uyan.
Uyan uykusu çok gözlerim uyan.
Azrail’in kastı canadır inan.
Uyan ey gözlerim gafletten uyan.
Uyan uykusu çok gözlerim uyan.

Seherde uyanırlar cümle kuşlar.
Dill-u dillerince tesbihe başlar.
Tevhid eyler dağlar, taşlar, ağaçlar.
Uyan ey gözlerim gafletten uyan.
Uyan uykusu çok gözlerim uyan.

Semâvâtın kapıların açarlar.
Mü’minlere rahmet suyun saçarlar.
Seherde kalkana hülle biçerler.
Uyan ey gözlerim gafletten uyan.
Uyan uykusu çok gözlerim uyan.

Bu dünya fanidir sakın aldanma.
Mağrur olup tac-u tahta dayanma.
Yedi iklim benim deyu güvenme.
Uyan ey gözlerim gafletten uyan.
Uyan uykusu çok gözlerim uyan.

Benim, murad kulun, suçumu affet.
Suçum bağışlayıp günahım ref’et.
Rasûl’ün sancağı dibinde haşret.
Uyan ey gözlerim gafletten uyan.
Uyan uykusu çok gözlerim uyan

III. Mehmet

Valide, biz Sultan oğlu sultanız, kullanmayacaksak Eyüp Sultan Camii’nde bu kılıcı niçin kuşandık? Kararımız karardır, sefere çıkacağız. Taht uğruna devleti feda etmeyiz.

III. Mehmet

Ceddimiz, devletimizin kurucusu Osman Gazi Hazretlerinden, büyük dedemiz Kanuni Sultan Süleyman’a kadar bütün padişahlar askerin önünde sefere çıkmışlardır. Dedemiz Sultan İkinci Selim’le (II. Selim) cennetmekan pederimiz Sultan Murad (III. Murat) bu usulü bozdular. Biz dahi, başlangıçta seferi paşalarımıza ısmarlamakla hataya düştük. Asker evlatlarımız bizi başlarında görmek isterler. Kararımız odur ki yakında sefere çıkacağız. Hazırlıklar tamamlansın. Küffara haddini bildirmeye gitmek gerekir.

III. Ahmed

Sancak-ı Şerifi sana, seni Yüce Allah’a emanet eyledim. Tatar Hanı’nın sayı ile amel eyle, onun sözünden dışarı çıkma! (Baltacı Mehmet Paşa’ya)

II. Mustafa

Bana ağırlık ve hazine lazım değil. Yerinde kuru ekmek yerim. Vücudumu din uğruna esirgemem. Her ne denli zahmet arzulanırsa, sabr-ü tahammül eylerim. Halka hizmet tamama ermeyince seferden dönmem. Elbette kendim giderim!

II. Mustafa

Zevk, sefa ve rahatı kendimize haram eylemişizdir.

II. Ahmed

Bak Paşa, sana devlet işlerini doğrulukla yapasın, harbe gidesin, dedim. Gitmedin. Hizmetinde bulunan çalışkan kulları yakasından tutup zorla dışarı atmak cesaretini gösterdin. Ağalara araba gönderdin, yeniçeriler ayaklandı dedin. Ben de zorba aradım. Meğer zorbaların başı senmişsin!

Osman Gazi

Oğlu Orhan Gazi’ye vasiyeti :

Ey oğul! Her işten önce din işlerine dikkat et. Zira farizaya (farzlara) dikkat, din ve devletin güçlenmesine sebeptir. Din işlerini; dikkatli olmayan, itikadı bozuk ve doğru yoldan ayrılmaya yönelen, büyük günahlardan kaçınmayan, helala-harama dikkat etmeyen sefihlere ve ayrıca tecrübesiz kişilere bırakma, devlet idaresinde bu gibi kişilere iş verme!.. Zira yaratandan korkmayan, yaratılandan hiç korkmaz. Büyük günah işleyen ve bunu devam ettiren kimsede sadakat olmaz. Böyle kişilerin sadakati olsa ümmeti olduğu Peygamber-i Zişan’ın sadık tebligatı üzere hareket eder de şer’i şerifin dışına çıkmazdı. Zulümden, bid’atten sakın. Zulme ve bid’ate teşvik edenleri devletinden uzaklaştır. Çünkü böyleleri seni zevale uğratmış olurlar.

Daima cihad ile devletini genişletmeye çalış. Çünkü uzun zaman sefer olunmazsa askerin secaatine; reislerin ve kumandanların bilgi, tedbir ve malumatına ağırlık ve noksanlık gelir. Böyle sefer işlerini bilenler ölür gider de yerine tecrübesiz kimseler gelir, bu yüzden de bir çok hatalar meydana gelir ki, bundan da devlet büyük zararlar görür. Beytü’l-mali koru! Devletin servetini çoğaltmaya çalış!.. Şer’i şerifin ölçüsüne göre sana ait olana kanaatle, ihtiyaçlarından ve gerekli olanlardan başka lüzumsuz yere telef etme, israftan kaçın. Askerinle, malınla gururlanma. Zira onlar Allah yolunda cihad için milletin işlerinin yerli yerinde görülmesi ve cihana adalet ve fazileti yayman için vasıtadırlar.

Sadakatle Allah rızası için çalışan devlet erkanını koru!.. Vefatlarından sonra böyle kimselerin çoluk-çocuğuna bak, ihtiyaçlarını karşıla.!..Halkından hiç kimsenin malına tecavüz etme!.. Hak edenlere yardım ile iltifat elini uzat, böylelerinin yakınlarını sıkıntıdan kurtar. Askeri erkanı iyi koru!.. Alimler, fazıllar, sanatkarlar, edipler; devletin bedeninin gücüdür. Bunlara iltifat ve ikramda bulun. Bir kemal sahibi işitince onunla yakınlık kur, dirlikler ver ve ihsan eyle!.. Hükümetinde ulema, fazıl kimseler, erbab-ı maarif çoğalsın, siyaset ve din işleri nizam bulsun!..

Benden ibret al ki, bu diyarlara zayıf bir bey olarak gelip haketmediğim halde bunca inayet-i celile-i Rabbaniye’ye mazhar oldum. Sen de benim yolumdan git ve bu Din-i Muhammedi’yi ve ashabını, başka sana tabi olanları koru. Allah’ın (c.c) hakkını ve kulların hukukunu gözet!.. Ve senden sonrakilere böyle nasihat etmekten geri durma. Ve adalet ve insafa riayet ile zulmü kaldırmaya devam ile her bir işe teşebbüs de Allah’ın yardımına güven. Halkını düşman istilasından ve zulme uğratılmaktan koru!.. Haksız yere hiç bir ferde layık olmayan muamelede bulunma!.. Halkı taltif et, hepsinin rızasını kazan

Osman Gazi

Bir yeri elde tutmak, o yeri fethetmekten daha zordur.

Orhan Gazi

Adaletin en kötüsü geç tecelli edenidir. Sonunda hüküm isabetli olsa da, geciken adalet zulümdür.

Orhan Gazi

Oğlu Murat Gazi’ye vasiyeti :.

Oğul! Cennet mekan babam Osman Gazi Han bir avuç toprağı beylik yaptı. Biz Allah’ın izniyle beyliği sultanlığa çevirdik. Sen daha da büyüğünü yapacaksın! Osmanlı’ya iki kıta üzerine hükmetmek yetmez. Zira İ’la-yı kelimetullah (Allahü tealanın ismi şerifini yüceltmek, İslamiyet’i yaymak) azmi iki kıtaya sığmayacak yüce bir azimdir.

II. Sultan

Emir Allah’ındır… Lâkin kulların hiç hatası yok mudur?
Andımız olsun ki, Belgrad’ı düşman eline komayız. Velâkin orada kılıçtan geçirilen, katledilen binlerce Müslüman için ağlarız!

Sultan IV. Murad

Yardım almaya alışan, emir almayada alışır!

II. Mahmud

Kılıç kınından çıkmadıkça it sürüsü dağılmaz.

Yıldırım I. Bayezit

Gidin, daha çok müttefik ve daha büyük ordularla karşıma çıkın ki, kazanacağım şan ve zafer de daha büyük olsun!

V. Mehmet Reşat

Ben Osmanlı Padişahı, İslâm Halifesi, fakat her şeyden evvel Türk Hakanıyım.

VI. Mehmed Vahidettin

Facialara kalkan olamadım ise de; siper sâika (paratoner) vazifesi gördüm… Bütün musibetleri üzerime çektim. Kendimi feda ederek vatanı kurtarmaya çalıştım. Dinine, devletine, vatanıma ve milletine hıyanet edenlerin aziz Allah’ın kahreden kudretli gücüne hedef olması için yakarıyorum..Her tarafı istilâ eden inkılâb ve ihtiras içinde karşı koyma yahut başeğme imkânını bulamadım. Kamuoyuna sükûn ve durumda açıklık belirinceye kadar İstanbul’dan geçici olarak ayrılmaya karar verdim..Vekili olduğum şanı yüce peygamberin yaptığını yaptım, hicret ettim..Elbet birgün hak kuvvete üstün gelecek ve necîb milletimiz hakikatleri öğrenecektir..Biz her şey olabiliriz. Cahil, tecrübesiz, hatalı bir siyasete kapılmış olabilir ve zararlar da verebiliriz ama Osmanoğlu olarak nasıl vatan haini olabiliriz?

Yüksek Türk; senin için yüksekIiğin hududu yoktur. Atatürk

Ey Türk beyIeri, miIIetim, işitin! Yukarıda gök çökmedikçe aşağıda yer deIinmedikçe, Türk uIusu senin üIkeni kim aIabiIir? Töreni kim bozabiIir? BiIge Kağan

Yurt toprağı, sana her şey feda oIsun! KutIu oIan sensin. Hepimiz senin fedayiniz. Atatürk

Metehan sözleri facebook

Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça, daha büyük işIer yapmak için kendinde kuvvet buIacaktır. Atatürk

AIIah bu dünyayı bizim tasarrufumuza tevdi ve emanet etmiştir. SuItan Sancar

Düşünmek ve söyIemek koIaydır, fakat yapmak ve biIhassa muvaffakiyetIe neticeIendirmek çok güçtür. Ziya GökaIp

Bu memIeket tarihte Türk’tü, haIde Türk’tür ve ebediyen Türk kaIacaktır… Atatürk

Ben ve miIIetim Tanrı’nın kırbacıyız. Tanrı kendi yoIundan çıkanIarı cezaIandırmak için bizi gönderir. AtiIIa Han

MiIIi varIığımızın temeIini; miIIi şuurda ve miIIi birIikte görmekteyiz. Atatürk

Yorum yapın