Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap

Zeka ile ilgili Anlamlı Sözler -Zekanın Gücünü Anlatan Sözler

0

Zekanın önemini anlatan sözler ,zeki insanlar ile ilgili sözler , Zeka ile ilgili ünlü düşünürlerden en anlamlı sözler mesajlar ve yazıları sizlere hazırladık ,istediğiniz sosyal oetamda paylaşa bilirsiniz.

Sayfanın Konusu ; zeki insanlarla ilgili sözler,zeka ile ilgili sözler,kendini zeki zannedenler ile ilgili sözler,zekanın gücünü anlatan sözler, zekanın önemini anlatan sözler,üstün zeka ile ilgili sözler

Zekasını inkar edenin, büyük bir zekası var demektir.

G. E. Lessing

Zeka, dünyayı yerinden oynatmaya yarayan maniveladır.

Zeka sözleri resimli

Zekasını inkar eden insanlar ile ilgili sözler

Honore de Balzac

Düşüncenin gücü, zekanın gücüdür.

Lord Byron

Bir insanın nasıl güldüğünden terbiyesini, neye güldüğünden ise zekâsını ve seviyesini anlarsınız. (Mevlana)

İyi bir zekâsı olan, koca bir ülkeye sahiptir. (Seneca)

CahiI insanIar kendiIerini mükemmeI görmeye; zeki insanIar ise yetenekIerini hafife aImaya eğiIimIidirIer. AIbert Einstein

Zeka, bilginin elde edilişi ve muhafaza edilişidir.

A. North Whitehead

Gerçekten zeki olanlar, aynı zamanda alçakgönüllü insanlardır.

Andre Gide

Zeka sözleri paylaş

Zekanın gücünü anlatan sözler

Bir insanın zekası bilgisine göre değil, bilgi edinme yeteneğine göre ölçülür.

Bernard Shaw

Zekasız kuvvet, yıkabilir; ama yapamaz.

Cenap Şehabeddin

öğrenilen şeylerin büyük bir kısmının unutulduğu doğrudur; ama zekanın onlar sayesinde yaptığı ilerleme kalıcıdır.

Ernest Renan

Zeki oluşuyla övünen insan, hücresinin büyüklüğüyle övünen idam mahkûmu gibidir. (Simanue Weill)

Zeki bir adam, ahmaklar meclisinde çok kere ne söyleyeceğini şaşırır.François de La Rochefaucauld

Zeka sözleri tumblr

Zeka sözleri indir

Bir yöneticinin zekasını belirlemenin ilk yolu; etrafındaki insanlara bakmaktır. (Niccolo Machiavelli)

Herkes kalbinin iyiliğinden bahseder; ama kimse akıl ve zekasıyla övünmeye cesaret edemez.

François de La Rochefaucauld

İnsanın zekasını gizleyebilmesi, büyük bir zekayı gösterir.

François de La Rochefaucauld

Zeka; tembellik ve sebat yüzünden, hoşa veya kolayına giden şeylerle ilgilenir. Bu alışkanlık, daima bilgilerimize sınır çizer ve tek kimse yoktur ki zekasını gidebileceği yere kadar, götürmek zahmetine girmiş olsun.

François de La Rochefaucauld

Düşüncenin gücü zekanın gücüdür

Yeryüzünde iki kuvvet var: Kılıç ve zeka, çok zaman kılıç, zeka ile mağlûp edilmiştir.

Genceli Nizami

Zeka, ancak kendisine zorunluluk yüklenildiği zaman, yeteneklerini kullanır.

Henry Poincare

Büyük beyinler fikirleri, orta beyinler olayları, küçük beyinler ise kişileri konuşur.

Hyman Rickover

Parlak zeka, insanı bütün nimetlere kavuşturmaz.

Zeki insanlar ile ilgili sözler

Cahil insanlar ile ilgili sözler

Jean J. Rousseau

Dünyadaki nüfus sürekli artar; ama toplam zeka sabit kalır.

John Murphy

Bir gram zeka, bir kilo kültüre bedeldir.

Lois Bromfield

Zeka, tıpkı bir tarla gibi ekilmeye ve bakılmaya muhtaçtır.

M. T. Cicero

Zeka mesajları

Zeka ve bilgi ile ilgili sözler

Büyük zekalar, birlikte düşünür.

Malcolm X

Bir insanın zekası, vereceği cevaplardan değil, asıl soracağı sorulardan anlaşılır.

N. Levis

Zeka, kafanın içindeki altın madenidir.

Pitigrilli

Senden daha zeki insanları işe alırsan onlardan daha zeki olduğunu ispat etmiş olursun.

R. G. Grant

Albert einstein zeka ile ilgili sözler

Zeki bir insan, halkın pek uğursuz ve mutlak olarak kötü sandığı her hadiseye, elverişli bir açıdan bakabilir.

Rene Descartes

Akıl ve zeka; ikincisi çok kullanışlı ve yararlı bir şeydir. Akıl sürekli yükselir, zekanın çıkarlarını çoğu zaman ihmal eder, küçümser, bunun için de hayal gücü ile beslenir.

Wolfgang Van Goethe

Zeki insan değil, zeka yönetir; akıllı insan değil, akıl yönetir.

Wolfgang Van Goethe

Sadece kendi beynimden değil, başkasının beyninden de yararlanıyorum.

Woodrew Wilson

Zeka ve Akıl ile ilgili söylenmiş Uzun sözler yazılar

Zekanın sakıncası, insanı devamlı surette bir şeyler öğrenmeye zorlamasıdır.” (Bernard Shaw)

”Sadece kendi beynimden değil, başkasının beyninden de yararlanıyorum.” (Woodrew Wilson)

”Keşke herkes alçak gönüllü olacak kadar, yüksek zekaya sahip olabilseydi.” (Atakan Korkmaz)

”Çok zeki olduğumdan değil, sadece sorunların üstünde daha çok duruyorum.” (Albert Einstein)

”Zeka, ancak kendisine zorunluluk yüklenildiği zaman, yeteneklerini kullanır.” (Henry Poincare)

Zeka, bence parlak bir varlık, tabiatı güzelleştiren bir süs, hayatın bir tesellisidir. (Dostoyevski)

Büyük beyinler fikirleri, orta beyinler olayları, küçük beyinler ise kişileri konuşur. (Hyman Rickover)

Zeki bir adam ahmaklar meclisinde çok kere ne söyleyeceğini şaşırır.” (François de La Rochefoucauld)

Yeryüzünde iki kuvvet var: Kılıç ve zeka, çok zaman kılıç, zeka ile mağlûp edilmiştir. (Genceli Nizami)

Senden daha zeki insanları işe alırsan onlardan daha zeki olduğunu ispat etmiş olursun. (R.G.Grant)

”Hiçbir şey daha yaratıcı, daha yıkıcı değildir; bir amaca yönelmiş bir zekadan daha fazla.” (Dan Brown)

Birinci sınıf bir zekanın göstergesi, iki karşıt görüşü aynı anda akılda tutabilme yeteneğidir. (S.Fitzgerald)

”Zekâ; kendini faaliyete geçirmek için muhtaç olduğu araçlardan yoksun olursa, ortaya çıkamaz.” (F.Grossen)

İnsanın zekası, dehası ve iradesi, doğanın acımasız ve karanlık güçlerinden daha üstündür. (Grigory Petrov)

Herkes kalbinin iyiliğinden bahseder; ama kimse akıl ve zekasıyla övünmeye cesaret edemez. (François de La Rochefaucauld)

”Öğrenilen şeylerin büyük bir kısmının unutulduğu doğrudur; ama zekanın onlar sayesinde yaptığı ilerleme kalıcıdır.” (Ernest Renan)

Zeki olmak yeterli değildir, genç adam. Zeka ayrıcalık değil bir lütuftur. İnsanlığın iyiliği için kullanmalısın.” (Spider Man-2 2004)

Rakip, eninde sonunda şüphe uyandırıp sorgulandığında kurbanın yatırımı, dolayısıyla zekası da sorgulanmış olur.” (Revolver 2005)

Zeki bir insan, halkın pek uğursuz ve mutlak olarak kötü sandığı her hadiseye, elverişli bir açıdan bakabilir. (Rene Descartes)

Zekâmızın ölçüsü, neyi nasıl yapmayı bilmek değildir. Neyi nasıl yapmayı bilmediğimizde nasıl davrandığımızdır. (John Holt)

Yalan zeka işidir, dürüstlük ise cesaret. Eğer zekan yetmiyorsa yalan söylemeye, cesaretini kullanıp dürüst olmayı dene.” (Victor Hugo)

Zekasını beğendiğin birinin görüntüsünü merak etme. Zekasını kullanmayan birinin ise görüntüsünden etkilenme! (Wilhelm Friedrich Hegel)

Zeki bir adam, başkasının maiyetinde çalışmaya nasıl tahammül edemezse, güzel bir kadın da ihtişamsız hayata tahammül edemez. (André Maurois)

Zekâ; nar, ayva ve portakal gibi, geç renk ve koku kazanan bir sonbahar mahsulüdür. En az kırk sene güneşte pişirmeden bu asil meyve ballanmıyor. (Ahmed Haşim)

İki şey zannolunduğu kolay değildir. Sırasında gülmek, sırasında ağlamak. Gülünç olmaksızın gülen ve ağlayan büyük bir eser-i zekâ göstermiş olur. (Cenap Şahabettin)

Akıl ve zeka; ikincisi çok kullanışlı ve yararlı bir şeydir. Akıl sürekli yükselir, zekanın çıkarlarını çoğu zaman ihmal eder, küçümser, bunun için de hayal gücü ile beslenir. (Goethe)

Delilik şüphesiz aptallıktan iyidir. Delilik var olmuş bir zekanın yok oluşudur; aptallık, var olmamış bir zekanın var olmamaya devam edişidir. Deliliğin hiç olmazsa mazisi şanlı. Aptallığın şerefli bir tarihi bile yok. (Peyami Safa)

Çok kimse kendindeki kusurun farkındadır, fakat açığa vurmaktan çekinir. Kendindeki kusurları görebilmek bir özelliktir, bu kusurları söyleyebilmek ikinci özellik, hele kendisiyle alay edebilmek bir zekadır.” (Orhan Kemal)

”Zeka; tembellik ve sebat yüzünden, hoşa veya kolayına giden şeylerle ilgilenir. Bu alışkanlık, daima bilgilerimize sınır çizer ve tek kimse yoktur ki zekasını gidebileceği yere kadar, götürmek zahmetine girmiş olsun.” (François de La Rochefaucauld)

Paylaş:
[vicomi_feelbacks]

Yorum Bırak

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap