Anasayfa » İSLAM ANSİKLOPEDİSİ » Zina nedir ? İslamda Zinanın cezası nedir ?

Zina nedir ? İslamda Zinanın cezası nedir ?

 

Zina nedir?

Zina; Evli olmayan kadın ve erkeğin, nikahlanmamış kız ve erkek arkadaşının veya nişanlı olan çiftlerin cinsel ilişkiye girmesi zina’dır. İslam dininde de kesin olarak yasaklanmış, işlenmesi büyük günahlar arasında sayılmıştır

Allah Resulü buyuruyor:

“Bir kişi zina ettiği zaman ondan iman çıkar, sanki bir gölge gibi başının üstünde durur. Zinadan ayrıldığı zaman ona geri döner.”

“Zina üzerinde devamlı israr eden kimse, puta tapan kişi gibidir.”

“Muhakkak ki yedi kat gökler ve yedi kat yerler zina eden yaşlıya lanet ederler. Şüphesiz zina edenlerin avret yerlerinin çirkin kokusu,cehennem halkını bile rahatsız eder.”

Zina çeşitleri nelerdir?

1- Gözlerin zinası: Gözlerin zinası, bakmaktır.

2- Kulakların zinası: Kulakların zinası, kendi arzusu ile (Kadının sesini ve konuşmasını) işitmektir.

3- Dilin zinası: Dilin zinası (Şehvet ve cima kelimelerini) konuşmaktır.

4- Elin zinası: Elin zinası, (şehvetle) yapışmaktır.

5- Ayağın zinası: Ayağın zinası, (zina yoluna) yürümektir.

İslam hukukunda zinanın cezası

Zina suçuna verilecek cezalar hakkında Nur Suresinin ilk ayetlerinde açık bir şekilde izahlar mevcuttur: “Zina eden kadın ve erkeğin her birine yüzer değnek vurun. Eğer Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, Allah’ın dinini tatbik hususunda onlara acıyacağınız tutmasın. Mü’minlerden bir topluluk onların cezalarına şahit olsun.”

Zina cezasının tatbik edilmesi için bu suçun kesin olarak aydınlığa çıkması ve tesbit edilmesi şartı başta gelmektedir.

Zina suçuna terettüp edecek ceza iki şekilde mütalaa edilmektedir: Birisi, yüz sopa, diğeri de recim (öldürmek). Bu çirkin suçu işleyen kimse, erkek veya kadın, bir defa olsun hiç evlenmemiş olmalıdır. Bunlara suç tesbit edilip hüküm verildikten sonra yüz sopa cezası tatbik edilir.

Zina cezasının uygulanabilmesi için oluşması gereken şartlar nelerdir?

1- Zina edenin erginlik çağına ulaşması gerekir.

2- Akıllı olması gerekir

3- Zinanın istekle yapılması gerekir.

4- Zinanın insanla yapılması gerekir.

5- Zina edilen kadının ergin veya kendisine cinsel istek duyulan bir yaşta, ergin olması gerekir.

6- Zinanın bir şüpheye dayalı olmaması gerekir.

7- Zinanın darul islam’da olması gerekir.

8- Kadının diri olması. Ölü olan kadınla cinsel temasta had gerekmez.

9- Cinsel temasın önden olması ve sünnet yerinin girmiş olması. Arkadan ilişki, yani livata için yalnız azar gerektirir.

Sözlükte zina ne anlama gelmektedir?

Aralarında evlilik bağı olmayan kişiler arasındaki cinsel ilişki.

Yorum yapın