CNC TORNA VE FREZEDE DEVİR İLERLEME HESAPLAMA

CNC TORNA VE FREZEDE DEVİR İLERLEME HESAPLAMA

4 Kasım 2015 8 Yazar: Mernuş Dündar

*cnc torna devir hesabı,cnc torna ilerleme hesabı,cnc freze  devir  hesabı,cnc freze ilerleme hesabı

Devir hesaplama (S):

Freze için:VC/π/tarama veya matkap çapı*1000=S

 Torna için: VC/π/malzeme çapı*1000=S

Terimler;

VC=kesme hızı.her takımın üretici firma tarafından belirlediği kesme hız tablosu bulunur.

IMG_20151104_111930

π=pi sayısı standart değer olarak 3.14 tür.(Kesme hızı malzeme yapısı,tezgah gücü, malzeme ve takım boyu gibi faktörler etki edebilir)

HSS matkaplar için malzemeye gore verilecek VC değerleri:

Sert çelik: 17

Çelik: 25

Alüminyum: 40

Karbür matkaplar:60

Takma uclu matkaplar:70

Udril vb.takımlar 100

Örnek:

Malzeme çapı 50

Kesme hızı 220 olan bir takım için hesaplama yapalım:

220/3.14/50*1000=1400

Matkaplar için ilerleme(f) bulma:

25*matkap çapı=sonuç √ *0.01

Burada 25 değeri bizce bulunan ve denenmiş sabit sayıdır.

Örnek: 25*15=375

375√=19.36

19.36*0.01=0.1936

İlerleme (f) değerini 0.19 veya 0.2 olarak veriyoruz.

ELMAS KUTUSUNDAKİ HARFLERİN ANLAMLARI

P-Çelik

M-Paslanmaz çelik

K-Dökme Demir

H-Sert Çelik

N-Demir içermeyen alaşımlar

S-sinterlenmiş malzemler

Devir sayısı hesaplamasının yapılabilmesi için kesme hızı değerinin bilinmesi gerekir. Kesme hızı, freze çakısı üzerindeki bir noktanın bir dakikada metre cinsinden aldığı yoldur. Kesme hızı şu formülle hesaplanır;

Kesme Hızına Etki Eden Faktörler:

– Kesici takım malzemesinin cinsi,

– İş parçasının malzemesinin cinsi,

– Elde edilecek yüzey kalitesi,

– Talaş derinliği,

– Tezgâhın gücü,

– Kesme sıvının kullanılıp kullanılmaması.

Kesme hızı her ne kadar formül ile hesaplansa da kesici takım imalatçısı firmaların test ve deneyler sonucunda elde ettikleri ve önerdikleri kesme hızı değerlerinin esas alınmasında yarar vardır. Bunun için mutlaka kesici takımını kullanacağımız firmaya ait kataloglardan yararlanmak gerekir.

Örnek 1

Bir freze tezgâhında çapı 50 mm olan bir freze çakısı 425 devirde dönmektedir. Kesme hızı kaç alınmıştır?

V = 3.14x50x425 / 1000

V = 66725 / 1000

V = 66,75 m/dk

Devir Sayısı Hesabı

Devir sayısı da aynı formülden formül türetilerek hesaplanır.

Örnek 2

Bir freze tezgâhında kullanılacak freze çakısı HSS parmak freze olup çapı 12 mm, işlenecek malzeme çelik olduğuna göre tezgâha verilecek devir sayısı ne olmalıdır? (Kesme hızı V = 25 m/dk olarak çizelgeden seçildi.)

N = 25×1000 / 3.14×12

N = 25000 / 37.68

N = 663 d/dk

İlerleme, freze çaksının iş parçası üzerinde doğrusal olarak bir dakikada mm cinsinden aldığı yol olup, birimi mm/dk dır.

Freze tezgahlarında kullanılan kesici takımlar genellikle çok uçlu takımlar olduğu için ilerleme değeri verilirken tek bir uç için verilir. Verilen bu ilerleme değeri kesici takım üzerinde bulunan uç sayısı ile çarpılarak önce bir devirdeki ilerleme bulunur. Daha sonra bulunan bu değer tezgahın dakikadaki devir sayısı ile çarpılarak bir dakikadaki ilerleme değeri mm cinsinden hesaplanır.

Örnek 3

Bir freze tezgâhında kullanılacak freze çakısının devir sayısı 900 d/dk ve üzerindeki kesici uç sayısı 8 dir. Her bir uç için verilen ilerleme değeri 0.05 mm/uç olduğuna göre bir dakikadaki ilerleme değerini bulunuz.

1. Aşama Fd = Fuç x Z

Fd = 0.05 x 8

Fd = 0.4 mm/devir

2. Aşama F = Fd x N

F = 0.4 x 900

F = 360 mm/dk

Örnek 4

Bir freze tezgâhında işlenecek malzeme cinsi alüminyum, kullanılacak freze çakısının çapı 50 mm, üzerindeki kesici uç sayısı 12 dir. Kesici uçlar sert metal olduğuna ve her bir uç için önerilen ilerleme 0.035 mm/uç olduğuna göre tezgâhın çalıştırılması gereken devir sayısını ve bir dakikadaki ilerleme değerini bulunuz. (Kesme hızı 400 m/dk çizelgeden seçildi)

1. Aşama N= Vx1000/3.14xD

N= 400×1000/3.14×50

N= 400000/157

N= 2547 d/dk

2. Aşama Fd = Fuç x Z

Fd = 0.035 x 12

Fd = 0.42 mm/devir

3. Aşama F = Fd x N

F = 0.42 x 2547

F = 1069 mm/dk

BENZER KONULAR

*cnc torna ofset ve geom verme
*cnc torna örnek çalışma
*cnc torna program yazma ve öğrenme
*cnc torna g  kodları ve anlamları 
*cnc tornada kullanılan takımlar

Spread the love
 • 2
 •  
 •  
 •  
 • 4
 •  
 •  
 •  
  6
  Shares