Haçlı Seferleri Nedir, Haçlı Seferleri Ne Zaman Oldu, Haçlı Seferleri Hakkında Bilgiler

Haçlı Seferleri Nedir, Haçlı Seferleri Ne Zaman Oldu, Haçlı Seferleri Hakkında Bilgiler

4 Mayıs 2021 0 Yazar: Mernuş Dündar

Şimdi ki yazımızda değineceğimiz konulardan biri olan haçlı seferleri hakkında bilgiler nedir, haçlı seferleri ne zaman oldu, haçlı seferleri nedir ve haçlı seferleri hakkında sizlere en ayrıntılı bilgileri vermek adına sizlere bu yazıyı hazırladık.

Haçlı Seferleri Ne Zaman Oldu?

Haçlı Seferleri Nedir?

Haçlı Seferleri ya da Haçlı Akınları, 1096-1272 yılları arasında, Avrupalı Katolik Hristiyanların, Papa’nın isteği ve çeşitli vaatleri üzerine, genellikle Müslümanların elindeki Orta Doğu toprakları (Kutsal Topraklar) üzerinde askeri ve siyasi kontrol kurmak için düzenledikleri akınlar bütünüdür.

Haçlı Seferleri’nin fikir babası aslında İspanya ve Portekiz’den Müslümanların atılması için başlatılan “Reconquista (Yeniden Fetih)” hareketidir. Müslümanlar İspanya ve Sicilya’da hakimiyet kurmuşlardı. İber yarımadasında bulunan Hristiyan krallıklar ortak düşman Müslümanların elindeki şehirleri ve kutsal yer olan Kudüs’ü almak için başlattıkları hareket 9. yy’dan 15. yüzyılın sonuna kadar sürmüştür.

Aslında 1086 yılında Papa VII. Gregorius Doğu’ya bir haçlı seferi yapma düşüncesindeydi fakat bu halefi II. Urbanus’a nasip olacaktı. 1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu bir Türk akınına uğramıştı ve Selçuklu Türkleri güçlü bir hakimiyet kurmuşlardı. Suriye ve Filistin’i dahi ele geçiren Türkleri Hristiyan dünyası tedirginlikle izlemekteydi. Politik başarıları ile bilinen Bizans imparatoru I. Aleksios Türkler’e karşı Papa’dan yardım istedi. Papa bu talebi kabul etti fakat onun amacı Bizans’a yardımdan çok Doğu topraklarını ve Kudüs’ü ele geçirmek, Papalığın görüşlerini benimsemeyen “Heretik” Doğu Hristiyanlarını kontrol altına almak ve Avrupa’nın içinde bulunduğu krizden kurtulmasını sağlamaktı.

Haçlı Seferleri Ne Zaman Oldu?

1- Birinci Haçlı Seferi:

Haçlı ordusunun başında I. Aleksios, Robert Curthose ve Pierre L’Hermit vardı. Türk ordusunun komutanı ise I. Kılıçarslan’dı. Toplam 3 yıl süren seferlerin sonunda yaklaşık 80.000 Türk askeri katledildi.

İtalyan Normanlar ordusu ve Franklar ordusu dışında Loren kaynaklı ordular da Haçlı Seferlerine katıldı. Birinci Dorielon Muharebesinden sonra Anadolu’yu yağmalayan Haçlılar, daha sonra Antakya’yı kuşattı. Sonrasında Kudüs’e ulaşan ordu, burada 70 binden fazla Müslüman ve Yahudiyi öldürdü.

2- İkinci Haçlı Seferi:

1147 başlayan 2. Haçlı Seferleri, 1049 yılında sona erdi. Savaş Kudüs Krallığı ile Anadolu Selçuklu Devleti arasında gerçekleşti. Tapınak şövalyeleri ve Bizans İmparatorluğuna ait ordular da seferlere katıldı. Fatımiler ve Abbasiler ise Anadolu Selçuklu Devletinin yanında yer aldı.

3- Üçüncü Haçlı Seferi:

1187 – 1192 yılları arasında gerçekleşti. 100 bin kişilik Haçlı Ordusuna karşı 120 bin kişilik Anadolu Selçuklu ordusu savaştı. Seferler, Ramia Antlaşması ve Hristiyanların Kudüs’ü terk etmesi ile sonuçlandı.

Haçlı Seferleri Ne Zaman Oldu?

4- Dördüncü Haçlı Seferi:

1200 – 1204 yılları arasında gerçekleşen seferin sonunda Latin İmparatorluğu kuruldu. İstanbul’u kuşatan Haçlı ordusu şehirdeki birçok binayı yaktı.

5- Beşinci Haçlı Seferi:

Mısır’da gerçekleşen 5. Haçlı Seferi 1217 – 1221 yılları arasında gerçekleşti. Dimyat, Haçlılar tarafından kuşatıldı. Sefer, Anadolu Selçuklu Devleti ve Eyyubilerin kesin zaferiyle sonuçlandı.

6- Altıncı Haçlı Seferi:

Normalde 1227 yılında düzenlenmesi planlanan sefer, Avrupa’da salgın bir hastalığın ortaya çıkması nedeniyle bir yıl ertelendi. Diğer seferlerden farklı olarak çok az çarpışma gerçekleşti. 1228’de başlayan sefer, 1229 yılında Kudüs’ün Haçlı Ordusuna bırakılmasıyla sona erdi.

7- Yedinci Haçlı Seferi:

1248 – 1254 yılları arasında gerçekleşti. 6 yıl süren savaşın sonunda Fransa Krallığına bağlı ordular Mısır’ı terk etti.

8- Sekizinci Haçlı Seferi:

1270 yılında gerçekleşen seferin sonunda Tunus Antlaşması imzalandı.

Haçlı Seferlerinin Sebepleri Nelerdir?

Dini Sebepler

 • Hristiyanların, Müslümanların elinde bulunan Kudüs ve diğer kutsal yerleri (Antakya ve Urfa vb.)
 • almak istemeleri
 • Fransa’da ortaya çıkan Kluni tarikatının Müslümanlarla savaşılması yönünde yaptığı çalışmalar ve
 • Katolik kilisesinin Ortodoks kilisesini hakimiyet altına almak istemesi
 • Katolik kilisesinin halkı seferlere teşvik etmesi

Siyasi Sebepler

 • Malazgirt Savaşı sonrasında Türkler karşısında zor durumda kalan Bizans’ın Avrupa’dan yardım istemesi
 • Türklerin Anadolu, Suriye, Filistin ve Akdeniz bölgelerinden uzaklaştırılmak istenmesi

Ekonomik Sebepler

 • Ekonomik açıdan zor durumda olan Avrupalıların Doğu’nun zenginliklerini ele geçirmek istemeleri
 • Doğudan gelen ticaret yollarının Türklerin denetiminde olması
 • Bazı soylu ve derebeylerin yeni topraklar kazanarak ekonomik durumlarını daha da güçlendirmek istemeleri

Haçlı Seferleri Ne Zaman Oldu?

Performans/Proje Ödevleri

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •