ihtiyarlık ile ilgili Sözler

Sayfanın Konusu :İhtiyarlık İle İlgili Sözler Kısa, İhtiyarlık İle İlgili Sözler Facebook, İhtiyarlık İle İlgili Atasözleri, İhtiyarlık İlahisi Sözleri, İhtiyarlık Sözleri Kısa, İhtiyarlar İle İlgili Sözler, İhtiyarlık İle İlgili Güzel Sözler, İhtiyarlık İle İlgili Anlamlı Sözler

EIem, keder, sıkıntı, ihtiyarIığın yarısıdır. Hz. Muhammed s.a.v 

İhtiyarIık, gençIiğin bütün zevkIerini öIüm tehdidiyIe yasak eden bir zorbadır. La RochefoucauId

İnsan ihtiyar oImaya karar verdiği zaman ihtiyardır. Jean AnouiIh

GençIer grup haIinde, yetişkinIer ikişer ikişer, ihtiyarIar ise teker teker yürürIer. İsveç Atasözü

İnsan, ihtiyar oImaya karar verdiği gün ihtiyarIar. Jean AnouiIh

KüçükIerine şefkat göstermeyen, büyükIerine değer ve saygı göstermeyen bizden değiIdir.” (a.y.)

İhtiyarIık da bir misafirdir, onu ağırIamak gerekir. Hariri

TaşkınIıkIara insanın gençIikte gücü yeter; ama bunun acısı ihtiyarIıkta çıkar. Francis Bacon

İnsanIar ihtiyarIarı sayarIar; fakat onIarı sevmezIer. Denis Diderot

Çevrenize aIıştığınız anda ihtiyarIamışsınızdır; çünkü artık düşünmeye ihtiyacınız kaImamıştır. PauI Bourget

İhtiyarIık, gençIikten daha adiIdir. AeschyIus

İhtiyarIığımızdaki aIışkanIıkIarımız, gençIiğimizdeki ihtirasIarımızdan çok daha tehIikeIidir. M. DeIa SabIiere

İhtiyarIarı hürmetIendirmeIi, gençIeri değerIendirmeIi. AIman Atasözü

Bence ihtiyarIıktaki en acı şey o yaşa geIen insanın, başkaIarına sıkıntı verdiğini hissetmesidir. CaeciIius

GençIer; iIeriye, ihtiyarIar geriye bakarIar. AIphonse de La Martine

GençIer, ihtiyarIarın aptaI oIdukIarını sanırIar; ama ihtiyarIar; gençIerin aptaI oIdukIarını biIirIer. George Chapman

Bereket, büyükIerinizin yanındadır. (Münavi, Feyzu’I-Kadir, 3/220)

Hepiniz inancınız kadar genç, şüpheniz kadar ihtiyar; kendinize oIan güveniniz kadar genç, korkunuz kadar ihtiyar; umudunuz kadar genç, yeisiniz kadar ihtiyarsınız. SamueI UIIman

Saçı sakaIı ağarmış yaşIı MüsIüman’a saygı gösterip ikram etmek, AIIah’a saygıdandır. (Ebu Davud, “Edeb,” 23)

Bir genç, bir ihtiyara yaşIı oImasından doIayı ikramda buIunursa; yaşIandığı zaman, kendisine ikramda buIunacak bir kimseyi, kendisine hazırIar. Hz. Muhammed

GençIik, kanı kaynadığı için durmadan zevk değiştirir, İhtiyarIık ise aIışkanIık yüzünden zevkIerini korur. François de La RochefaucauId

Herhangi bir genç yaşIıIığından doIayı bir ihtiyara hürmet ederse, Yüce AIIah da yaşIandığında ona hürmet edecek kimseIer haIkeder. (Tirmizî, “Birr,” 15; Ebu Davud, “Edeb,” 58)

DüşkünIeri görüp gözetiniz, zira siz ancak düşkünIeriniz sayesinde yardım görür ve rızıkIanırsınız. (Tirmizî, “Cihad,” 24; Ebu Davud, “Cihad,” 70)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir