Anasayfa » EĞİTİM » Makale Nedir, Makale Özellikleri Nelerdir?

Makale Nedir, Makale Özellikleri Nelerdir?

Şimdi ki yazımızda değineceğimiz konulardan biri olan herhangi bir konuda, bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazılar olan makale hakkında bilgi vereceğiz. Peki makale nedir, makale özellikleri hakkında sizlere en ayrıntılı bilgileri vermek adına sizlere bu yazıyı hazırladık.

Makale Özellikleri Nelerdir?

Makale Nedir?

Makale, belirli bir konuda, bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazı türüne denir. Gazete, dergi ve internette yayınlanır. Ayrıca herhangi gerçeği açıklığa kavuşturmak, bir konuda görüş ve tezler ortaya koymak ve bir hipotezi savunmak, desteklemek için yazılmış olan yazılara da makale denir.

Metinler genel olarak “edebî” ve “öğretici” olarak iki başlık altında değerlendirilir. Öğretici metinler bilimsel veya bilgilendirici metinler olarak da adlandırılır. Edebî metinler hem dili kullanış biçimleri hem de kurmaca oluşlarıyla bilgilendirici metinlerden ayrılır. Edebî metinlerde dilin etkili ve çok anlamlılığa açık biçimde kullanılması amaçlanırken bilgilendirici metinlerin anlatımı olabildiğince açık ve anlaşılır olmak durumundadır. Çünkü bu tür metinlerde önemli olan, bir bilgiyi veya düşünceyi doğru ve anlaşılır bir şekilde sunmaktır.

Bilimsel metin türlerinin en önemlilerinden biri makaledir. Makaleler, belli bir düşünceyi kanıtlara dayandırarak açıklayan yazılardır. Makaleler bir görüşün doğruluğunu veya yanlışlığını ispatlamak amacıyla da yazılabilir. Makalede önemli olan ortaya konulan düşüncelerin bilimsel temellere ve bilgilere dayandırılarak sunulmasıdır.

Makale Özellikleri Nelerdir?

  1. Makaleler belli bir plan çerçevesinde yazılır.
  2. Makalelerde öğretici anlatım, kanıtlayıcı anlatım ve açıklayıcı anlatım ağır basar.
  3. Makalelerde nesnel verilerin kullanımına yer verilir.
  4. Makale başlığı okurun ilgisini çeken ve içeriği kapsayan nitelikte olmalıdır.
  5. Söz oyunlarına başvurulmaz, süslü anlatımlardan uzak durularak düşünceler doğrudan aktarılmaya çalışılır.
  6. Ele alınan konu bilimsel yöntemlerle değerlendirilir.
  7. Makaleler asıl amaç olarak okuyucuya bilgi vermeyi hedefler.
  8. Makalelerde sözcükler, gerçek anlamlarıyla kullanılır. Kelime oyunlarına yer yoktur.

Makale Hangi Bölümlerden Oluşur?

Giriş

Giriş bölümünde, öne sürülmek istenen görüş ya da düşünce ortaya konulmalıdır. Bu bölümde makalede hangi konu üzerinde durulacağı, ne hakkında söz edileceğinden bir iki paragrafı geçmeden açık ve net bir şekilde bahsedilmesi gerekmektedir. Giriş kısmı ne kadar özenli biçimde yazılırsa yazının okunma oranı o derece artar. Çünkü okuyucuların ilk okuyacağı bölüm olan giriş kısmı kişinin ilgisini çekerse, dikkatini çekmeyi başarırsa okuyucu yazıyı okumaya devam edecektir. Bu sebeple aşırı dolaylamalar ya da gereksiz sözcük kullanımı gibi uzatmalar yapılmamalıdır.

Gelişme

Bu bölümde öne sürülen düşünce ile ilgili istenilenler, yazılış amacı, kanıtlanması için gereken belgeler, deliller sıralanır. Bu sayede dile getirilen konu açıklanır, tez savunularak antitezler çürütülür.

Gelişme bölümünde yazar inandırıcı olabilmek için tüm çabasını ortaya koymalıdır. İleri sürdüğü fikir ya da düşüncenin inandırıcılığını ve doğruluğunu geliştirmek için örnekleme, tanık gösterme, sayısal verilerden yararlanma gibi düşünceyi geliştirme yollarına başvurur. Bu sayede yazısını nesnel ve bilimsel bir temele oturtarak okuyan kişinin aklına takılabilecek soru işaretlerini yanıtlamış olur.

Sonuç

Sonuç bölümü, özet olarak da düşünülebilir. Bu bölümde makalede anlatılmak istenen düşünce ya da fikir kesin yargıya bağlanmalıdır. Tüm yazıda anlatılanlar bir paragrafta yinelenerek derlenir, okuyucunun aklında hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde kesin ispatlar ile bir sonuca bağlanır.

Bu bölüm yazarın söylediklerini gelişme bölümünde net bir şekilde anlatması, konu bütünlüğünün dağılmaması durumlarında gerekli olmayabilir. Makalenin daha etkili bir şekilde sonlandırılması için sonuç bölümüne çarpıcı diyalog ya da çeşitli örnekler eklenebilir.

Makale Özellikleri Nelerdir?

Performans/Proje Ödevleri;

Yorum yapın