Ana Sayfa EĞİTİM Sanatın İnsan Hayatı Üzerine Etkileri ve Önemi Nedir?

Sanatın İnsan Hayatı Üzerine Etkileri ve Önemi Nedir?

Author

Date

Category

Şimdi ki yazımızda değineceğimiz konulardan biri olan en genel anlamıyla yaratıcılığın ve hayal gücünün ifadesi olarak tanımlanan sanat konusuna değinmek istiyoruz. Peki sanatın insan hayatı üzerine etkileri ve önemi nelerdir, sanatın önemi hakkında sizlere en ayrıntılı bilgileri vermek adına sizlere bu yazıyı hazırladık.

Sanatın Önemi Nedir?

Sanat Nedir?

Sanat, insanlığın var oluşundan bu yana sürekli olarak değişim geçirmekte ve insanın ihtiyaçlarını dile getirmektedir. İnsan, sanatla birlikte gelişerek sanatı, kendini ifade etme aracı olarak kullanmaktadır. Sanat, bir arama ve sorgulama biçimi ya da bir dil olarak tanımlanırsa bu dilin insanoğluyla paralel olarak değiştiği söylenebilir. İnsan ve sanat ilişkisi, sanayi devrimiyle geri dönülmez bir yola girmiştir. Çağı yakalama ve çağdaş olma, sanatın da sorunu olmuştur.

Sanatın Önemi Nedir?

Bir çoğumuz sanatın anlamsız olduğunu inanıyor olabiliriz, ama sanatçıların toplumlarına, doğalarına ve yaşamlarını sanatsal bir ortamın kullanımıyla gösterdikleri duygulara karşı ifade ettiklerini bilmiyoruz, örneğin bir resim veya bir müzik parçası gördüğümüzde, sanatçı, içinde yaşadığı devletten özgürleşiyor. Korku, endişe, öfke, uzun süreli duygular ve hislerin bastırılması ya da herhangi bir his onu psikolojik istikrara götürmek için araçtır diye düşünebiliriz, bu yüzden sanatın insan yaşamındaki önemi şu an içinde yaşadığımız dünya maddi boyutlara bağlıdır. Sanatın bu yönleriyle hiçbir ilgisi yoktur, insanın içsel manevi yönlerini yaşamının fiziksel yönleriyle dengelemek için çalışırlar.

Sanatın İnsan Üzerine Etkileri Nedir?

Sanat için, insana özgü duyguların, düşüncelerin türlü araç ve gerçlerle anlatımı, dışa vurumudur diyebiliriz. Güzellikler sanatla yaratılır. Yaşamı yüceltmek, daha anlamlı kılmak sanatla olanaklıdır. Sanat insana yaşamının her kesiminde güç ve zevk verebilir.

Sanat, “insandaki estetik yanın irdelenmesi, algılanması, duyumsanması, sorgulanması ve insan nesne arasındaki güzele varma çabasıdır” biçiminde tanımlanabilir. Sanat toplumsal değişmeleri kolaylaştırır; bireylerin anlama, düşünme, algılama, yetilerini açık tutar, duygusal yanlarını harekete geçirir. Sanat aynı zamanda evrensel bir dildir.

Çağımızın sınırsız ve hızlı değişkenliğine, sonsuz istek ve beklentilerine, gerek ayak uydurabilmek, gerek onda olumsuz bulduğumuz yönelme ve olgulara karşı gereken savaşımı verebilmek için, çok yönlü, çok boyutlu vé demokratik düşünmeyi öğrenmek gerekir. Doğru toplumsallaşmayı gerçekleştirebilmek, yetişen kuşaklara bu değerleri kazandırabilmek, öğretebilmek ve her yeni kuşağın bir öncekini aşması gerektiğini kavratabilmek için her türlü eğitim ve öğretim yönteminin yeniden ele alınması gereklidir. Bu yeni yöntemler çok yönlü, çok boyutlu, sürekli yenilikler içeren ve yaratıcılığı destekleyen yöntemler olmalıdır. Böyle olunca sanat eğitiminin de eh geniş, en zengin kapsamıyla bu yeni anlayış içerisinde yer alması gerekir

Toplumumuzda çok gerilerde kalmış bağnaz birtakım görüşlerle sanata ve sanat eğitimine karşı durulmuştur. Sanat yetenek işidir bahanesiyle sanat eğitimi geri plana atılmış, savsaklanmıştır. Sanat dar anlamda bir yetenek işi olabilir, ancak sanat eğitiminin amacı çocuk ve gençte ilgi uyandırmak ve sanatı sevdirmektir. Her insanı belli düzeye getirmektir. Her insan değişik sürelerle de olsa her şeyi öğrenebilir. Bir insanın salt kuru ve katı bilgilerle aydın düzeyine ulaşması olanak dışıdır. Sanat beğenisi olmayan kişi, insana ve topluma kapalıdır, insancıl sıcaklıktan yoksundur. Kişiliğinde ister istemez büyük eksiklikler ve katılıklar taşır. İlgileri, davranışları ve becerileri kısıtlıdır, donuktur.

Sanatın Önemi Nedir?

Sanatın İnsan Hayatı Üzerine Etkileri ve Önemi Nedir?

Sanat insanların kendileri duygu ve düşüncelerini katarak kendilerini yansıtmak için yaptıkları bir şeydir. İnsana özgü duyguların ve düşüncelerin dışa vurumu da denilebilir. Sanatın hayatımızda çok önemli ve büyük bir yeri vardır. Günümüzde sanat anlayışı eskiden beri bir çok değişime uğramış olsa da sanatın hayatımızdaki önemi ve hayatımızdaki yeri değişmemiştir.

Sanat insanlık tarihinin her döneminde bulunan bir olgudur. İnsanların geçirdiği evrimler, yaşam biçimleri, yaşama bakış açıları değişmiştir ve bu sebeple her dönemde ve her toplumda sanat farklı görünümlerde ortaya çıkmıştır.

40.000 yıl öncesinden kalan heykeller, mağara ve kayalara çizilen resimler bulunmuştur ancak o zamandaki kültür hakkında pek bir bilgimiz olmadığı için çiziliş amaçları bilinmemektedir. Ancak teknolojinin ilerlemesi, yaşam koşullarının değişmesi sanatın kullanım alanları gittikçe artmasına ve değişmesine sebep olmuştur. Sanatın sağlık alanı gibi alanlarda da etkisi olmaya başlamıştır. İnsanlar bu sayede duygu ve düşüncelerini diğer insana kolaylıkla aktarabilmektedir. İnsanların anlama, düşünme, algılama yetilerini açık tutmaya yardımcı olur ve duygusal yanlarını harekete geçirir.

Sanatın hayatımızdaki önemi hala çok büyük olsa da gün geçtikçe sanat anlayışının değişmesi ile sanatçıya verilen değer azalmıştır ve sanat daha ticari bir değer kazanmıştır. Sanat hakkında eğitime verilen önem ise aynı şekilde sanatçıya verilen önem gibi gün geçtikçe “sanat yetenek işidir” bahanesi ile azalmaktadır. Sanat eğitimi insanın yaratıcılığını ve yeteneğini geliştirir. Sanat hakkında eğitimin amacı sadece sanat ile ilgilenen kişiler yetiştirmek değildir aynı zamanda kültürlü ve sanatı seven kişiler yetiştirmektir. Bu alanın kazandırdığı yaratıcılık, el becerileri, genel kültür, ifade özgürlüğü ve düşünce aktarımı insan için yaşamın her alanında yardımcı olacak ve işe yarayacaktır.

Sanatın Önemi Nedir?

Performans/Proje Ödevleri;

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Son Yazılar

CodyCross Cevapları Mevsimler Grup 75 Bulamaca 5 (Kelime Bulmaca Oyunu)

Codycross Cevapları, Codycross Mevsimler cevapları, Codycross Mevsimler 75. Grup cevapları, Codycross Mevsimler 5.Bulmaca cevapları, Codycross Mevsimler 75. Grup 5.Bulmaca Cevapları Son zamanlarda codycross gibi oyunların...

CodyCross Cevapları Mevsimler Grup 75 Bulamaca 4 (Kelime Bulmaca Oyunu)

Codycross Cevapları, Codycross Mevsimler cevapları, Codycross Mevsimler 75. Grup cevapları, Codycross Mevsimler 4.Bulmaca cevapları, Codycross Mevsimler 75. Grup 4.Bulmaca Cevapları Son zamanlarda codycross gibi oyunların...

CodyCross Cevapları Mevsimler Grup 75 Bulamaca 3 (Kelime Bulmaca Oyunu)

Codycross Cevapları, Codycross Mevsimler cevapları, Codycross Mevsimler 75. Grup cevapları, Codycross Mevsimler 3.Bulmaca cevapları, Codycross Mevsimler 75. Grup 3.Bulmaca Cevapları Son zamanlarda codycross gibi oyunların...

CodyCross Cevapları Mevsimler Grup 75 Bulamaca 2 (Kelime Bulmaca Oyunu)

Codycross Cevapları, Codycross Mevsimler cevapları, Codycross Mevsimler 75. Grup cevapları, Codycross Mevsimler 2.Bulmaca cevapları, Codycross Mevsimler 75. Grup 2.Bulmaca Cevapları Son zamanlarda codycross gibi oyunların...

CodyCross Cevapları Mevsimler Grup 75 Bulamaca 1 (Kelime Bulmaca Oyunu)

Codycross Cevapları, Codycross Mevsimler cevapları, Codycross Mevsimler 75. Grup cevapları, Codycross Mevsimler 1.Bulmaca cevapları, Codycross Mevsimler 75. Grup 1.Bulmaca Cevapları Son zamanlarda codycross gibi oyunların...

Son Yorumlar