Savaş Hiledir Hadisi ( Açıklaması)

Savaş Hiledir Hadisi ( Açıklaması)

19 Haziran 2019 0 Yazar: Cokiyiabi

Peygamber Egendimiz s.a.v Hazretlerinin SAVAŞ HİLEDEN İBARETTİR” sözünün Açıklaması

Ebû Hüreyre ve Câbir radıyallahu anhümâ’ dan rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Harp hileden ibarettir.”[1]

Bu hadîs-i şerîf, rivayet eden sahâbî sayısı ve isnadları itibariyle neredeyse mütevâtir derecesine yaklaşmış hadislerden biridir.

Hadiste geçen “had‘a” veya “hud‘a” kelimesi, aldatmak, hîle yapmak ve kalbinde gizlediği niyetin zıddını dışa vurmak anlamlarına gelir.

Harpte düşmana karşı hile yapmak, bütün İslâm âlimlerine göre câizdir.

Harp esnasında nasıl imkân bulunursa öyle hile yapılır. Bunun yolları ise bir bilgiyi gizlemek, bir gerçeği olduğundan farklı göstermek, konuştuğu bir sözden dönmek şeklinde olabilir.

Bilindiği gibi yalan dinimizde en büyük haramlardan biridir. Fakat İslâm âlimlerinin tamamına göre yalanın câiz görüldüğü yerlerin başında savaş gelir.

Şu kadar var ki, düşmana verilmiş olan sözü ve antlaşmayı bozmak câiz değildir.

Harbin hile oluşu, karşıdakine zulmetmeyi, âdil olmayan tavır ve davranışlar sergilemeyi gerektirmediği gibi bunu meşrû da kılmaz.

İslâm ordusunun sayısını gizlemek, azı çok göstermek, gidilecek yol hususunda düşmanı aldatmak, silâh miktarı konusunda yanlış bilgi vermek, ittifak ettiği toplulukları haber vermemek, ne zaman saldırıya geçeceğini söylememek ve benzeri davranışlar harp taktiklerinden sayılır ve câiz olan hileler sınıfına girer.

Harbi kazanmada bunların önemi ve zaruri oluşu inkâr edilemez. Bu hususlarda yalana ruhsat verilmiş olması, Allah’ın İslâm ümmetine bahşettiği nimetlerdendir.

HADİSTEN ÖĞRENDİKLERİMİZ

Savaş hali olağan dışı bir durum olup, kendine has şartları vardır.
Harp esnasında sulhdeki şartların geçerli olması beklenemez.

Müslümanlarla savaşa girenlere karşı bütün meşrû imkânlar kullanılarak, düşmanın hezimete uğraması için elden gelen gayret sarfedilir.

Savaş esnasında düşmanı yanıltmak, onlara yanlış bilgiler vermek, düşman ordusunun moralini yıkacak sözler söylemek ve davranışlarda bulunmak câizdir.

Harbin hile olması, düşmana verilen sözden dönmeyi, emândan vazgeçmeyi ve yapılmış antlaşmaları bozmayı gerektirmez.
Savaş esnasında düşmanın kanını dökmek ve malını heder etmek câizdir.

[1] Buhârî, Cihâd 157, Menâkıb 25, İstitâbe 6; Müslim, Cihâd 17, 18. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Cihâd 92, Sünnet 28; Tirmizî, Cihâd 5; İbni Mâce, Cihâd 28.

Kaynak: Riyazüs Salihin, Hadis-i Şerif Tercümesi, Erkam Yayınları

Ayrıca bu konuyu okuyanlar bunlarıda okudu

☛  Savaş ile ilgili En Anlamlı Sözler

  Savaş İle İlgili İngilizce – Türkçe Sözler

  Savaş Hiledir Hadisi ( Açıklaması)

  Savaş ile ilgili Resimli Sözler

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 3
 •  
 •  
 •  
  3
  Shares