Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap

Savaş İle İlgili İngilizce – Türkçe Sözler

0

Savaş ile ilgili Türkçe İngilizce Açıklamalı sözleri sayfamızda bulabilirsiniz, Savaşla ilgili İngilizce sözler ,savaş ile ilgili ünlü düşünürlerin en anlamlı sözleri sizlere hazırladık.

The more you sweat in peace, the less you bleed in war.

Barışta ne kadar çok terlersen, savaşta o kadar az kanarsın.

Norman Schwarzkop-

One day we will realize that big hearts will bring us more peace than big weapons.

Günün birinde, aslında büyük yüreklerin büyük silahlardan daha çok barış getirdiğinin farkına varacağız.

Anthony Douglas Williams –

Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding.

Barış zorla sağlanamaz, ancak karşılıklı anlayış ile başarılabilir.

Albert Einstein

In war, any lessons learned must often be paid for with blood.

Savaşta, öğrenilen dersler, genellikle kanla ödenir.

Peace at Home, Peace in the World.

Yurtta barış. Dünyada barış.”

Mustafa Kemal Atatürk

I prefer the most unfair peace to the most righteous war.

En adaletsiz barışı, en adil savaşa tercih ederim.

Marcus Tullius Cicero

No one is so foolish as to prefer war to peace, in which, instead of sons burying their fathers, fathers bury their sons.

Kimse barısin yerine savaşı tercih etmeyecek kadar aptal değildir; oğulları babalarını gömmesi gerekirken, babaları oğullarını gömmektedir.

– Herodotus –

You must not fight too often with one enemy, or you will teach him all your art of war.

Bir düşmanla fazla sık savaşmamalısınız, aksi takdirde ona bütün savaş taktiklerinizi öğretirsiniz.

Napoleon Bonaparte

Peace is stronger than war.

Barış savaştan daha güçlüdür.

Edward Counsel

Never think that war, no matter how necessary, nor how justified, is not a crime.

Ne kadar gerekli olursa olsun, ne kadar haklı olursa olsun, asla savaşın bir suç olmadığını düşünmeyin.

Ernest Hemingway

Better to keep peace than to gain a victory.

Barışı korumak, zafer kazanmaktan daha iyidir.

Ivan Panin

Older men declare war. But it is youth that must fight and die.

Savaş kararlarını yaşlılar verir. Savaşıp ölenler ise hep gençlerdir.

Herbert Hoover

War is never a lasting solution for any problem.

Savaş, hiçbir sorun için asla kalıcı bir çözüm değildir.

A. P. J. Abdul Kalam

Know yourself and you will win all battles.

Kendini tanırsan, tüm savaşları kazanırsın.

– Sun Tzu –

In war, you can only be killed once, but in politics, many times.

Savaşta, sadece bir kez öldürülürsün, ama siyasette, birçok kez.

Winston Churchill

Peace is the bright star of the world.

Barış, dünyanın parlak yıldızıdır.

Edward Counsel

I know not with what weapons World War III will be fought, but World War IV will be fought with sticks and stones.

Üçüncü dünya savaşında hangi silahlar kullanılacak bilmiyorum, ama dördüncüsü taşlar ve sopalar ile yapılacak.

Albert Einstein

I hope to stay unemployed as a war photographer till the end of my life.

Bir savaş fotoğrafçısı olarak, ömrümün sonuna kadar işsiz kalmayı umut ediyorum.

Robert Capa

All war is a symptom of man’s failure as a thinking animal.

Tüm savaşlar, düşünen bir hayvan olan insanın başarısızlığının bir belirtisidir.

John Steinbeck

If we don’t end war, war will end us.

Eğer savaşı bitirmezsek, savaş bizi bitirir.

H.G. Wells

Love is like war: easy to begin but very hard to stop.

Aşk savaşa benzer. Başlatması kolay, bitirmesi zordur.

Henry Louis Mencken

The object of war is not to die for your country but to make the other bastard die for his.

Savaşın amacı ülkeniz için ölmek değildir, diğer piçlerin onun için ölmesini sağlamaktır.

George S. Patton

There never was a good war, or a bad peace.

Hiçbir zaman iyi bir savaş ya da kötü bir barış olmamıştır.

Benjamin Franklin

Only the dead have seen the end of war.

Savaşın sonunu sadece ölüler görür.

Plato

Sometimes by losing a battle you find a new way to win the war.

“Bazen bir savaşı kaybederek, savaşı kazanmanın yeni bir yolunu bulursunuz.”

Donald Trump

There is no instance of a nation benefitting from prolonged warfare.

Uzun süreli savaştan yararlanan bir ulus örneği yoktur.

Sun Tzu

War is only a cowardly escape from the problems of peace.

Savaş, sadece barışın sorunlarından korkakça kaçmaktır

Religion isn’t the cause of wars, it’s the excuse.

Din savaşların sebebi değil, mazeretidir.

Jasper Fforde

They won the war but lost the peace.

Savaşı kazandılar ama barış kaybettiler.

Jonathan Maberry

“May God have mercy upon my enemies because I won’t.

“Tanrı, düşmanlarıma merhamet etsin çünkü ben merhamet etmem.”

– General George Patton –

If you win, you need not have to explain, if you lose, you should not be there to explain.

Eğer kazanırsan, açıklamak zorunda değilsin, Eğer kaybedersen, açıklamak için orada olmamalısın.

Adolf Hitler

Peace is the beginning of justice, not the end.

Barış, adaletin başlangıcıdır, sonu değil.

Thomas Mann

War is sweet to those who haven’t experienced it.

Savaş, onu tecrübe etmeyenler için tatlıdır.

Sometimes I think war is God’s way of teaching us geography.

Bazen savaşın, Tanrı’nın bize coğrafya öğretme biçimi olduğunu düşünüyorum.

Ayrıca bu konuyu okuyanlar bunlarıda okudu

☛  Savaş ile ilgili En Anlamlı Sözler

  Savaş İle İlgili İngilizce – Türkçe Sözler

  Savaş Hiledir Hadisi ( Açıklaması)

  Savaş ile ilgili Resimli Sözler

Paylaş:

Yorum Bırak

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap