Anasayfa » Genel » Şiddeti önlemek için neler yapılabilir kısaca

Şiddeti önlemek için neler yapılabilir kısaca

Şiddetin önlemesi için neler yapılmalı, aile içinde şiddeti önlemek için nasıl önlemler alınmalı

Şiddet, fiziksel güç ve baskı ile insanların bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmesine sağlayan her türlü bireysel ve toplu hareketlerdir.

Aile her zaman içinde olduğumuz en küçük toplumsal birim olduğundan ben aile içi şiddetle başlamak istiyorum.

Aile içi şiddet bir kişinin eşine, çocuklarına, anne babasına, kardeşlerine ve/veya yakınlarına yönelik uyguladığı her türlü saldırgan davranıştır. Sadece kaba kuvvet içeren davranışlardan değil, aşağılamak, alay etmek, tehdit etmek, ekonomik ve sosyal özgürlüğünü kısıtlamak,eğitim almasına engel olmak, zorla bir ilişkiye sürüklemek, zorla evlendirmek gibi kişinin kendisine olan saygısını, kendisine ve çevresine olan güvenini azaltan, korku duymasına sebep olan pek çok davranıştan oluşur.

Araştırmalar şiddetin küçük yaşlarda öğrenildiğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle şiddeti önlemede aileye büyük görevler düşmektedir. Ailede sevgi, saygı ve güven ortamı bulan çocuklar şiddet uygulamaya daha az meyilli olacaklardır. Aile olarak çocuklara korkudan uzak güven ortamları yaratmak, muhatap oldukları kişileri bilmek ve gerektiğinde müdahale edebilmek çocuğun korunmasında önemli yararlar sağlayacaktır. Görsel işitsel yayınlarda getirilecek kısıtlamalarda amaca ulaşmada etkilidir. Bugün baktığımızda tv.programlarında olur olmaz zamanlarda konulan şiddet içerikli konular, filmler, realite şovlar azımsanmayacak kadar çoktur.

Bana göre en önemlisi de aile büyüklerinin örnek oluşturacak davranışlar içerisinde olmalarıdır. Kendimiz şiddet uygularken, çocuktan şiddetten uzak kalmasını nasıl bekleyebiliriz.

—-

Toplumumuzda şiddet artık ne yazık ki, insanların kendilerini tanımlama ve ifade etme şekline dönüşmektedir. Çözüme gidilebilecek en ufak bir girişimde bulunulmaması ise her gün karşımıza değişik ve çarpıcı şiddet olaylarını çıkarmaktadır. Toplumumuzu ve bilhassa da gençlerimizi, aile içi şiddet, görsel medyadan etkileşim ve özenti, arkadaş grupları arasında kendini ispat açısından bir takım kimlik arayışına yöneltmektedir.

Burada devletten çok sosyologlara ve ailelere görev düşmektedir. Psikolojik destekten kaçmamak, eğitimde bu konu üzerine daha fazla eğilmek biraz olsun etkili olacaksa da, sosyologların bilimsel düşüncelerden öte toplum yaşantısında daha etken olmaları gerekmektedir. İnsanların kendilerini ifade etme tarzında şiddete yönelik tek tip karaktere bürünmeleri şiddetin günlük hayatımızda giderek fazlalaşmasına sebebiyet vermektedir.

Suçun işlenmesinden sonra ceza ile yaptırım uygulaması yasal olarak gerekli ise de, önemli olan suçun işlenmesini önlemektir. Git gide hoşgörü ve sağduyu yapımız yok olmaktadır. En üzücü yanı ise şiddete başvuranların yaş ortalamalarının giderek düşmekte olduğudur. Ateşli silahlara özentinin artmasının yanı sıra kesici aletlerin okul içlerine kadar girmiş olması, bu sorunun toplumsal bir bütünlükte ele alınmasının kaçınılmaz olduğunu göstermektedir.

Bu çıkmazdan kurtulabilmek için yapılabilecek ilk önlem olarak benim şahsi görüşüm; kişisel gücün, hukuksal gücün önünde kullanılmasının önlenmesi olabilir. Bunun için de toplum olarak el birliği içerisinde bu sorunun üstüne gidilmesi gerekir. Bizlerin prim vererek seyrettiği şiddet içeren film ve dizileri, yazılı medya haberlerini kişisel gündemimizden uzak tutarak işe başlayabiliriz. Denetleme kuruluşları bu sektörlerdeki rant kaygılarına alet olmayarak işin üzerine daha ciddi ve kararlılıkla gidebilir. Sosyologların köşe yazıları ve kitaplar yazmak yerine, görsel medyadan ve hatta okullarda ders adı altında bu konuları işlemeye daha ağırlık vermeleri gerekmelidir. Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığının sadece bakanlık olmaktan çıkıp toplumun kanayan ve gittikçe kangrene dönüşen bu yarasının kapanabilmesi için daha aktif bir görev anlayışına dönüştürülmesi gerekir.

Sonuç olarak sadece tek taraflı çaba ile değil, toplumun bütünüyle çaba harcayarak başarılabilecek bir durum olduğu kavranmalıdır.

İLGİLİ KONULAR

Kadına şiddetin nedenleri ve çözümleri

Şiddeti önlemek için neler yapılabilir kısaca

Okullarda şiddetin önlenmesi için neler yapılabilir

Kadına yönelik şiddetle İlgili kompozisyon Örnekleri

Kadına yönelik şiddete Hayır mesajları

Yorum yapın