Anasayfa » EĞİTİM » Nükleer Enerjiden Günümüzde İstifade Yolları Nelerdir? (Performans/Proje Ödevleri)

Nükleer Enerjiden Günümüzde İstifade Yolları Nelerdir? (Performans/Proje Ödevleri)

performans ödevleri, proje ödevleri, lise performans ödevleri, proje ödevleri, nükleer enerji, nükleer enerji nedir, nükleer enerjiden istifade yolları, nükleer enerjiden nasıl yararlanılır

Sevgili okurlar; sizlere ilköğretim, ortaöğretim ve liselerde öğrencilerin korkulu rüyalarından biri olan ödev, performans ödevi ve proje ödevleri hakkında yardımcı olmak istedik. Öğretmenlerimizin öğrencilerin ders işleyişini, derse katılımını ve başarı oranlarını arttırabilmek adına verdikleri bu ödev şekilleri hemen hemen bütün dersler için verilmektedir. Ödev hemen hemen her hafta verilmekteyken performans ve proje ödevleri ise dönem sonu veya belli aralıklarla öğrencilere verilmektedir. Peki bu ödevlerin öğrencilere yararı nasıl olacak? Öğretmenlerimizin verdiği bu ödevleri siz sevgili öğrencilerimize ders ile alakalı bilgi birikiminizi, derse katılışınızı, derse karşı olan verimliliğinizi ve en önemlisi başarı notunuzu yükseltmesi gibi birden çok nedene sahiptir.

Nükleer Enerjiden Günümüzde İstifade Yolları Nelerdir?

Nükleer Enerji Nedir?

Nükleer enerji, atomun çekirdeğinden elde edilen bir enerji türüdür. Kütlenin enerjiye dönüşümünü ifade eden, Albert Einstein’a ait olan E=mc² formülü ile ilişkilidir. Bununla beraber, kütle-enerji denklemi, tepkimenin nasıl oluştuğunu açıklamaz, bunu daha doğru olarak nükleer kuvvetler yapar.

Nükleer Enerjiden Günümüzde İstifade Yolları Nelerdir?

 • Tıp
 • Gıda Güvenliği
 • Tarım
 • Tüketici Ürünleri
 • Enerji Üretimi
 • Bilimsel Araştırma
 • Sanayi
 • Uzay Çalışmaları
 • Askeri Araçlar

Nükleer Enerjinin Tarihsel Gelişimi

Nükleer, radyasyon, santral… Türkiye bu kavramlarla Çernobil ile tanıştı, çay içen bakan görüntüsü uzun süre hafızalardan silinmedi. Aslında Türkiye’nin nükleer macerası dünyayla aynı dönemde yeşermişti yani 1960’larda… Nükleer santral, enerji kaynaklarına alternatif oluşturması, yakıt maliyetlerinin düşüklüğü, dışa bağımlılığın azaltılması ve çevre kirliliği açısından en temiz enerji elde etme yöntemi olması nedeniyle tercih ediliyor.

Başlangıçtan itibaren eğitim ve insan güçü geliştirme, araştırma yapılacak merkez ve laboratuvar kurulması, çalışmaları koordine edecek yasal ve mevzuat çalışmaları, çeşitli üretim ve uygulamalar ile enerji üretimine dönük ihale çalışmaları gibi çok yönlü olarak yürütülen çalışmalarla günümüze gelindi. Dünya enerji üretiminde yeni yollar ararken nükleer enerji birçok ülke için en iyi alternatif olarak belirmişti ve nükleer santral inşaatları başlamıştı.

1955 yılında ‘Atom Enerjisinin Barışçıl Amaçlarla Kullanılması’ amacıyla toplanan 1.Cenevre Konferansından sonra, Türkiye’de 1956 yılında Başbakanlığa bağlı bir “Atom Enerjisi Komisyonu” kuruldu. Türkiye 1957’de Birleşmiş Milletlerin bir kuruluşu olan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA)’nın üyesi oldu. Türkiye’de ilk nükleer çalışma ve araştırmalar ise 1962’de İstanbul’da Küçükçekmece gölü kıyısında kurulan 1 MW’lık TR-1 araştırma reaktörüyle başladı. (1980’ler de bu reaktörün gücü 5 MW’a çıkarıldı (TR-2).

Nükleer Enerjiden Günümüzde İstifade Yolları Nelerdir?

1962 yılında Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezince 1 MW gücünde TR-1 adında ‘Havuz’ tipi bir deney reaktörü işletmeye alındı ama elektrik üretimi amacıyla kurulması tasarlanan nükleer santrallerle ilgili ilk etütler 1967-1970 yılları arasında yapıldı.

1970 yılında Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kuruldu ve TEK’e bağlı olarak kurulan Nükleer Enerji Dairesi 1972 yılı başında çalışmaya başladı.

Nükleer Enerjiden Günümüzde Kullanılan Alanları

Tıp: Nükleer teknolojinin kullanıldığı en önemli alanlardan biri de sağlık sektörüdür. Röntgen, ultrason, (MRI), ve bilgisayarlı tomografi (CT)  taramalarında tıbbi tanı amaçlı olarak nükleer teknoloji kullanılır. Kanser, kalp hastalıkları, nörolojik bozukluklar gibi hastalıkların tedavisinde radyasyondan faydalanılır. Bugün, modern hastanelerde kullanılan tüm işlemlerin yaklaşık üçte biri radyasyon veya radyoaktivite içermektedir. Bu işlemler mevcut olan en iyi ve en etkili hayat kurtarıcı yöntemler arasındadır, güvenli ve ağrısızdırlar, anestezi gerektirmezler ve pediatri hastalığından psikiyatriye kadar çok çeşitli tıbbi uzmanlık alanlarına yardımcı olurlar.

Nükleer teknolojisinin sağlık alanında nükleer tıp ve radyoloji olarak farklı uygulamaları vardır. Nükleer tıpta, radyoizotoplar vücudun içine verilirken, radyolojide X ışınları vücudun dışından vücuda nüfuz eder. Ayrıca, medikal aletler nükleer teknoloji kullanılarak sterilize edilir ve yeni üretilen ilaçlar onaylanmadan önce radyoaktif işaretleme ile test edilir.

Endüstri: Nükleer teknoloji endüstriyel sektörde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Endüstride nükleer teknolojinin kullanılması ölçüm ve otomasyon ile kalite kontrol süreçlerinin iyileştirilmesinde çok önemlidir.

Boru ve metallerdeki üretim ve kaynak hataları tespitinde,  tahribatsız muayenede, her türlü sanayi ürününün yoğunluk, kalınlık, kaplama kalınlığı ölçümünde X ve gama ışınları kullanılır. Sanayide kullanılan makinelerin performans ölçümleri, işleyişlerinin izlenmesi, izleyici adı verilen radyoaktif çekirdeklerden yararlanılarak yapılır.

Nükleer Enerjiden Günümüzde İstifade Yolları Nelerdir?

Bunlara ek olarak plastik üretiminde, kozmetik ürünlerde ve tek kullanımlık ürünlerin sterilizasyonunda kullanıldığı gibi ayrıca duman detektörleri, paratonerler ve televizyon gibi tüketici ürünleri içerdikleri az miktarda da olsa radyoaktif madde sayesinde çalışırlar. Ayrıca aydınlatma amacıyla kullanılan dijital saatler, çıkış işaretleri ve havaalanı pist ışıkları radyoaktif maddelerin kullanımına örnektir.

Tarım ve Gıda: Nükleer teknoloji tarım ve gıda alanında da sıkça kullanılır. Tarım alanlarında;

 • Böceklerle mücadelede

Tarım ürünlerini yok eden zararlı böceklerin engellenmesinde ya da böcek popülasyonunun kontrol altına alınmasında nükleer teknolojiden yararlanılmaktadır.

 • Tohumların ıslahında

Nükleer teknolojiden yararlanılarak mutasyona uğratılan tohumlar daha verimli ve dayanıklı hale gelmektedir.

 • Gıdaların raf ömrünün uzatılması ve sterilazyonunda

Gıda ürünlerindeki bakterileri, böcekleri, kurtları öldürmek ve raf ömürlerini uzatmak amacıyla nükleer teknolojiden yararlanılır. Raf ömrünün uzatılması amacıyla ışınlanan gıdaları radyoaktif gıdalarla karıştırmamak gerekir. Gıdalara uygulanan ışınlanma dozu gıda üzerinde radyoaktiviteye yol açacak bir enerjiye sahip olmadığı gibi herhangi bir toksikolojik etkiye de sebep olmamaktadır.

Su Kaynakları ve Çevresinde: Radyoaktif izleme yöntemiyle yeni su kaynakları bulunabilir. Radyasyon sensörleri ve nötron kaynakları, yeni petrol ve gaz sahalarının potansiyelini maliyetli sondaj işine girmeden önce anlamamızı sağlar.

Nükleer teknoloji, çevredeki çeşitli kirletici faktörleri tespit ve analiz etmek için de kullanılır. Çevre kirliliğine neden olan kükürt dioksit, toprak seviyesindeki petrol döküntüleri, tarımsal atıklar, su kirliliği ve gaz salımları gibi sorunlara başarıyla uygulanmaktadır.

En çok uygulanan tekniklerden biri Nötronik Aktivasyon Analizidir. Bu teknik ile elde edilen gama spektrumları bilgisayarla işlenerek numunedeki kirletici faktörleri ve bunların konsantrasyonlarını tanımlar.

Ulaşım Araçlarında: Nükleer enerji, özellikle yakıt ikmali olmadan uzun süre denizde olması gereken gemiler veya güçlü itiş gücü olan denizaltılarında kullanılır. Küçük nükleer reaktörler tarafından desteklenen birçok denizaltı, buz kırıcısı uçak gemisi bulunmaktadır.

Performans/Proje Ödevleri;

Yorum yapın