Anasayfa » EĞİTİM » Temiz Su Kaynakları Nelerdir, Suyun Verimli Kullanılmasının Önemi Nedir?

Temiz Su Kaynakları Nelerdir, Suyun Verimli Kullanılmasının Önemi Nedir?

Ülkemizde ve dünyamızda çok büyük sorunlardan biri olan su konusuna değinmek istiyoruz. Ülkemizde ve dünyamızda temiz su kaynakları hakkında bilgi vereceğiz. Peki temiz su kaynakları nedir, temiz su kaynaklarının özellikleri nelerdir, suyun verimli kullanılmasının önemi hakkında sizlere en ayrıntılı bilgileri vermek adına sizlere bu yazıyı hazırladık.

Yer Altı Sularının Özellikleri Nelerdir?

Temiz Su Kaynakları Nelerdir?

 • Yer altı suları
 • Kaynak suları
 • Akarsular
 • Göl ve göletler
 • Denizler sayılabilir.

Yer Altı Sularının Özellikleri Nelerdir?

Yer altı sularının fiziksel ve kimyasal özellikleri incelendiğinde bazı ayırıcı özellikler bulunduğu dikkat çeker. Bunlardan fiziksel özellikler arasında en dikkat çekici olanlar sıcaklık, akış hızı, basınç durumu ve seviye değişmeleri gibi özelliklerdir. Yer altı suları tıpkı yer üstü sularında olduğu gibi saf değildir.

Erimiş bazı kimyasal maddelerle karışık olarak bulunurlar. Hemen bütün yer altı sularının kimyasal bileşimlerinde az çok belli oranlarda elementler bulunur. Bunlar; kalsiyum karbonat, kalsiyum sülfat, sodyum klorür, demir, kükürt, azot ve silisyum gibi elementlerdir.

Kaynak Sularının Özellikleri Nelerdir?

 • Genellikle çok su çıkaran karstik kaynaklardır. Bazıları büyük bir akarsu oluşturacak kadar bol su çıkarabilir.
 • Suları soğuktur.
 • Bol miktarda kireç içerirler.
 • Genellikle içme suyu olarak kullanılmazlar (İstisnalar vardır.)
 • Debileri mevsimsel olarak değişir.
 • Türkiye’de en çok Akdeniz bölgesinde bu tarz karstik kaynaklara rastlanır.

Yer Altı Sularının Özellikleri Nelerdir?

Akarsuların Özellikleri Nelerdir?

 • Havzaya düşen yağış miktarı
 • Araziyi oluşturan taş ve tabakaların geçirimliliği
 • Sıcaklık : Sıcaklığın arttığı dönemlerde buharlaşma artacağından dolayı o dönemde
 • Akarsu yatağı çevresindeki bitki örtüsü
 • Havzanın genişliği
 • Havzadaki dağların kar buzları
 • Yer altı suları ve kaynakları

Suyun Verimli Kullanılmasının Önemi Nedir?

Dünya nüfusunun %40′ını barındıran 80 ülke şimdiden su sıkıntısı çekmektedir. 1940-1980 yılları arasında su kullanımı iki katına çıkmıştır. Nüfusun hızla artması, buna karşılık su kaynaklarının sabit kalması sebebiyle su ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Dünyadaki mevcut suyun hacmi 141 milyar m3 tür. Bu miktar dünya yüzeyini 3 km. kalınlığında bir tabaka halinde sarabilecek büyüklüktedir.

Bu suyun % 98′i okyanuslarda ve iç denizlerde bulunmakta, fakat tuzlu olduğu için, içme suyu olarak kullanıma, sulamaya ve endüstriyel kullanıma uygun değildir. Dünyadaki suların ancak %2.5′i tatlı sudur. Bunun da %87′si buzullarda, toprakta, atmosferde, yeraltı sularında bulunur ve kullanılamaz durumdadır.

İnsanoğlu, su ihtiyacını yüzeysel sular ve yeraltı su kaynaklarından temin etmektedir. Tatlı suların en önemli kaynağı yağışlardır. Küresel yıllık yağış 500 bin m3 olup, her yıl yeryüzüne inen yağış aynı miktardadır. Ülkemizde ise tatlı su kaynakları oldukça sınırlıdır ve ihtiyaca ancak cevap vermektedir. Türkiye’nin kullanılabilir su potansiyeli 110 milyar m3 olup, bunun %16′sı içme ve kullanmada, %72′si tarımsal sulamada, %12′si de sanayide tüketilmektedir.

Yer Altı Sularının Özellikleri Nelerdir?

Performans/Proje Ödevleri;

Dünyanın Hareketlerinin Sonuçları Nelerdir, Dünya Hareketlerinin İnsan Yaşamına Etkisi Nedir?
Doğal Çevrenin Yanlış Kullanılmasının Sonuçları Nelerdir? Çevre Kirliliği Hakkında Bilgiler
Temiz Su Kaynakları Nelerdir, Suyun Verimli Kullanılmasının Önemi Nedir?
Heyelan Nedir, Heyelanın Zararları Nelerdir?

Yorum yapın