Anasayfa » EĞİTİM » 30 Ağustos Zafer Bayramı İle İlgili Kompozisyon Örnekleri

30 Ağustos Zafer Bayramı İle İlgili Kompozisyon Örnekleri

kompozisyon, kompozisyon nedir, kompozisyon örnekleri, 30 ağustos zafer bayramı ile ilgili kompozisyon, 30 ağustos zafer bayramı ile ilgili kompozisyon örnekleri, 30 ağustos zafer bayramı ile ilgili kompozisyon nasıl yazılır

Farklı parçaları, nesneleri, ögeleri en iyi şekilde bir araya getirme ve bu şekilde oluşturulmuş bütün anlamında bir kavramlara kompozisyon denir. Hemen hemen her konuda kompozisyon yazılabilir. Bizde size 30 ağustos zafer bayramı ile ilgili kompozisyonlar hazırladık. 30 ağustos zafer bayramı ile ilgili kompozisyon örnekleri nelerdir, 30 ağustos zafer bayramı ile ilgili nasıl kompozisyon yazılır?

30 Ağustos Zafer Bayramı İle İlgili Kompozisyon Örnekleri Nelerdir?

30 Ağustos Zafer Bayramı İle İlgili Kompozisyon Örnekleri 1

Türkiye cumhuriyetinin kurulmasından sonra bir çok ülke bu bağımsızlığın işlerine gelmediği için kabul etmemiş ve işgallere başvurarak toprak talebinde bulunmuştur. Ancak ulu liderimiz olan Mustafa Kemal paşa buna isin vermemiştir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığı zamanında gerçekleşen ve başkomutanlık meydan muharebesi olarak bilinen büyük taarruz başarılı bir şekilde gerçekleşmiştir. Bu savaş ise yunan işgallerine karşı gelen ordumuz 9 eylül 1922 tarihinde İzmir şehrini düşmanlardan kurtarmıştır. İşgalcilerin ülkemizi terk etmesi biraz vakit alsa da 30 ağustos günü sembolik olarak ülkemizin işgallerden kurtulduğu gün olarak kabul edilmiştir. 30 ağustosun zafer bayramı olarak kutlanması ise ilk kez 1924 yılında afyon şehrinde yapılmıştır. Sonrasında ise 1926 yılından itibaren her yıl ülkemizde 30 ağustos zafer bayramı olarak kutlanmaya başlamıştır.

Ülkemizin kaderini etkileyen ve başarısını gösteren zafer bayramını her daim coşku ile kutlamalıyız. Çünkü ülkemizin tarihinde gerçekleşen böylesine önemli bir günü anarak mutluluğumuzu paylaşmak için büyük önem taşır. Bu amaçla da her yıl ülkemizde 30 ağustos günü zafer bayramı olarak kutlanmaktadır.

30 Ağustos Zafer Bayramı İle İlgili Kompozisyon Örnekleri 2

0 Ağustos 1922 tarihinde topraklarımızın düşmandan temizlenmiş olması Türk milleti için büyük bir zaferdir. İşte, bu kutlu ülkemizde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ve dış temsilciliklerimizde her 30 Ağustos günü büyük bir coşkuyla kutlanmaktadır. Bu zafer üstün bir çaba ve özverinin ürünüdür. Yaşlısıyla, genciyle; kadınıyla, erkeğiyle; Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı ve diğer tüm etnik unsurlarıyla tam bir Anadolu insanının zaferidir.
Kolay elde edilmeyen bu topraklar, elbette ki kolay bir şekilde kaybedilmeyecekti. Düşmanların yıllarca, belki de yüzyıllarca süren entrika ve oyunları sonuçsuz kalacaktı, kalmalıydı. İşte, yaşadığı toprakları kutsal sayan her vatandaş bunun bilincindeydi. Canından, malından, evladından olma pahasına büyük mücadeleler gösterdi. Nihayet bu mücadelenin ilk meyvesini büyük bir zaferle 30 Ağustos 1922 tarihinde aldı.
Mondros Ateşkes Antlaşması ile beraber, itilaf devletleri hain plan ve hesaplarını uygulama çabası içine girmişlerdi bile. Ateşkese koydukları maddeler ile askerden, güçten, iletişimden yoksun bir toplum oluşturmak, mücadelenin önüne geçmek istiyorlardı. Sonradan imzalanan Sevr Antlaşması ile de bu toprakları tamamen bölünmüş, bitmiş olduğunu bizlere kabul ettirmek istiyorlardı. Ama hiç de düşündükleri gibi olmayacaktı. Özgürlüğünü, toprağını, namusunu canından, malından ve kanından üstün gören Anadolu halkı buna asla izin vermeyecekti, vermedi. Bütün vatanseverler ülkenin dört bir yanında uyandırma bilinçlendirme çalışmalarına başladı. Başta Mustafa Kemal olmak olmak üzere, bu yola baş koyan insanlar çekinmeden çeşitli kongreler topladılar, genelgeler yayınladılar ve türlü seferberlikler başlattılar.
Kurtuluş Savaşında her vatandaş taşın altına elini soktu. Kimisi canı ile kimisi malı ile türlü fedakarlıklarda bulundu. Kuvayi Milliye birlikleri her yanda savunmaya ve mücadeleye girişti. Çanakkale ve birçok yerde üstün başarılar elde edildi. Nihayetinde, Mustafa Kemalin başkomutanlığındaki Baş Komutanlık Meydan Muharebesi ile birlikte düşman tamamen püskürtüldü ve böylece 1922 yılı Ağustos ayının 30’unda büyük bir zafere imza atılmış oldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı İle İlgili Kompozisyon Örnekleri Nelerdir?

Diğer kompozisyon örneklerimize buradan ulaşabilirsiniz;

Yorum yapın