Anasayfa » EĞİTİM » Adalet İle İlgili Kompozisyon Örnekleri

Adalet İle İlgili Kompozisyon Örnekleri

kompozisyon, kompozisyon nedir, kompozisyon örnekleri, adalet ile ilgili kompozisyon, adalet ile ilgili kompozisyon örnekleri, adalet ile ilgili kompozisyon nasıl yazılır

Farklı parçaları, nesneleri, ögeleri en iyi şekilde bir araya getirme ve bu şekilde oluşturulmuş bütün anlamında bir kavramlara kompozisyon denir. Hemen hemen her konuda kompozisyon yazılabilir. Bizde size adalet ile ilgili kompozisyonlar hazırladık. Adalet ile ilgili kompozisyon örnekleri nelerdir, adalet ile ilgili nasıl kompozisyon yazılır?

Adalet İle İlgili Kompozisyon Örnekleri Nelerdir?

Adalet İle İlgili Kompozisyon Örnekleri 1

Adalet, hak ve hukuku yerine getirme olarak tanımlanabilir. Adaleti sağlamadaki temel amaç herkese hakkı olanı vermektir. Bu anlamda eşitlik ile karıştırılmamalıdır. Eşitliğin olduğu her yerde adaletin de olduğunu söylemek mümkün değildir. Bunun daha iyi anlaşılması için şöyle bir örnek vermek yerinde olacaktır. Örneğin biri yedi yaşında, diğeri otuz yaşında iki aç insana adaleti sağlamak amacı ile her birine aynı miktarda ekmek vermek adalet değildir. Bu eşitliktir; ama adalet değildir. Adalet, her ikisine, doyabileceği kadar ekmek vermektir.

İnsanların sahip olduğu haklar doğuştan sahip olunan haklar ve sonradan sahip olunan haklar olarak ikiye ayrılır. Örneğin yaşama hakkı, çalışma hakkı, seyahat etme hakkı gibi haklar, insanların doğuştan sahip olduğu haklardır. Ancak bazı haklar vardır ki, yaşantımız boyunca kendi çabamızla, kendi emeğimizle elde ederiz. İnsanların refah ve mutluluk içinde yaşamasının temel gerekliliklerinden birisi adaleti sağlamaktır. Gerçek anlamda adaletin sağlandığı bir ülkede neredeyse tüm insanlar mutludurlar. Adaleti sağlama görevi ise genel anlamda devlet yöneticilerine aittir. Adaletin sağlanmadığı toplumlarda insanlar mutsuzdur ve gerek devlet yöneticilerine gerekse de diğer insanlara karşı güvensizdirler. Bir diğer büyük görev ise adaleti sağlamakla sorumlu bulunan yargı mensupları, bir diğer deyişle mahkemelerdir. Yargı, işini yaparken adaletli davranıp, herkesin hakkına rivayet ettiği müddetçe, insanlar mutlu bir şekilde yaşamaya devam edecektir.

Her ne olursa olsun, bütün insanlar adaletin sağlanması için üzerine düşeni yapmalı, onu sağlamayı sadece devlet yöneticilerine bırakmamalıdır. Adalet sadece insanlar için geçerli değil; hayvanlar hatta bitkiler için de geçerli olmalıdır. Gördüğümüz haksızlıklara gücümüzün yettiğince karşı çıktığımızda, her şeyin daha güzel olduğunu göreceğiz.

Adalet İle İlgili Kompozisyon Örnekleri 2

Adalet, Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlüğünde “Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması, türe” şeklinde tanımlanmıştır. Ancak adalet istemek için, her kuralın illaki yazılı bir yasa halinde olması gerekmez. Nitekim TDK’nin aynı sözlüğünde “adalet” kavramının ikinci anlamı şöyle verilmiş: “Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme”

Bundan şunu çıkarabiliriz: Adaleti sağlamak, yalnız yasaları uygulamakla sınırlı değildir. Yazılı olmayan kurallarımız da bulunmaktadır. Örneğin bir öğretmenin tüm öğrencilerine veya bir annenin tüm çocuklarına aynı şekilde davranması, ayrım yapmaması gerektiği ile ilgili herhangi bir yazılı kanun yoktur. Burada yazılı kanun değil, kişinin vicdanı devreye girer. Zaten kişi, ancak vicdan sahibi olduğunda adaleti sağlayabilir.

Hepimiz aynı amaçla yaratıldık. Diliyle diniyle, ırkıyla, rengiyle hepimiz eşitiz. Birimizin diğerinden hiçbir üstünlüğü yok. Üstünlük sadece iyi insan olma ile ortaya çıkabilir. Sosyal veya ekonomik durumu yüzden birilerini dışlamak, görmezden gelmek veya hak etmeyene hak etmediği bir ayrıcalıkta bulunmak adaleti çiğnemek demektir. Hepimiz, süresini bile bilmediğimiz şu kısacık ömrümüzde adaletli davranmalı, insanların mutlu yaşamaları için çaba sarf etmeliyiz.

Adalet İle İlgili Kompozisyon Örnekleri Nelerdir?

Diğer kompozisyon örneklerimize buradan ulaşabilirsiniz;

Yorum yapın