Sürekli Göçler Nedir, Sürekli Göçlerin Nedenleri Nelerdir?

0
41

İnsanların siyasi, sosyal, ekonomik ve doğal nedenlerle bulundukları yeri sürekli terk etmeleri ile meydana gelen sürekli göçler nedir, sürekli göçlerin nedenleri nelerdir, sürekli göçler hakkında sizlere en ayrıntılı bilgileri vermek adına sizlere bu yazıyı hazırladık.

Sürekli Göçlerin Nedenleri Nelerdir?

Sürekli Göçler Nedir?

Göç eyleminde bulunan kişinin sürekli olarak göç ettiği yeni bölgede ikamet etmesi anlamına gelir. Ülke içindeki göç hareketlerine baktığımızda genel olarak kırdan kente taşınma durumudur. Bu tip taşınma durumu genel olarak ekonomik nedenlere dayanmaktadır. Aile arasındaki kavgalar, sosyolojik nedenler, geçim sıkıntısı gibi durumlar bu harekete örnek verilebilir.

Sürekli Göçlerin Nedenleri Nelerdir?

1) Doğal Nedenler

İnsanlar bulundukları yeri deprem, heyelan, kuraklık, çölleşme, sel, volkanik patlamalar vb. sebeplerden dolayı terk etmişlerdir. Örneğin 1998’de Adana’da yaşanan deprem, aynı yıl Bartın’da yaşanan sel, 1999’da Marmara depremi insanların başka bölgelere göç etmelerine neden olmuştur.

2) Ekonomik Nedenler

Ekonomik gelişmenin, doğal kaynakların, tarım alanlarının ve iş imkanlarının az olduğu bölgelerde insanlar, bu şartların daha iyi olduğu bölgelere göç ederler. Örneğin Türk işçiler 1960’lı yıllarda Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa devletine çalışmak için gitmişlerdir. Çünkü kalkınmaya çalışan bu ülkelerde iş gücü yetersizliği dışarıdan gelen işçilerle karşılanmıştır. Buna paralel olarak da bu işçilere sunulan ekonomik şartlar kendi ülkelerininkinden oldukça iyiydi.

Sürekli Göçlerin Nedenleri Nelerdir?

3) Siyasi Nedenler

Geçmişe bakıldığında siyasi göçlerin savaş, mübadele (antlaşmalar sonrası yer değiştirme), ülke sınırlarının değişimi gibi sebeplerden olduğu ortaya çıkmaktadır. Örneğin Kurtuluş Savaşından sonra ülkemizde yaşayan Yunanlılarla orada yaşayan Türkler yapılan antlaşmaya göre yer değiştirmişlerdir.

4) Sosyal Nedenler

İnsanların sıkça göç etmelerine neden olan sosyal hayat standartları arasında eğitim, nüfus artışı, sağlık dolayısıyla ve güvenlik kaygısı sayılabilir. Aileler çocuklarının özellikle ortaöğretim ve yükseköğrenim seviyesindeki eğitimi veya yeterince sağlık hizmetinin bulundukları yerlerde sağlanamadığını düşünerek yerleşim yerlerini değiştirmektedirler.

Sürekli Göçlerin Nedenleri Nelerdir?

Performans/Proje Ödevleri;

Dünyanın Hareketlerinin Sonuçları Nelerdir, Dünya Hareketlerinin İnsan Yaşamına Etkisi Nedir?
Doğal Çevrenin Yanlış Kullanılmasının Sonuçları Nelerdir? Çevre Kirliliği Hakkında Bilgiler
Temiz Su Kaynakları Nelerdir, Suyun Verimli Kullanılmasının Önemi Nedir?
Heyelan Nedir, Heyelanın Zararları Nelerdir?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here