Anasayfa » EĞİTİM » Endotermik Nedir, Endotermik Tepkimenin Özellikleri Nedir?

Endotermik Nedir, Endotermik Tepkimenin Özellikleri Nedir?

Şimdi ki yazımızda değineceğimiz konulardan biri olan  ısıalan kelimesi, ısı formunda enerji yutan reaksiyon veya işlem olarak tanımlanan endotermik hakkında bilgi vereceğiz. Peki endotermik nedir, endotermik tepkimenin özellikleri nelerdir, endotermik hakkında sizlere en ayrıntılı bilgileri vermek adına sizlere bu yazıyı hazırladık.

Endotermik Tepkimenin Özellikleri Nedir?

Endotermik Nedir?

Endotermik bir tepkime sırasında soğurulan enerji, reaksiyonların gerçekleşmesi için de aktivasyon enerjisini sağlamaktadır. Bu tür endotermik bir reaksiyonun genel ayırt edici özelliği ise soğuk hissetmesi olmaktadır. Ayrıca endotermik tepkimeler gerçekleştirilirken dışarıdan bir ısı alırlar. Bu şekilde de endotermik tepkimenin genel aktivasyon enerjisi sağlanır. Ayrıca endotermik tepkimelerde maddelerin enerjisi de artış gösterir.

Endotermik Tepkimenin Özellikleri Nedir?

Çoğu kimyasal reaksiyon, enerjiyi ısı, ışık veya ses şeklinde açığa çıkarır. Bunlar ekzotermik reaksiyonlardır . Ekzotermik reaksiyonlar kendiliğinden meydana gelebilir ve sistemin daha yüksek rasgeleliğine veya entropisine (ΔS> 0) neden olabilir. Negatif ısı akışı (ısı çevreye kaybolur) ve entalpi azalması (ΔH <0) ile gösterilirler. Laboratuvarda ekzotermik reaksiyonlar ısı üretir ve hatta patlayıcı olabilir.

İlerlemek için enerjiyi emmesi gereken başka kimyasal reaksiyonlar da vardır. Bunlar endotermik reaksiyonlardır . Endotermik reaksiyonlar kendiliğinden meydana gelemez. Bu tepkilerin oluşması için çalışmalar yapılmalıdır. Endotermik reaksiyonlar enerjiyi emdiğinde, reaksiyon sırasında bir sıcaklık düşüşü ölçülür. Endotermik reaksiyonlar, pozitif ısı akışı (reaksiyona) ve entalpi artışı (+ ΔH) ile karakterize edilir.

Endotermik Tepkimenin Özellikleri Nedir?

Endotermik Tepkimeye Örnekler

Buzun erimesi

H2O(k)+ ısı–> H2O(s)

Suyun buharlaşması

H2O(s)+ ısı–> H2O(g)

Gaz moleküllerinin endotermik tepkime ile birbirinden ayrılması,

Çiğ yumurtanın pişirilmesi,

Amonyum nitrat ile beraber suyun tepkimesi,

Baryum hidroksit oktahidrat kristalleri ile beraber kuru amonyum klorür reaksiyonları,

Suda amonyum klorürün çözülmesi,

Tiyonil klorürün yani SOCl2, kobalt (II) sülfat heptahidratla birlikte reaksiyonu,

Endotermik Tepkimenin Özellikleri Nedir?

Performans/Proje Ödevleri;

Yorum yapın