Anasayfa » BİLGİ ANSİKLOPEDİSİ » Dünya Ülkeleri İsimleri Ve Anlamları

Dünya Ülkeleri İsimleri Ve Anlamları

Türkiye Bayrağı

Dünyada Bilinen Bütün Ülkelerin İsimlerini ve Kullandıkları İsimlerinin Anlamlarını Sizler İçin Araştırdık Eğer Merak Ediyorsanız Göz Gezdirebilirsiniz.

Türkiye ile Yunanistan arasında ikiye bölünmüş olan Kıbrıs adası’nın Yunanca ismi ‘kipros’tur ve ‘bakır’ demektir. ada üzerinde 5 bin yıldır bakır madeni çıkartılıp işletiliyor.

‘Suriye’ adının nereden geldiği tam olarak bilinmemekle birlikte, ismini Asur İmparatorluğu’ndan aldığı ve ‘Asuriye’ adından geldiği düşünülmektedir.

‘Lübnan’, İbranîce bir isimdir ve ‘beyaz dağlar’ demektir. lübnan dağları eteklerindeki karlar 12 ay boyunca erimediği için bu coğrafyaya ‘lübnan’ denmiştir.

‘İsrâil’, HZ. Yakub (AS) Peygamber’in adıdır. Kûr’ân-I Kerîm’de, İbranî (yahudî) kavminden bahsedilirken, ‘Yakuboğulları’ deyimi yerine, çoğu yerde ‘isrâiloğulları’ deyimi kullanılır (bakara, 40, 83 – 102, 122, 211, 246; âl-i imrân, 93; mâide, 12, 32, 70 – 72, 110; isrâ, 4, 101 – 104; şuârâ, 197; neml, 76; secde, 23; câsiye, 16 – 17; ahkâf, 10; …)

‘Ürdün’, ismini bu ülkedeki Ürdün nehri’nden alır.

‘Suudî Arabistan’, ismini 18. yy’dan itibaren ülkede egemenlik kurmaya başlayan ve halihazırda krallık âîlesini oluşturan ‘Suud’ âîlesinden alır. ülkenin ismi, bir âîlenin ismidir.

Yemen’ isminin kökeni, Arapça’daki ‘Yemin’ kelimesidir. bu sözcük, ‘Yemin’, arapça’da iki ayrı anlamda kullanılır; ‘mutlu’ ve ‘hukuk’. böylece, ülkenin adını şu şekilde anlayabiliriz: ‘allâh’ın hukukunun egemen olduğu mutlu ülke.’

‘Katar’ isminin kökeni, Arapça’da ‘çıkartmak, uzaklaştırmak, değerlendirmek’ gibi anlamlara gelen ‘kat’ sözcüğüdür. burada petrol ve gaz rezervleri kastedilmiş olabilir.

Arapça’da ‘Behr’ kelimesi ‘deniz’ demektir ve ‘Bahreyn’ dediğiniz zaman, bu ‘iki deniz’ anlamına gelir.

‘Kuweyt’, arapça’da ‘küçük liman’ demektir, ‘kut’ (liman) sözcüğünden gelmedir.

‘Irak’ kelimesinin ise arapça’da ‘kıyı’ ve ‘alçak ülke’ olmak üzere iki ayrı anlamı vardır. bu ülkeye bu ismin, ikinci anlamından dolayı verildiği ihtimali daha kuvvetlidir.

‘İran’, isim olarak ‘aryan’ isminden gelmedir. ‘aryan’ (arîyan) , yani ‘arî ırktan olan’,’hind – avrupa dil âîlesinden gelen milletler’ anlamındadır.

Pakistan Bayrağı

‘Pakistan’ adının doğuşunun çok ilginç bir öyküsü vardır. bu ismin bu ülkeye nasıl ve niçin verildiğini bilmekte fayda var. türkiye’de ve dünya kamuoyunda bilinen tek şey, bu ismin ‘pak insanlar ülkesi’ (temiz insanlar ülkesi) anlamına geldiğidir. doğru olmakla beraber, eksik bir bilgidir bu. çünkü bu isim, öyle gelişigüzel verilmiş bir isim değildir. ‘pakistan’ adının anlamı, sanılandan çok daha derin boyutludur.

bilindiği üzere, eskiden Pakistan diye bir yer yoktu. sadece Hindistan vardı. ‘bağımsız bir devlet’ fikrini ilk ortaya atan, 1930 yılında, büyük şâîr mûhâmmed ikbal’dir. şiirlerini urduca ve farsça kaleme alan mûhâmmed ikbal (1877 – 1938) ‘a göre hindistan’da iki ayrı millet (hindular ve müslümanlar) vardı ve her biri kendi yoluna gitmeliydi. bu fikir, ülkede yaşayan müslümanlarca kabul görür. daha ülke kurulmadan, kurulacak olan ülkeye ‘isim’ aranır. müslümanlar, müslümanların yaşadığı eyâletleri kapsayacak olan topraklarda kurmayı amaçladıkları ülkeye isim bulmak için ‘yarışma’ düzenlerler. sonuçta, büyük britanya’daki cambridge üniversitesi’nde okuyan xudri rahmet ali adındaki genç bir üniversite öğrencisinin bulduğu ‘pakistan’ ismi yarışmayı kazanır (1933) .

genç bir talebenin keşfettiği bu isim, gerçekten mükemmel bir isimdi. ‘Pakistan’ kelime olarak ‘temiz insanlar ülkesi’ anlamına geliyordu. aynı zamanda ‘pakistan’ ismindeki her harf, bir şifreydi. çünkü her harf, ülkenin bir eyâletini simgeliyordu. şöyle ki: ‘pakistan’ ismindeki ‘p’ harfi pencab eyâletini, ‘a’ harfi afgan bölgesi’ni, ‘k’ harfi keşmir eyâletini, ‘i’ harfi halkın dini olan âzîz islâm dinini (aynı zamanda ülkenin can damarı olan indus nehri’ni) , ‘s’ harfi sind eyâletini, ‘-tan’ eki ise belucistan eyâletini simgeliyor. yani ‘pakistan’, bütün bu isimlerin kısaltılmışı oluyordu: ‘pencab + afganî + keşmir + islâm + sind + belucistan = pakistan’.

Hindistanlılar ülkelerine ‘bharat’ derler. ancak tüm dünya onlara ‘hindistan’ (ındia, ınde) diyor. bu isim, indus nehri’nden geliyor.

Hindistan Bayrağı

Sri Lanka’nın eski adı olan ‘seylon’ (ceylon) , çince bir isimdir ve ‘dertsiz ülke’ demektir. ‘Sri Lanka’ ise ‘güzel ülke’ demektir.

Nepalliler, ‘Nepal’ derken, aslında başkent katmandu’nun yüksek kesimlerini kastederler. bu isim sonra tüm ülkenin ismi oldu.

‘Bhutan’, eski hind sanskrit dilindeki ‘bhotia’ (tibet) ve ‘anta’ (son) sözcüklerinden oluşma bir isimdir ve ‘tibet’in sonu’ (tibet ülkesinin bittiği yer) anlamına gelmektedir. bhutanlılar, 9. yy’da tibet’ten buraya gelmişlerdir. ‘bod’, tibet imparatorluğu’nun çok eski bir adıdır. bhutan’ın bugünkü orijinal adı olan ‘druk – yul’ ise kendi dillerinde ‘canavarlar ülkesi’ demektir. nitekim kırmızı – turuncu’lu bhutan (druk – yul) bayrağının üzerinde de canavar resmi vardır.

‘Bangladeş’, bangal dilinde ‘Bangal Ülkesi’ demektir. bu ülkedeki evlerin mimarî yapısına benzediği için, bugün tüm dünyada kullanılan ‘Bungalov’ kelimesi de buradan gelmedir.

‘Laos’, adını, kazıklar üzerinde tahtadan ve hintkamışından evler yapıp bu evlerde oturan ‘lao’ halkından alır.

‘Brunei’ adı, hind sanskrit dilindeki ‘Bhumi’ (ülke, bölge) sözcüğünden gelmedir.

bugünkü ‘Vietnem’ ülkesine Çinliler m. ö. 111 yılında ‘güneydeki ülke’ anlamında ‘nam viêt’ adını verdiler. bu iki kelime yer değiştirip birleşti.

‘Malaysia’ (Malezya) adı, ‘Malaya’ ve ‘Singapur’ isimlerinin karışımından oluşturulmuş bir addır. Singapur, 1963 – 65 yıllarında Nalezya federasyonu’na aitti.

Singapur’ ise Malayca’daki ‘Singa Pura’ ismidir ve ‘Aslanlar Şehri’ demektir.

‘İndonesia’ (Endonezya) , Yunanca bir isimdir ve ‘Hindistan Adaları’ demektir.

‘Maldiv’ ismi ise Hintçe’deki ‘Mahal’ (Saray) ve ‘Diva’ (Ada) kelimelerinden oluşturulmuştur. bahsedilen ‘saray adası’, bugünkü başkenti malé’dir. eskiden sultanlar burada sarayda otururdu.

‘Filipinler’ ismi bu ülkeye, güney asya’nın tek hristiyan ülkesi olduğu için, hristiyanlarca ele geçirilince, ispanya kralı ıı. philipp’in adından dolayı verilmiştir.

Tayvan’ın eski adı olan ‘formoza’, Portekizli denizciler tarafından verilmiş bir isimdi. Portekizce’de ‘güzel ada’ anlamına geliyordu. Çince olan ‘Taiwan’ ise, ‘deniz kenarındaki teraslar’ demektir. burada kastedilen, bu ada ülkesinde deniz boyunca dizilmiş ve oldukça san’atsal bir görüntüsü olan pirinç tarlalarıdır.

Diğer Ülkeler Ve Bayrakları Hakkındaki Yazılarımıza’da Buradan Ulaşabilirsiniz.

Dünya Ülkeleri İsimleri Ve Anlamları

Dünya Ülkeleri İsimleri Ve Anlamları 2

Dünya Ülkeleri İsimleri Ve Anlamları 3

Dünya Ülkeleri İsimleri Ve Anlamları 4

Dünya Ülkeleri İsimleri Ve Anlamları 5

Dünya Ülkeleri İsimleri Ve Anlamları 6

Yorum yapın