Anasayfa » EĞİTİM » İnsan Vücudunda Bulunan Tampon Çözeltiler, Tampon Çözeltiler Nelerdir?

İnsan Vücudunda Bulunan Tampon Çözeltiler, Tampon Çözeltiler Nelerdir?

Şimdi ki yazımızda değineceğimiz konulardan biri olan zayıf asit ve konjuge bazın veya zayıf baz ve konjuge asitin karışımında oluşan tampon çözelti konusuna değinmek istiyoruz. Peki tampon çözelti nedir, insan vücudunda bulunana tampon çözeltiler nelerdir? Sizlere en ayrıntılı bilgileri vermek adına sizlere bu yazıyı hazırladık.

İnsan Vücudunda Bulunan Tampon Çözeltiler

Tampon Çözeltiler Nelerdir?

Tampon çözeltiler, üzerine eklenen asit veya baz özellikli maddenin etkilemediği çözeltilerdir. Bu çözeltilerin pH derecesi sabittir ve en kuvvetli asit veya en kuvvetli baz madde de eklense pH derecesi değişmez. Tampon çözeltiler asidik veya bazik olabilir.

 • Asidik bir tampon çözelti, zayıf bir asit ile bu asitin tuzu tepkimeye sokularak oluşturulur.
 • Bazik bir tampon çözelti, zayıf bir baz ile bu bazın tuzu tepkimeye sokularak oluşturulur.

Tampon çözelti birçok iş alanında kullanılır. Sanayide oldukça ihtiyaç duyulan bir çözelti türüdür. Aynı zamanda insan vücudunda da birçok tampon çözelti bulunur. Yaşamsal özelliği olan bazı maddelerin sabit özellikte kalmasını sağlar.

Tampon;

 • Bir deliği kapamaya yarayan, herhangi bir maddeden yapılmış büyük tıkaç.
 • Bir darbenin şiddetini azaltmaya yarayan, içi yumuşak maddeyle dolu şey.
 • Çarpışmaların etkisini azaltmak için vagonların, otomobillerin ön ve arkalarında bulunan donanım.
 • Kanı silmek, durdurmak için kullanılan gazlı bez yumağı veya sterilize edilmiş pamuklu özel parça.
 • Bir darbenin, çatışmanın şiddetini azaltan etken.
 • Bk. yastık
 • Baskıt
 • Bk. önleç
 • Asit veya baz ilavesiyle hidrojen (H+) iyonu derişimini fazla değiştirmeyen madde veya zayıf asit ve onun konjuge bazını içeren çözelti.
 • Sindirim kanalı asitliğinin değişmesini engellemeye yardım eden ve çiftlik hayvanları rasyonlarında kullanılan kalsiyum karbonat, sodyum bikarbonat, bentonit gibi maddeler.

İnsan Vücudunda Bulunan Tampon Çözeltiler

Çözelti;

 • Çözünme sonucu ortaya çıkan madde, solüsyon.
 • Bir ya da daha çok sıvı ya da katının tekdüze dağılmış özdeciklerini içeren bir sıvı ya da katı ortamdan oluşan karışım, anlamdaş eriyik.
 • Bir ya da daha çok sıvı ya da katının tekdüze dağılmış özdeciklerini içeren bir sıvı ya da katı ortamdan oluşan karışım, anlamdaş eriyik.
 • İçinde birden artık kimyasal tur bulunan tektürel evre.
 • İlaçların su, alkol, yağ ve diğer çözücülerde çözdürülmesiyle hazırlanan ilaç biçimi, solüsyon.
 • Bir maddenin, çözücü sıvı içinde çözünmesiyle oluşan homojen karışım, eriyik, solüsyon,

İnsan Vücudunda Bulunan Tampon Çözeltiler

Tampon Çözelti; Kuvvetli bir asitin az miktarda kullanılması ya da kuvvetli bir baz ilave edildiğinde herhangi bir tepkimeyi şiddetli bir şekilde göstermeyen yani pH değeri az olarak oynama göstermesine Tampon çözelti denilmektedir. Örnekle size belirtmek gerekirse deniz suyunu söyleyebiliriz. İnsanlarında özellikle terledikleri zaman tuzlu bir tat alınması da insan vücudunda tampon çözeltiye bir örneğidir. İnsanda çeşitli sıvılarda bulunur.

Tampon çözeltiler çözülme esnasında oldukça fazla direnç göstermektedirler. Bu sebeple tampon ismini aldığını söylenebilir. Bu çözeltilerin pH değeri neredeyse hiç oynamazlar. Çok nadir durumlarda hafif bir oynamanın olduğu söylenebilir. Amonyum klorür ve amonyak karışımında ortaya çıkan sonucun asetik asit ve sodyum asetatın sonucu ile pek bir farkı olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu karışımların sonucunu su içerisinde çözülmesi için değerlendirdiğimizde baz ve güçlü asit olma özelliklerini göstermeye başlarlar.

Tampon sistemleri;

Ögeleri karbonik asit ve bikarbonattır. tamponlama gücü düşük gibi görünse de, hem karbonik asit, hem de bikarbonat konsantrasyonları vücuttaki fizyolojik mekanizmalar tarafından ayrı ayrı düzenlendiğinden, gerçekte tamponlama gücü çok yüksektir.
Eger tampon çözeltiye kuvvetli baz eklenecek olursa, bazdan gelecek (OH-) iyonlarıyla çözeltideki zayıf asit (HA) tepkimeye girer ve su açığa çıkar.

Böylece kuvvetli asit veya baz eklense bile tampon çözeltinin her ikisinin etkisini de azaltacak yönde tepkime vermesi, pH degişiminin az olmasını saglar. Vücudumuzdaki kan, bir çeşit tampon çözeltidir. Kan ve benzeri biyolojik sıvıların işlevlerini yerine getirebilmeleri için, ortamın pH değeri belirli olmalı ve ani değişiklikleri engellemelidir. Kanın oksijen taşıyabilmesi için ortamın pH degeri 7.4 olmalıdır. Eğer pH degeri 0.1 birim kadar bile değişseydi, kan oksijen taşıma özelligini kaybederdi. Kanımızdaki tampon çözeltide karbonik asit (H2CO3) ve bikarbonat (HCO3-) konjuge asit baz çifti yanında, başka konjuge asit baz çiftleri de vardır.

İnsan Vücudunda Bulunan Tampon Çözeltiler

 

Performans/Proje Ödevleri;

 

Yorum yapın