Anasayfa » EĞİTİM » Şarj Edilebilir Piller Nelerdir?

Şarj Edilebilir Piller Nelerdir?

Şimdi ki yazımızda değineceğimiz konulardan biri olan elektrik üretmek için gerçekleşen kimyasal tepkimenin ters akım aracılığıyla eski haline dönüştürülebildiği ve tekrardan elektrik üretecek hale geldiği kimyasallara sahip piller olan şarj edilebilir piller konusuna değinmek istiyoruz. Peki şarj edilebilir piller nedir, şarj edilebilir piller nasıl dolar, şarj edilebilir piller nelerdir hakkında sizlere en ayrıntılı bilgileri vermek adına sizlere bu yazıyı hazırladık.

Şarj Edilebilen Pil Kaç Saatte Dolar?

Şarj Edilebilen Pil Nedir?

Şarj edilebilir ya da diğer ismiyle şarjlı piller, elektrik üretmek için gerçekleşen kimyasal tepkimenin ters akım aracılığıyla eski haline döndürülebildiği ve tekrardan elektrik üretecek hale geldiği tipte kimyasallara sahip pillerdir.

Şarj Edilebilen Pil Kaç Saatte Dolar?

Standart bir pil cihazı ile 6 ve 8 saat arasında pil dolumu yapabilirsiniz. Hızlı şarj eden cihazlar ile 45 dakika gibi kısa bir süre içerisinde pillerinizi yenileyebilirsiniz.

Pil Nedir?

Pil, kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren bir elektronik aygıttır. Anot (- uç) ve katot (+ uç) olmak üzere iki adet terminali bulunur. Eksi olarak işaretlenmiş uç elektron kaynağıdır ve elektrik enerjisi kullanan bir cihaza bağlandığında elektronları sağlayan terminal olarak görev yapar.

Elektronların oluşması için pilin içerisinde yer alan elektrolitlerin iyonları hareket eder ve kimyasal tepkime gerçekleştirerek enerji oluşur. “Batarya” kelimesi, bu tepkimelerin birbirinden ayrı olarak gerçekleştiği birden çok hücreden (pil diyebiliriz) meydana gelen yapıya verilen isimdir. Teknoloji geliştikçe daha fazla sayıda hücreye gereksinim kalmadan, hücre başına daha yüksek enerji üretimi mümkün hale gelmiştir.

Şarj Edilebilen Pil Kaç Saatte Dolar?

Tek kullanımlı piller, isimlerinden anlaşılacağı üzere yalnızca bir kere ömürleri tükenene kadar kullanılabilir ve daha sonrasında atılır. Bu pillerde yer alan elektrodlar, kimyasal tepkimeler sonucu geri dönüşü olmayacak şekilde değişim geçirirler ve bu sebepten dolayı tekrar şarj edilemezler. En bilinen örnekleri alkalin ve çinko-karbon temelli pillerdir.

Şarj Edilebilir Piller Nelerdir?

Pillerin içindeki elektrik üretimini sağlayan reaksiyonlar bazen tersinir özelliktedir. Yani bir yönde reaksiyon olurken açığa elektrik ve yan ürünler çıkarken sisteme akım uygulandığında elektrik ve atık kimyasallar bir araya gelip başlangıç hallerine dönerler. Bu durumda pili elektrik akımı uygulayarak yeniden şarj etmek mümkündür. Şarj edilebilir pillerin içinde kullanılan kimyasallar hem daha az basittir hem de oluşan reaksiyonlar daha basittir.

Çünkü 15-16 elemanlı bir maddenin yeniden sentezi her zaman olmayabileceği gibi verimi de düşük olur. Örneğin potasyum dikromat K Cr2 O7 10 elemanlıdır ve sentezi için özel koşullar gerekir. Verimi de %50 civarıdır. Bu madde ile şarj edilebilir pil yapılsaydı kapasite her şarjda %50 düşerdi. Oysa nikel ne yapacağı her zaman belli olan bir atomdur ve tek bileşen söz konusu olduğundan nikel elektron alışverişinde sorunsuzdur. Karşısına kadmiyum gibi tek atom veya metal hidrür gibi iki bileşenli tek basamaklı bir bileşen koydunuz mu çok kolay geri dönen bir reaksiyon elde edersiniz.

Şarj edilebilir pillerin çeşitleri çoktur. Her birinin ihtiyaç duyduğu şarj akımı, voltaj karakteristiği gibi özellikleri de fazlasıyla farklıdır. Hatta kendi içlerindeki türevlerde bile çok fazla farklılık mevcuttur bu nedenle şarjlı pillerin hepsini tek yazıda incelemek yerine her grup ayrı ayrı ele alınacaktır.

Şarj Edilebilir Pil Çeşitleri Nelerdir?

Şarj edilebilir Alkaline: Üretim maliyeti en düşük olan şarj edilebilen pildir. Uzun ömürlü olup orta seviye güç gerektiren uygulamalarda kullanılır. Tekrar şarj edilebilme sayısı diğer şarj edilebilir pillere göre daha azdır. Kullanım popüleritesi bakımından en fazla tercih edilen şarj edilebilir pildir. Her hangi bir toksik madde içermediği için çevreye zararı bulunmamaktır ve imhası kolaydır.

Nikel-Kadmiyum: Yapı olarak sağlam ve kullanımı güvenlidir. Yüksek güç kapasitesine sahiptir ve çalışması için gerekli ortam sıcaklığı geniş bir aralığı kapsar. Kullanım ömrü yüksek olmasına rağmen aktif kullanım süresi kısadır ve sıklıkla şarj etme ihtiyacı ortaya çıkar. Kendi kendine güç boşalması yaşanır ve boşalma miktarı aylık olarak %30 civarındadır.

Şarj Edilebilen Pil Kaç Saatte Dolar?

Nikel-Metal Hidrit: NiMH piller NiCd pilleri ile aynı voltajı üretirler, ancak kapasiteleri %30 daha fazladır. Yüksek akım verebilirler ve kullanım ömürleri uzundur. Kendi kendine güç boşalması olmakta ve NiCd ‘ye göre aylık %40 daha fazla boşalma söz konusudur. NiMH toksik kadmiyum içermez. Ancak yüksek miktarda nikel oksit ve biraz kobalt içerir ve bu maddeler kanserojendir. Geri dönüşüm yapılmalıdır.

Lityum-İyon: Şarj edilebilir pil teknolojileri içinde geliştirilmiş olan en son ki buluştur. NiMH’ ye göre en az %30 daha hafif ve en az %40 daha fazla kapasiteye sahiptir. Yüksek akım sağlayabilen bu tür aynı zamanda uzun ömürlüdür. Kendi kendine boşalma miktarı NiMH’ ye göre aylık %20 daha düşüktür. Aşırı ısı pile zarar verebilir ve yangın çıkabilir. Li-Ion hücreler toksik kadmiyum içermez. Ancak bir miktar kobalt veya nikel oksit içerebilir ve bu maddeler kanserojendir. Geri dönüşüm uygulanmalıdır.

Performans/Proje Ödevleri;

Yorum yapın